Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2007  
         
         
   
1.  ÎN AMINTREA LUI PETRU FORNA (1944-2005).
          Autori: MIRCEA MUTHU.


2.  PETRU FORNA SCURTĂ BIOGRAFIE / PETRU FORNA - KURZBIOGRAPHIE.
          Autori: LUCIA GORGOI.


3.  PETRU FORNA, TRADUCĂTORUL / PETRU FORNA ALS ÜBERSETZER.
          Autori: LUCIA GORGOI.


4.  ZUGANG ZU EINER FREMDEN LITERATUR: DIE ÜBERSETZUNGEN VON MIHAIL SADOVEANU INS DEUTSCHE, GOETHE UND BÖLL INS RUMÄNISCHE / ACCESUL LA LITERATURA STRĂINĂ: TRADUCEREA LUI MIHAIL SADOVEANU ÎN GERMANĂ ŞI A LUI GOETHE ŞI BÖLL ÎN LIMBA ROMÂNĂ.
          Autori: RUDOLF WINDISCH.


5.  ANSPRACHE GELEGENTLICH DER VERÖFFENTLICHUNG DES BANDES: MARTIN LUTHER SCHRIFTEN / ALOCUŢIUNE CU OCAZIA LANSĂRII VOLUMULUI „SCRIERI” AL LUI MARTIN LUTHER.
          Autori: VASILE VOIA.


6.  DER ÜBERSETZER UND SEINE LETZTE ÜBERTRAGUNG / TRADUCĂTORUL ŞI ULTIMA SA REALIZARE.
          Autori: ELENA VIOREL.


7.  LESSING UND DIE MODE DES KINDERTHEATERS IM DEUTSCHEN SPRACHRAUM DES 18. JAHRHUNDERTS / LESSING ŞI MODA TEATRULUI PENTRU COPII ÎN SPAŢIUL VORBITORILOR DE LIMBĂ GERMANĂ DIN SECOLUL AL XVIII-LEA.
          Autori: GABRIELLA-NÓRA TAR.


8.  ZUR DEUTUNG DER RUMÄNISCHEN VERSE IN CLEMENS BRENTANOS NOVELLE “DIE MEHREREN WEHMÜLLER UND UNGARISCHEN NATIONALGESICHTER” / ANALIZA VERSURILOR ROMÂNEŞTI DIN NUVELA LUI CLEMENS BRENTANO, “DIE MEHREREN WEHMÜLLER UND UNGARISCHEN NATIONALGESICHTER”.
          Autori: URSULA WITTSTOCK.


9.  DIE IDEE DES GANZEN IM ROMAN DER ZAUBERBERG VON THOMAS MANN. ERÖRTERT ANHAND DER ANALYSE DES KAPITELS SCHNEE / IDEEA DE ÎNTREG ÎN „DER ZAUBERBERG” DE THOMAS MANN PE BAZA ANALIZELOR CAPITOLULUI „SCHNEE”.
          Autori: LUCIA GORGOI.


10.  DIE ANTHOLOGIE IM DEUTSCH-RUMÄNISCHEN KULTURKONTEXT / CULTURA ROMÂNĂ ŞI GERMANĂ. ANTOLOGII.
          Autori: BIANCA BICAN.


11.  „[S]O FRECH DÜRFEN SCHÖNE FRAUEN SONST KAUM IRGENDWO SEIN”. ZUR ORGELUSE-EPISODE IN WOLFRAMS VON ESCHENBACH PARZIVAL / NICIUNDE ALTUNDEVA NU ESTE PERMIS CA FEMEILE FRUMOASE SĂ FIE ATÂT DE INSOLENTE. EPISODUL “ORGELUSE” DIN “PARZIVAL” AL LUI WOLFRAMS VON ESCHENBACH.
          Autori: UTE MICHAILOWITSCH.


12.  IDENTITÄTSPROBLEMATIK IN DER LYRIK VON MOSES ROSENKRANZ UND ROSE AUSLÄNDER / PROBLEMATICA IDENTITĂŢII ÎN POEZIA LUI MOSES ROSENKRANZ ŞI A ROSEI AUSLÄNDER.
          Autori: RÉKA SÁNTA-JAKABHÁZI.


13.  FORMEN DES ERZÄHLENS IM ROMAN ,KATZENMUSIK’ UND IN DER ERZÄHLUNG ’ENDRE’ DES BANATDEUTSCHEN SCHRIFTSTELLERS RENÉ FÜLÖP-MILLER / STRUCTURI NARATIVE ÎN ROMANUL „KATZENMUSIK” ŞI ÎN NUVELA „ENDRE” DE RENÉ FÜLÖP-MILLER.
          Autori: SZÉLL ANITA.


14.  ZUR THEATRALITÄT DES FILMISCHEN. INTERMEDIALE BRÜCHE UND VERÄNDERUNGEN DES RUMÄNISCHEN GEGENWÄRTIGEN KURZFILMES / TEATRALITATEA FILMULUI. ÎNTRERUPERI ŞI TRANSFORMĂRI ÎN FILMUL ROMÂNESC DE SCURT METRAJ.
          Autori: ALEXANDRA VLAD.


15.  SPRECHAUSDRUCKSMERKMALE IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT. BEMERKUNGEN ANHAND EINES GEDICHTS VON JAMES KRÜSS / CÂTEVA CARACTERISTICI ALE PRONUNŢIEI ÎN ÎNVĂŢAREA UNEI LIMBI STRĂINE. OBSERVAŢII BAZATE PE UN POEM DE JAMES KRÜSS.
          Autori: DANIELA VLADU.


16.  ZUR BESCHREIBUNG DER ADJEKTIVVALENZ IN WÖRTERBÜCHERN / ANALIZA VALENŢEI ADJECTIVELOR ÎN DICŢIONARELE DE VALENŢĂ A ADEJECTIVELOR.
          Autori: EMILIA MUNCACIU-CODARCEA.


17.  ÜBER DIE SPRICHWÖRTER DER RUMÄNEN AUS UNGARN / CU PRIVIRE LA PROVERBELE ROMÂNILOR DIN UNGARIA / À PROPOS DES PROVERBES ROUMAINS EN HONGRIE.
          Autori: ŞTEFAN GENCĂRĂU, OANA AURELIA GENCĂRĂU.


18.  DESPRE SEMANTICA ADJECTIVELOR.
          Autori: ŞTEFAN OLTEAN.


19.  SERIALE DE TIP SOAP OPERA VS. SERIALE DE TIP TELENOVELĂ.
          Autori: MIHAI MIRCEA ZDRENGHEA.


20.  DE LA ‘BEAT’ LA ‘BEATIFIC’ LA ‘BEATNIK’: EVOLUŢIA UNUI CONCEPT CULTURAL / DE «BEAT» A «BEATIFIQUE» A «BEATNIK»: L’EVOLUTION D’UN CONCEPT CULTUREL.
          Autori: CRISTINA FELEA.


21.  CONSTRUCŢIILE CIRCUMSTANŢIALE CUMULATIVE, DE OPOZIŢIE ŞI DE EXCEPŢIE / LES CONSTRUCTIONS CIRCONSTANCIELLES D’EXCEPTION, D’OPPOSITION ET DE CUMUL.
          Autori: MELANIA DUMA.


22.  JEU DES POINTS DE VUE ET MISE EN INTRIGUE DANS «L’HOMME DE LONDRES» DE G. SIMENON / DAS SPIEL DER GESICHTSPUNKTEN IN L’HOMME DE LONDRES VON G. SIMENON / THE GAME OF VIEWPOINTS AND EMPLOTMENT IN L’HOMME DE LONDRES BY G. SIMENON / JOCUL PUNCTELOR DE VEDERE ŞI AL INTRIGII ÎN «L’HOMME DE LONDRES» DE G. SIMENON.
          Autori: LIGIA STELA FLOREA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă