Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.1 din 2007  
         
         
   
1.  IOAN MAC – O ATITUDINE ŞI UN DESTIN GEOGRAFIC.
          Autori: IOAN-AUREL IRIMUȘ.


2.  MORFOSECVENŢELE MICROSCALARE SUPORTURI PENTRU AMENAJĂRILE TERITORIALE.
          Autori: I. MAC.


3.  RELAŢII MORFODINAMICE ÎN SISTEMUL VALE-VERSANT AL TÂRNAVEI MARI ÎNTRE COPŞA MICĂ ŞI BLAJ.
          Autori: GH. ROŞIAN.


4.  CONSIDERAŢII PRIVIND DINAMICA VERSANŢILOR ÎN PERIMETRUL SATULUI MUREŞENII BÂRGĂULUI (MUNŢII BÂRGĂULUI).
          Autori: I. BÂCA.


5.  MORFODINAMICA ALBIEI TÂRNAVEI MICI ÎNTRE TÂRNĂVENI ŞI BLAJ (1990-2000).
          Autori: GH. ROŞIAN, D. DEVA.


6.  CONSTRÂNGERI GEOMORFOLOGICE ÎN AREALELE MONTANE. STUDIU DE CAZ: SECTORUL DE SV AL MUNŢILOR IGNIŞ.
          Autori: ŞT. BILAŞCO, S. FILIP.


7.  CAUZELE ŞI EFECTELE VIITURII CATASTROFALE DE LA TÂRLIŞUA, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD, DIN 20 IUNIE 2006.
          Autori: P. COCEAN, GABRIELA COCEAN.


8.  ANALIZA FLUXULUI PRIVIND SUBSTANŢA, ENERGIA ŞI INFORMAŢIA ÎN SISTEMUL TERITORIAL AL TĂRII HAŢEGULUI.
          Autori: ANCA-MIHAELA CÎRCU, DANA GOŢIU.


9.  CONSIDERAŢII ASUPRA MATERIALULUI PARENTAL ŞI DISTRIBUŢIA SOLURILOR DIN CÂMPIA FIZEŞULUI (CÂMPIA TRANSILVANIEI).
          Autori: H.L. CACOVEAN.


10.  UNITĂŢI ENVIRONMENTALE FUNCŢIONALE ALE MUNICIPIULUI MEDIAŞ.
          Autori: RÉTI KINGA-OLGA.


11.  CARACTERISTICI GEODEMOGRAFICE ALE MUNICIPIULUI DEJ, ÎN PERIOADA 1850-2002.
          Autori: GRIGOR P. POP.


12.  STRUCTURILE POPULAŢIEI ÎN CÂMPIA MUREŞANĂ.
          Autori: EMANUELA-MARIANA TĂNASĂ.


13.  CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA REPARTIŢIEI AŞEZĂRILOR DIN DEPRESIUNEA BRAŞOV.
          Autori: .


14.  DIMENSIUNEA GEODEMOGRAFICĂ A AŞEZĂRILOR DIN CÂMPIA SOMEŞANĂ (CÂMPIA TRANSILVANIEI) .
          Autori: RAMONA RAŢIU.


15.  MUTAŢII STRUCTURALE ÎN ECONOMIA ORAŞULUI BISTRIŢA ÎNTRE 1989-2004 / MUTATIONS DANS LA STRUCTURE DE L’ECONOMIE.
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


16.  ATRACŢIA CENTRELOR JUDEŢULUI BIHOR LA JUMĂTATEA SECOLULUI XIX.
          Autori: KÓKAI S..


17.  IMPORTANŢA MORFOGENETICĂ A OMULUI ÎN AREALELE CU EXPLOATĂRI MINIERE.
          Autori: T. ANGHEL.


18.  ROLUL TURISMULUI RURAL ÎN DEZVOLTAREA TERITORIALĂ A ŢĂRII MARAMUREŞULUI (I).
          Autori: ŞT. DEZSI.


19.  CONDUCEREA ŞI SUSŢINEREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE DIN AREALUL LACUL ROŞU .
          Autori: ŞT. DOMBAY, ZS. MAGYARI-SÁSKA.


20.  BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI – INSTRUMENTE DE MONITORIZARE, MĂSURĂ, CONTROL ŞI CONDUCEREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE.
          Autori: GH. FĂTĂCEAN.


21.  RECENZIE: AL. UNGUREANU, I. MUNTELE (2006), GEOGRAFIA POPULAŢIEI.
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


22.  RECENZIE: ILIEŞ, GABRIELA (2005), MODELE EUROPENE DE REGIUNI DE TIP „ŢARĂ”.
          Autori: MIHAI HOTEA.


23.  IN MEMORIAM, PROF UNIV. DR. UJVÁRI IOSIF (1928-2006), O VIAŢĂ DEDICATĂ ŞTIINŢEI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI.
          Autori: G. PANDI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă