Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA POLITICA - Ediţia nr.1 din 2006  
         
         
   
1.  ZEI ŞI CEZARI. ROLUL BISERICILOR ÎN PRĂBUŞIREA REGIMURILOR COMUNISTE DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST / GODS AND CAESARS. THE ROLE OF CHURCHES IN THE BREAKDOWN OF COMMUNIST REGIMES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE.
          Autori: BOGDAN RADU.


2.  DECONSTRUIREA REVOLUŢIEI. CAZUL ROMÂNIEI - 1989 / DECONSTRUCTING A REVOLUTION. THE CASE OF ROMANIA - 1989.
          Autori: KISS CSABA ZSOLT.


3.  PERSPECTIVA TEORIEI JOCULUI PRIVIND RESURSELE FONDULUI COMUN: PROBLEMA SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ÎN ROMÂNIA / A GAME THEORETICAL PERSPECTIVE ON COMMON POOL RESOURCES: THE PROBLEM OF CENTRAL HEATING SYSTEM IN ROMANIA.
          Autori: IOANA MUREŞAN.


4.  TIPURI DE CONTROL POLITIC ASUPRA MASS MEDIA ÎN ROMÂNIA. AUTORITAR ŞI NON-AUTORITAR / THE POLITICS OF MEDIA LAW IN ROMANIA. FROM AUTHORITARIAN TO NON-AUTHORITARIAN.
          Autori: CRISTINA STĂNUŞ.


5.  INTRODUCERII VARIABILEI RELIGIOASE LA RELAŢIILE INTERNAŢIONALE / BRINGING RELIGION BACK IN INTERNATIONAL RELATIONS.
          Autori: NATALIA VLAS.


6.  IMPACTUL EDUCAŢIEI ELECTORALE ÎN COMUNITĂŢI MULTIETNICE DIN ROMÂNIA / THE IMPACT OF ELECTORAL EDUCATION IN MULTIETHNIC COMMUNITIES FROM ROMANIA.
          Autori: GABRIEL BĂDESCU.


7.  DISCURS POLITIC ŞI CONSTRUCŢIA IMAGINII CANDIDAŢILOR ÎN ALEGERILE PREZIDENŢIALE DIN 2000 / POLITICAL DISCOURSE AS A TOOL FOR CANDIDATE IMAGE CONSTRUCTION DURING THE 2000 PRESIDENTIAL ELECTIONS IN ROMANIA.
          Autori: ANDREI GHEORGHIŢĂ.


8.  RECENZII - OUTHWAITE, WILLIAM AND RAY, LARRY, (2005), SOCIAL THEORY AND POSTCOMMUNISM, COWLEY ROAD, OXFORD, BLACKWELL PUBLISHING HOUSE, ISBN 0-631-21112-8. 264 PAGES.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă