Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA SOCIOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2006  
         
         
   
1.  REFORMA DIN PROGRAMA UNIVERSITARĂ ÎN CONTEXTUL PROCESULUI DE LA BOLOGNA (DE EXEMPLU, PREDAREA GEOGRAFIEI LA UNIVERSITATEA DIN POTSDAM) / REFORME DES PROGRAMMES D’ÉTUDE UNIVERSITAIRES DANS LA PERSPECTIVE DU PROCÈS BOLOGNA (UN EXEMPLE, L’ENSEIGNEMENT DE LA GÉOGRAPHIE À L’UNIVERSITÉ DE POTSDAM).
          Autori: WILFRIED HELLER.


2.  SPIRIT ANTREPRENORIAL. VECTORUL DE URBANIZARE POSTMODERNĂ. SONDAJE ÎN MUNŢII APUSENI (JUDETUL ALBA, ROMÂNIA) / L’ENTREPRENARIAT. VECTEUR POSTMODERNE DE L’URBANISATION. ENQUÊTES DANS LES MONTAGNES APUSENI (LE DÉPARTEMENT ALBA, ROUMANIE).
          Autori: MIHAI PASCARU.


3.  TREI ASPECTE ALE DEPENDENŢEI DE PREJUDECATĂ ŞI RELAŢIA ACESTORA CU PROCESUL DECIZIONAL ANTREPRENORIAL / TROIS ASPECTS DU PENCHANT A LA CONFIANCE EXCESSIVE ET LEUR RELATION AVEC L’ESPRIT DECISIONNEL DE L’ENTREPRENORIAT.
          Autori: SEBASTIAN PINTEA.


4.  PERCEPŢIILE ŞI AŞTEPTĂRILE STĂRII DE SĂNĂTATE / PERCEPTIONS ET ESPÉRANCES DE L’ÉTAT DE SANTÉ.
          Autori: ADINA REBELEANU.


5.  COMUNITĂŢILE RURALE ŞI PROIECTELE DE DEZVOLTARE / LES COMMUNAUTÉS RURALES ET LES PROJETS DU DÉVELOPPEMENT.
          Autori: TRAIAN VEDINAŞ.


6.  COPIII SI POLITICILE SOCIALE IN ROMANIA/ LES ENFANTS ET LA POLITIQUE DE PROTECTION SOCIALE EN ROUMANIE.
          Autori: MARIA ROTH-SZAMOSKOZI, LIVIA POPESCU, CRISTINA RAŢ.


7.  EVALUAREA SERVICIILOR CARITABILE DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ LA DOMICILIU: DEZVOLTARE, OBIECTIVE ŞI METODE/ DIE EVALUIERUNG DER HAUSKRANKENPFLEGEDIENSTE DER CARITAS: ENTWICKLUNG, ZIELSETZUNGEN UND METHODEN.
          Autori: MARIA ROTH-SZAMOSKOZI, ELEMÉR MEZEI, PAUL-TEODOR HĂRĂGUŞ, LIDIA BERSZÁN, MIHAELA HĂRĂGUŞ, EDGAR KÖSLER, CHRISTOPH STEINEBACH, ADINA REBELEANU, DAN RUSU, MARIA DIACONESCU, BÉLA SZABÓ, CRISTINA OANEŞ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă