Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1 din 2000  
         
         
   
1.  CĂTRE UN NIETZSCHE SUPERFICIAL.
          Autori: CIPRIAN JELER.


2.  NIETZSCHE ŞI POLITEISMUL MODERNITĂŢII TÎRZII // NIETZSCHE UND DER POLITEISMUS DER SPÄTMODERNITÄT.
          Autori: AUREL CODOBAN.


3.  NIETZSCHE, CERTITUDINEA VICIOASA SI NOUA DEZORDINE ONTOLOGICA.
          Autori: DORU CĂSTĂIAN.


4.  UITARE ŞI ISTORIE INTRE NIETZSCHE SI HEIDEGGER.
          Autori: ŞTEFAN GUGURA.


5.  NIHILISMUL SI SARCINA FILOSOFIEI.
          Autori: S. BLAGA.


6.  CRITICA LUI NIETZSCHE IMPOTRIVA REPREZENTĂRII / LA CRITIQUE DE NIETZSCHE CONTRE LA REPRÉSENTATION.
          Autori: CIPRIAN VĂLCAN.


7.  DE LA AFORISM LA DIALOG: UN PARCURS ETIC / DE L’APHORISME AU DIALOGUE: UN PARCOURS ETHIQUE.
          Autori: CONSTANTIN ZAHARIA.


8.  GRECII ŞI PESIMISMUL PENTRU O ALTFEL DE LECTURĂ A OPEREI NIETZSCHEENE / LES GRECS ET LE PESSIMISME. POUR UNE AUTRE LECTURE DE L’ŒUVRE NIETZSCHEENNE.
          Autori: GILDA VĂLCAN.


9.  NIETZSCHE ŞI “VOINŢELE DE PUTERE” / NIETZSCHE ET LES “VOLONTES DE PUISSANCE”.
          Autori: CIPRIAN MIHALI.


10.  NIETZSCHE SAU DE LA BUCĂTĂRIE LA FILOSOFIE.
          Autori: MARTA PETREU.


11.  INTERPRETAREA ÎNTRE INFLUENŢĂ ŞI DIFERENŢĂ. DE LA NIETZSCHE LA HEGEL.
          Autori: CORNELIU BÂLBĂ.


12.  DE LA AUTO CĂTRE VARIAȚIE. CÂTEVA RĂSPUNSURI LA INTREBAREA PLATONISMULUI LUI HUSSERL, ÎN CONFORMITATE CU LOGICA DE ANSAMBLU ȘI PĂRȚI / DU PAR-SOI A LA VARIATION. QUELQUES REPONSES A LA QUESTION DU PLATONISME DE HUSSERL SELON LA LOGIQUE DU TOUT ET .
          Autori: CLAUDIO MAJOLINO.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă