Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.1 din 2006  
         
         
   
1.  EVOLUŢIA BURSEI DE VALORI DIN PRAGA / EVOLUTION OF PRAGUE STOCK EXCHANGE.
          Autori: PAVEL DUPSIVA, MICHAL PRÜCKNER.


2.  ROLUL EURO - COLABORAREA ECONOMICĂ DIN BALCANI ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ A REGIUNILOR DE FRONTIERĂ: ÎNDOIELI ŞI ÎNTÂRZIERI ÎN PREFECTURA DIN FLORINA / THE ROLE OF EURO BALKAN ECONOMIC COLLABORATION IN THE LOCAL DEVELOPMENT OF FRONTIER REGIONS:DOUBTS AND DELAYS IN THE PREFECTURE OF FLORINA.
          Autori: ELEKTRA PITOSKA.


3.  APLICAREA ORGANIZAŢIEI DE MANAGEMENT ECOLOGIC PENTRU INTREPRINDERILE UCRAINENE / APPLICATION OF ECOLOGICAL MANAGEMENT ORGANISATION FOR UKRAINIAN ENTERPRISES.
          Autori: OLEKSANDR V. RODIONOV.


4.  STUDIU PRIVIND PERCEPŢIA ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII ECONOMICE ASUPRA PROFESIEI ŞI PERSPECTIVA LOCURILOR DE MUNCĂ / STUDY REGARDING THE PERRCEPTION OF ECONOMIC FACULTY GRADUATES ABOUT THE PROFESSION AND JOB PERSPECTIVES.
          Autori: ADINA LETIȚIA NEGRUȘA.


5.  SOLUŢII DE GESTIONARE A RISCURILOR PENTRU INUNDAŢII ŞI CATASTROFELOR DE CUTREMUR ÎN ROMÂNIA / RISK MANAGEMENT SOLUTIONS FOR FLOOD AND EARTHQUAKE CATASTROPHES IN ROMANIA.
          Autori: MARIUS DAN GAVRILETEA.


6.  FORMARE MANAGERIALĂ ÎN IMM-URILE COMERŢULUI ŞI TURISMULUI: DOVEZI DIN BRAŞOV / MANAGERIAL TRAINING IN TRADE AND TOURISM SMES: EVIDENCE FROM BRASOV.
          Autori: NICOLAE MARINESCU, CRISTINA ANTONOAIE.


7.  IMPACTUL COMERŢULUI ROMÂNO-MAGHIAR ÎN JUDEŢELE ROMÂNEŞTI LA GRANIŢA DE VEST / THE IMPACT OF ROMANIAN-HUNGARIAN COMMERCE ON ROMANIAN WESTERN BOUNDARY COUNTIES.
          Autori: VALENTIN TOADER.


8.  DACIA LOGAN - O IDEE DE SUCCES ÎN MAŞINI / DACIA LOGAN – A SUCCESSFULL CAR IDEA.
          Autori: MARIUS BOTA, IONUŢ TRAIAN LUCA, IONUŢ TRAIAN LUCA.


9.  PIAŢA ROMÂNĂ DE OBLIGAŢIUNI / THE ROMANIAN BOND MARKET.
          Autori: CRISTINA CURUŢIU.


10.  SISTEME SUPORT PENTRU DECIZII: CONCEPTE, DEFINIŢII ŞI TIPOLOGII / DECISION SUPPORT SYSTEMS: CONCEPTS, DEFINITIONS AND TYPOLOGIES.
          Autori: ROZALIA VERONICA RUS.


11.  SECTORUL TURISM AL ROMÂNIEI: ACTIVITATEA ŞI OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ / ROMANIA’S TOURISM SECTOR: ACTIVITY AND EMPLOYMENT.
          Autori: CARMEN MARIA GUŢ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă