Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA SOCIOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2005  
         
         
   
1.  APARIŢIA SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE A VÂRSTNICILOR ÎN ROMÂNIA / EMERGING CARE SERVICES FOR ELDERLY IN ROMANIA.
          Autori: M. ROTH, S. DOBRE.


2.  DINAMICA ŞI TENDINŢELE DELINCVENŢEI GENERALE ŞI JUVENILE DIN ROMÂNIA DUPĂ 1989.
          Autori: KURKÓ-FABIAN ANDREA.


3.  CONFRUNTAREA FAMILIILOR CU DIZABILITATEA COPILULUI.
          Autori: LIDIA BERSZÁN.


4.  FEMEILE DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL REALITĂŢILOR ECONOMICO-SOCIALE LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI TREI / THE WOMEN IN THE CONTEXT OF ROMANIAN SOCIAL AND ECONOMIC REALITIES AT THE BEGINNING OF THE THIRD MILLENNIUM.
          Autori: MARIA-ANA GEORGESCU.


5.  CÂTEVA IMPLICAŢII ALE ALEGERII INDICATORILOR ŞI A SCALEI DE ECHIVALENŢĂ ASUPRA ESTIMĂRILOR PRIVIND SĂRĂCIA DIN ROMÂNIA / WEIGHTING THE WEIGHT OF WEIGHTING: THE IMPLICATIONS OF USING DIFFERENT POVERTY MEASURES AND HOUSEHOLD EQUIVALENCE SCALES FOR WELFARE ASSESSMENTS IN ROMANIA.
          Autori: CRISTINA RAŢ.


6.  EVOLUŢIA DUPĂ 1989 A POZIŢIILOR ECONOMICE ŞI SOCIALE ALE PROFESORILOR ŞI CERCETĂTORILOR MAGHIARI DIN CLUJ / THE EVOLUTION OF THE ECONOMIC AND SOCIAL POSITION OF THE HUNGARIAN UNIVERSITY LECTURERS AND RESEARCHERS FROM CLUJ AFTER 1989.
          Autori: GYÖNGYVÉR TŐKÁS.


7.  TRANZIŢIA LA STATUTUL DE PĂRINTE CA ETAPĂ A CURSULUI VIEŢII. O ANALIZĂ COMPARATIVĂ PE BAZA DATELOR „FERTILITY AND FAMILY SURVEY”.
          Autori: MIHAELA HĂRĂGUŞ.


8.  FOLOSIREA TIMPULUI ŞI SARCINILE DOMESTICE ÎN EUROPA.
          Autori: PAUL-TEODOR HĂRĂGUŞ.


9.  ATITUDINILE STUDENŢILOR DESPRE RELAŢIILE DE CUPLU.
          Autori: SZABÓ BÉLA.


10.  DURATA ŞEDERII COPIILOR ŞI MODELELE DE IEŞIRE DIN PLASAMENT DE LA ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST ÎN JUDEŢELE CLUJ ŞI NEAMŢ: 1999-2004.
          Autori: .


11.  DISPARITĂŢI LA NIVELUL STĂRII DE SĂNĂTATE ÎNTRE RURAL ŞI URBAN – SITUAŢIE ŞI ALTERNATIVE.
          Autori: ADINA REBELEANU.


12.  RECENZII - FRANCIS FUKUYAMA, VIITORUL NOSTRU POSTUMAN, 2004, BUCUREŞTI, HUMANITAS.
          Autori: LAURA NISTOR.


13.  RECENZII - VLADIMIR TISMĂNEANU, STALINISM PENTRU ETERNITATE. O ISTORIE POLITICĂ A COMUNISMULUI ROMÂNESC, 2005, IAŞI, POLIROM.
          Autori: NORBERT PETROVICI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă