Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1-2 din 2001  
         
         
   
1.  LA INFINIT (PROGRAMUL LUI HILBERT– [1925]) / SUR L’INFINI (LE PROGRAMME DE HILBERT – [1925]).
          Autori: MARCEL BODEA.


2.  O ANALIZĂ PE O MAŞINĂ DE TIP GÖDEL .
          Autori: MARCEL BODEA.


3.  "CE ESTE ADEVĂRUL?".
          Autori: NICOLAE BOTH.


4.  PREDICATE RECURSIV-ENUMERABILE ŞI ECUAŢII DIOFANTICE UNIVERSALE.
          Autori: GEORGE CEAUŞU.


5.  DIFICULTĂŢI ÎN ASUMAREA EXISTENŢEI ÎN LOGICĂ (I).
          Autori: DELIA POPESCU.


6.  ÎNTREBARE GÖDELIANĂ.
          Autori: LÁSZLÓ GÁL.


7.  DECIDABIL ŞI INDECIDABIL ÎN PERSPECTIVA ANALIZEI SITUAŢIONALE.
          Autori: IOAN PETRU.


8.  PREMIZELE FALSE ÎN TEOREMA IMPRECIZIE A LUI GÖDEL.
          Autori: I. NARIŢA.


9.  CARACTERUL INCOMPLET ŞI ARGUMENTUL LUCAS-PENROSE.
          Autori: VIRGIL DRĂGHICI.


10.  DIN NOU INCOMPLETITUDINEA.
          Autori: VIRGIL DRĂGHICI.


11.  SPAŢIUL ABSTRACT AL INTUIŢIEI ADEVĂRULUI ARITMETIC.
          Autori: VIRGIL DRĂGHICI.


12.  PARADOXUL LUI GÖDEL.
          Autori: MOISIE IGNAT.


13.  NUMERE REALE: DE LA CALCULABIL LA RANDOM.
          Autori: CRISTIAN S. CALUDE.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă