Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.2 din 2007  
         
         
   
1.  PROFESORUL UNIV. DR. NICOLAE CIANGĂ, LA ANIVERSAREA A 60 DE ANI DE VIAŢĂ.
          Autori: GRIGOR P. POP.


2.  REGIUNEA ANIZOTROPĂ A SOMEŞULUI MARE - STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONALITATE.
          Autori: P. COCEAN, C. N. BOŢAN.


3.  MECANISME DE CONSTRUCŢIE ŞI DECONSTRUCŢIE A IDENTITĂŢII TERITORIALE ÎN „ŢĂRILE” DIN ROMÂNIA.
          Autori: OANA-RAMONA ILOVAN.


4.  EVOLUŢIA POPULAŢIEI ÎN CÂMPIA MUREŞANĂ (CÂMPIA TRANSILVANIEI).
          Autori: EMANUELA-MARIANA TĂNASĂ.


5.  ASPECTE PRIVIND MIŞCAREA POPULAŢIEI DIN DEPRESIUNEA BRAŞOV, DUPĂ ANUL 1990.
          Autori: .


6.  TRANSFORMĂRI ECONOMICE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A CRAIOVEI ÎN PERIOADA 1990-2006 (I).
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR, S. FILIP.


7.  REABILITARE, RETEHNOLOGIZARE ŞI RESTRUCTURARE. SOLUŢII FUNCŢIONALE PENTRU SECTORUL ENERGETIC ROMÂNESC. STUDIU DE CAZ – CENTRALA TERMOELECTRICĂ IŞALNIŢA.
          Autori: T. ANGHEL, V. SURDEANU.


8.  ASPECTE ALE INTERPRETĂRII GEOGRAFICE A SPAŢIULUI ÎN POIEZIA LUI HÖLDERLIN. UN EXCURS / ASPEKTE DER GEOGRAPHISCHEN RAUMDEUTUNG IN HÖLDERLINS DICHTUNG. EIN EXKURS.
          Autori: RALUCA SURDEANU, V. SURDEANU.


9.  FORŢA DE MUNCĂ ÎN EUROPA ŞI ROMÂNIA. STRUCTURA ŞI EVOLUŢIA PE PIAŢA ACTUALĂ A FORŢEI DE MUNCĂ.
          Autori: CS. M. KOVÁCS.


10.  EFECTELE SOCIO-ECONOMICE ALE INSTABILITĂŢII DISTRIBUŢIEI CRIMINALITĂŢII ÎN TURCIA.
          Autori: RÜYA BAYAR, MUTLU YILMAZ.


11.  BAZA PENTRU DEZVOLTAREA UNUI INDICE A CALITĂŢII VIEŢII DETERMINAT DE TURISM.
          Autori: BALÁZS KOVÁCS, GÁBOR MICHALKÓ, NÁNDOR HORKAY.


12.  THE SPECIFIC FEATURES OF THE TOURISTIC OFFER FROM CRAIOVA MUNICIPALITY AT ITS PERIUNRBANE ZONE.
          Autori: NICOLAE CIANGĂ, ŞT. DEZSI.


13.  ROLUL TURISMULUI RURAL ÎN DEZVOLTAREA TERITORIALĂ A ŢĂRII MARAMUREŞULUI (II).
          Autori: ŞT. DEZSI.


14.  EVALUAREA IMPACTULUI ANTROPIC ÎN ARIA DE CONTIGUITATE GEOGRAFICĂ MUREŞ-ARIEŞ.
          Autori: I. VESCAN.


15.  BAZA DE CAZARE LEGATĂ DE APELE SĂRATE DIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI.
          Autori: D. COSTEA.


16.  STRATEGII DE SUSŢINERE A DEZVOLTĂRII ECOLOGICE ÎN PARCUL NAŢIONAL AL MUNŢILOR RODNEI / STRATEGIEN ZUR FÖRDERUNG DER ÖKOLOGISCHEN ENTWICKLUNG IM RODNA GEBIRGE – NATIONAL PARK.
          Autori: E. SCHUSTER, M. MUREŞIANU.


17.  CUPLĂRI ŞI DECUPLĂRI ÎN SISTEMELE GEOMORFOLOGICE DE MODELARE. STUDII DE CAZ DIN VALEA SOMEŞULUI.
          Autori: HOSU MARIA.


18.  INFLUENŢA EVOLUŢIEI VERSANTELOR PRIN ALUNECĂRI DE TEREN ASUPRA UTILIZĂRII TERENURILOR DIN INTRAVILANUL LOCALITĂŢII CERGĂU MARE (PODIŞUL SECAŞULUI).
          Autori: GH. ROŞIAN.


19.  POTENŢIALUL SCURGERII MEDII LICHIDE DIN PODIŞUL SOMEŞAN.
          Autori: V. SOROCOVSCHI, HORVÁTH CSABA.


20.  VARIAŢIA SPAŢIALĂ A UNOR PARAMETRI FIZICO-CHIMICI ÎN IAZURILE DE PE VALEA NOROIAŞULUI (ŞARULUI).
          Autori: V. SOROCOVSCHI, R. BĂTINAŞ, GH. ŞERBAN.


21.  CARACTERISTICILE BILANŢULUI HIDRIC AL LACULUI DE ACUMULARE FLOROIU.
          Autori: HORVÁTH CSABA.


22.  DISTRIBUŢIA GEOGRAFICĂ A PLANCTONULUI ÎN HELEŞTEIE ŞI MANAGEMENTUL TERITORIULUI ÎN LIMOUSINE (FRANŢA) .
          Autori: L. TOUCHART, J. BOUNY.


23.  SISTEMELE DE CANALIZARE ALE ORAŞELOR DIN CULOARUL MUREŞULUI DINTRE REGHIN ŞI CONFLUENŢA CU ARIEŞUL. DISFUNCŢIONALITĂŢI ŞI PROIECTE DE MODERNIZARE.
          Autori: H.V. CONŢIU.


24.  PROGRAMUL ERASMUS-SOCRATES LA UNIV. „BABEŞ-BOLYAI”, FAC. DE GEOGRAFIE. 10 ANI DE ACTIVITATE.
          Autori: V. SURD.


25.  RECENZII: ALEXANDRU UNGUREANU, IONEL BOAMFĂ (2006), TOPONOMASTICĂ.
          Autori: GRIGOR P. POP.


26.  RECENZII: TEODOR BUHĂŢEL 2006), GLODUL SOMEŞULUI, VATRĂ DE CONVIEŢUIRE MILENARĂ, ASPECTE ISTORICO-MONOGRAFICE.
          Autori: GRIGOR P. POP.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă