Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1-2 din 2004  
         
         
   
1.  NATURA JURIDICĂ A DREPTULUI PERSOANEI EXPROPRIATE DE A SOLICITA RETROCEDAREA IMOBILULUI EXPROPRIAT.
          Autori: IONUŢ-FLORIN POPA.


2.  PERVERSIUNEA SEXUALĂ, CORUPŢIA SEXUALĂ ŞI INCESTUL. INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI SAU CONTRA MORALEI?.
          Autori: .


3.  ESTE CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ UN VERITABIL ACT ÎNTRERUPTIV DE PRESCRIPŢIE?.
          Autori: IONEL REGHINI.


4.  NEGOCIEREA ŞI MEDIEREA ÎN FRANŢA. O PROVOCARE ADRESATĂ ÎNVAŢĂMÂNTULUI JURIDIC: STUDIUL FUNDAMENTAT PE ABILITĂŢI ŞI CERCETARE INTERDISCIPLINARĂ.
          Autori: ALAIN LEMPEREUR.


5.  ASPECTE PRIVIND MANIFESTĂRILE DE VOINŢĂ PIOASĂ ÎN DREPTUL CANONIC CATOLIC.
          Autori: LIVIU-MARIUS HAROSA.


6.  CONSIDERAŢII ASUPRA EFECTULUI DIRECT AL DREPTULUI COMUNITAR.
          Autori: .


7.  DIN NOU DESPRE FALIMENTUL SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CU ASOCIAT UNIC.
          Autori: .


8.  UNELE CONSIDERENTE CU PRIVIRE LA DEFINIREA ACTULUI JURIDIC ÎN CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA.
          Autori: VEACESLAV PÎNZARI.


9.  MANDATUL APARENT.
          Autori: VIOREL STEGĂRESCU.


10.  CONVENŢIA EUROPEANĂ PRIVIND DREPTURILE OMULUI ÎN CONTEMPLAREA ISTORICĂ ŞI SISTEMATICĂ.
          Autori: ADRIAN EUGEN HOLLAENDER.


11.  INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA VIAŢA SEXUALĂ. SINTEZĂ DE PRACTICĂ JUDICIARĂ.
          Autori: .


12.  PROBLEMA RESTITUIRII LĂCAŞURILOR DE CULT CE AU APARŢINUT CULTULUI GRECO-CATOLIC.
          Autori: .


13.  EXAMEN DE JURISPRUDENŢĂ PRIVIND PROCEDURA FALIMENTULUI.
          Autori: .


14.  IMOBIL NAŢIONALIZAT. REVENDICARE. EROARE COMUNĂ ŞI INVINCIBILĂ. CONDIŢIILE NECESARE APLICABILITĂŢII PRINCIPIULUI (C.S.J., S.CIV., DEC.NR. 2685 DIN 19 IUNIE 2003).
          Autori: .


15.  RECENZII - SISTEMUL JURIDIC AL ANGLIEI, HENRI LÉVY – ULLMANN / LE SYSTÈME JURIDIQUE DE L''ANGLETERRE, HENRI LÉVY – ULLMANN.
          Autori: .


16.  RECENZII - MÉLANGES JEAN PINEAU, COORD. BENOÎT MOORE.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă