Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.2 din 2006  
         
         
   
1.  CÂND MECANICA CONSTITUŢIONALĂ SE BLOCHEAZĂ. LECTII DESPRE “NU-UL” FRANCEZ SI CEL OLANDEZ IN TRATATUL DE IMPLEMENTARE AL CONSTITUTIEI EUROPENE / QUAND LA MECANIQUE CONSTITUTIONNELLE S’ENRAYE. LES LEÇONS DES « NON » FRANÇAIS ET NEERLANDAIS AU TRAITE ETABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L’EUROPE.
          Autori: MURIEL RAMBOUR.


2.  COMITOLOGIE. DELEGAREA COMPETENŢELOR IN UNIUNEA EUROPEANĂ, LEGITIMITATEA ŞI COMITETUL SISTEMULUI / COMITOLOGY. DELEGATION OF POWERS IN THE EUROPEAN UNION, LEGITIMACY AND THE COMMITTEE SYSTEM.
          Autori: ANDREEA MICU.


3.  DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ LA UNIUNEA MONETARĂ: STRATEGII PENTRU NOILE STATE MEMBRE / FROM THE EU TO THE MONETARY UNION: STRATEGIES FOR NEW MEMBER STATES.
          Autori: ALINA VASILE.


4.  INTEGRARE EUROPEANĂ PRIN GAULLISM ŞI EUROPENISM / EUROPEAN INTEGRATION THROUGH GAULLISM AND EUROPEANISM.
          Autori: GEORGE VOSKOPOULOS.


5.  PROBLEMA CETĂŢENIEI ÎN “ROMÂNIA MARE” (1918-1940) / THE CITIZENSHIP ISSUE IN THE “GREAT ROMANIA” (1918-1940).
          Autori: LUCIAN BUTARU.


6.  INTEGRAREA EUROPEANĂ A BALCANILOR DE VEST / L’INTEGRATION EUROPÉENE DES BALKANS OCCIDENTAUX.
          Autori: PHILIPPE CLARET.


7.  O SINGURĂ VOCE ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE: CREDIBILITATEA INTERNAŢIONALĂ A UNIUNII EUROPENE / A SINGLE VOICE IN INTERNATIONAL RELATIONS: THE INTERNATIONAL CREDIBILITY OF THE EUROPEAN UNION.
          Autori: ANDREI-ŞTEFAN ENGHIS.


8.  SUA ÎN AFACERILE MONDIALE. DE LA EXCEPŢIONALISM LA DIPLOMAŢIA DE TRANSFORMARE / THE U.S. IN WORLD AFFAIRS. FROM EXCEPTIONALISM TO TRANSFORMATIONAL DIPLOMACY.
          Autori: BOGDAN LUCIAN.


9.  INTRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. RELAŢIILE DINTRE ROMÂNIA ŞI ITALIA / L’INGRESSO DELLA ROMANIA NELL’UNIONE EUROPEA. LE RELATIONI TRA LA ROMANIA E L’ITALIA.
          Autori: ANCA STÂNGACIU.


10.  ANTREPRENORIATUL ŞI DEZVOLTAREA REGIONALĂ ÎN ROMÂNIA / ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT IN ROMANIA.
          Autori: VALENTIN COJANU.


11.  INOVAŢII ÎN BANDĂ LARGĂ: PUNEREA ÎN APLICARE A SERVICIILOR DE REŢEA CU VALOARE ADĂUGATĂ / INNOVATIONS IN BROADBAND: IMPLEMENTING VALUE ADDED NETWORK SERVICES.
          Autori: VYTAUTAS TVARONAVICIUS, MANUELA TVARONAVIČIENĖ.


12.  MANAGEMENTUL INTERCULTURAL ŞI ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII. STUDIU DE CAZ: O MICA AFACERE, CU INVESTIŢII DE CAPITAL ITALO-ROMÂN PENTRU INDUSTRIA LEMNULUI / LE MANAGEMENT INTERCULTUREL ET LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES. ETUDE DE CAS: UNE PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE, AVEC CAPITAL D’INVESTISSEMENT ITALO-ROUMAIN, DE L’INDUSTRIE DU BOIS.
          Autori: VERONICA-MARIA MATEESCU.


13.  CU PRIVIRE LA EFECTELE COMERCIALE (DOCUMENTE COMERCIALE) - DECONTĂRI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE: PRINCIPII ŞI SOLUŢII / ON COMMERCIAL EFFECTS (COMMERCIAL PAPERS) DOMESTIC AND INTERNATIONAL SETTLEMENTS: PRINCIPLES AND SOLUTIONS.
          Autori: TRAIAN LASZLO.


14.  ENGLEZA GLOBALĂ - EURO-ENGLEZĂ / GLOBAL ENGLISH – EURO-ENGLISH.
          Autori: SAROLTA SIMIGNE FENYO.


15.  RECENZIE - FLORIN DIACONU, RĂZBOI CLASIC-LIMITAT ŞI RĂZBOI TOTAL. ELEMENTE DE TEORIE ŞI ISTORIE POLITICO-MILITARĂ, BUCUREŞTI, EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI, 2006, 244 P., PREFAŢĂ DE DANIEL BARBU.
          Autori: RUXANDRA IVAN.


16.  RECENZIE - CHIRCĂ, ADRIAN, PROVOCĂRI GEOPOLITICE ALE CONSTRUCŢIEI EUROPENE, CLUJ-NAPOCA: MEDIAMIRA, 2005, 230 P..
          Autori: ARTUR LAKATOS.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă