Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.1 din 2007  
         
         
   
1.  SPRE UN MODEL DE STRUCTURARE POLITICĂ PRECARĂ ŞI REPREZENTĂRI POLITICE ALE ROMILOR DIN ROMÂNIA / VERS UN MODÈLE DE LA PRÉCARITÉ POLITIQUE : STRUCTURATIONS ET REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES ROMES EN ROUMANIE.
          Autori: SERGIU MIȘCOIU.


2.  PIERDEREA PUTERII CLASEI? INSTITUTIA POLITICA FONDATOARE SI CONVERSIA CAPITALULUI SOCIAL AL INTELECTUALILOR MAGHIARI DIN ROMANIA LA INCEPUTUL ANILOR 90 / CLASS – POWER LOST? FOUNDING POLITICAL INSTITUTION AND CONVERTING SOCIAL CAPITAL OF THE HUNGARIAN INTELLECTUALS FROM ROMANIA IN THE EARLY 90IES.
          Autori: ZSUZSA PLAINER .


3.  PUBLICUL EUROPEAN - UN CONCEPT MASS-MEDIA? / THE EUROPEAN PUBLIC - A CONSTRUCT OF THE MASS MEDIA?/ DIE EUROPÄISCHE ÖFFENTLICHKEIT – EIN KONSTRUKT DER MASSENMEDIEN?.
          Autori: CHRISTIAN SCHUSTER.


4.  PROCESELE DE INCLUDERE ŞI EXCLUDERE ÎN GUVERNAREA GLOBALĂ. ÎNFIINŢAREA COLEGIULUI UNINOMINAL DEMOCRATIC ÎN CADRUL ONU ŞI REFORMA COMISIEI PENTRU DREPTURILE OMULUI: ÎN DIRECŢIA RECUNOAŞTERII PRINCIPIULUI DE EXCLUDERE DIN GUVERNAREA GLOBALĂ? / INCLUSION AND EXCLUSION PROCESSES IN GLOBAL GOVERNANCE. THE CREATION OF A DEMOCRATIC CAUCUS WITHIN THE UN AND THE REFORM OF THE HUMAN RIGHTS COMMISSION: TOWARDS THE RECOGNITION OF AN EXCLUSIONARY PRINCIPLE IN GLOBAL GOVERNANCE?.
          Autori: BARBARA DELCOURT, NINA WILÉN.


5.  „CONTRA ETICA” LUI ALAIN BADIOU ŞI FILOZOFIA EMANCIPĂRII ÎN PERSPECTIVĂ / ALAIN BADIOU’S ‘COUNTER-ETHICS’ AND PHILOSOPHY OF EMANCIPATION IN PERSPECTIVE.
          Autori: LAURENT GODMER.


6.  EXPERIENŢA COMPORTAMENTULUI DE ASUMAREA RISCULUI PE PIAŢA ASIGURĂRILOR DIN DOUĂ ŢĂRI ÎN CURS DE DEZVOLTARE: ROMÂNIA ŞI TURCIA / EXPERIENCE OF RISK-TAKING BEHAVIOR ON INSURANCE MARKET FROM TWO DEVELOPING COUNTRIES: ROMANIA AND TURKEY.
          Autori: MIRELA CRISTEA, EKREM TUFAN, RALUCA DRACEA.


7.  ACŢIUNEA RĂSPUNDERII ÎN TEMEIUL DREPTULUI COMUNITAR / THE RECURS FOR LIABILITY UNDER COMMUNITY LAW / LE RECOURS EN RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE EN DROIT COMMUNAUTAIRE.
          Autori: .


8.  PRACTICI TRANSNAŢIONALE ÎNTRE BORSA ŞI MILANO. DEZVOLTARE IN BORSA / TRANSNATIONAL PRACTICES BETWEEN BORS AND MILAN. DEVELOPMENT IN BORSA /LES PRATIQUES TRANSNATIONALES ENTRE BORŞA ET MILAN. DÉVELOPPEMENT À BORŞA.
          Autori: MIOARA BOLBOACĂ.


9.  EXISTĂ UN DEFICIT DEMOCRATIC ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ? ARGUMENTE PRO ŞI CONTRA / IS THERE A DEMOCRATIC DEFICIT IN THE EUROPEAN UNION? PRO AND CONTRA ARGUMENTS.
          Autori: GEORGIANA-IRINA UNGUREANU.


10.  RECENZIE - SORIN ANTOHI, VLADIMIR TISMĂNEANU (EDS.), FROM UTOPIA TO HISTORY. THE REVOLUTIONS OF 1989 AND THEIR CONSEQUENCES [DE L’UTOPIE À L’HISTOIRE. LES RÉVOLUTIONS DE 1989 ET LEURS CONSÉQUENCES] [DE LA UTOPIE LA ISTORIE. REVOLUŢIILE DIN 1989 ŞI URMĂRILE LOR], BUCUREŞTI: CURTEA VECHE, 2006.
          Autori: PAUL-CRISTIAN TEREC.


11.  RECENZIE - ZEEV STERNHELL, THE ANTI-ENLIGHTENMENT. EIGHTEENTH CENTURY TO THE COLD WAR [LES ANTI-LUMIÈRES. DU XVIIIE SIÈCLE À LA GUERRE FROIDE ] [ANTI-ILUMINIST. SECOLUL AL XVIII-LEA PÂNĂ LA RĂZBOIUL RECE], COLL. « L’ESPACE DU POLITIQUE », EDITIONS FAYARD, 2006.
          Autori: JULIA DAVID.


12.  RECENZIE - SIMON COSTEA, EUROPEAN IDEA AND INTERESTS OF STATES [IDEEA EUROPEANĂ ŞI INTERESELE STATELOR], CLUJ-NAPOCA: NAPOCA STAR, 2005, 278 P..
          Autori: LAKATOS ARTUR.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă