Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2006  
         
         
   
1.  CÂTEVA CONSIDERAŢII ELEMENTARE ASUPRA IMPORTANŢEI CHESTIUNILOR PRIVIND OPERAŢIUNILE DE CONCENTRAREA TRANSFRONTALIERĂ ÎN CONTEXTUL EUROPEAN.
          Autori: CĂTĂLIN ŞTEFAN RUSU.


2.  PROPRIETATEA APARENTĂ.
          Autori: VIOREL STEGĂRESCU.


3.  SOCIETĂŢILE DE INVESTIŢII FINANCIARE (S.I.F.-URILE) ÎNFIINŢATE PRIN LEGEA NR. 133/1996, ÎN ECONOMIA LEGII 297/2004 A PIEŢEI DE CAPITAL.
          Autori: TITUS PRESCURE.


4.  INTEGRARE, INTERFERENŢĂ, DREPT COMPARAT: ÎN CĂUTAREA UNEI ORDINI INTERNAŢIONALE PLAUZIBILE / INTÉGRATION, INTERFÉRENCE, DROIT COMPARÉ : À LA RECHERCHE D’UN ORDRE INTERNATIONAL SOUTENABLE.
          Autori: GIORGIO DOMINESE.


5.  COMPETENTA CURŢII DE JUSTIŢIE A COMUNITĂŢII EUROPENE.
          Autori: IOANA DRAGOMIR.


6.  CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI ŞI CURTEA DE JUSTIŢIE A COMUNITĂŢIILOR EUROPENE -ÎNTRE CONFLICT ŞI COMPROMIS.
          Autori: OANA BULZAN.


7.  UNELE CONSIDERENTE CU PRIVIRE LA REGIMUL CONTRACTUAL AL BUNURILOR SOŢILOR ÎN LEGISLAŢIA FAMILIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA.
          Autori: VEACESLAV PÎNZARI.


8.  ROLUL PARLAMENTULUI ÎN STABILIREA CONŢINUTULUI PROIECTELOR DE LEGE ADOPTATE PRIN ANGAJAREA RĂSPUNDERII GUVERNULUI.
          Autori: ION BRAD.


9.  RǍSPUNDEREA CONTRACTUALǍ PENTRU FAPTA UNEI TERŢE PERSOANE.
          Autori: DAN D. ILINCA.


10.  ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE NEGUVERNAMENTALE ÎN SLUJBA RESPECTĂRII DREPTULUI MEDIULUI.
          Autori: VLAD GEORGE POP.


11.  FORMA ŞI PROCEDURA ADOPTĂRII HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL.
          Autori: NICOLAE MIHU.


12.  JURISPRUDENŢĂ – CAUZA PĂDURARU CONTRA ROMÂNIEI.
          Autori: .


13.  JURISPRUDENŢĂ – DECIZIA NR. 613/2002.
          Autori: COSMIN FLAVIUS COSTAŞ.


14.  JURISPRUDENŢĂ – JURISPRUDENŢĂ ÎN MATERIA INSOLVENŢEI.
          Autori: .


15.  RECENZII – SANDRA DAY O’CONNOR, MAIESTATEA LEGII, AUTORUL BESTSELLER F B LAZY, REFLECŢII A CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă