Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2000  
         
         
   
1.  MØTE MED DIKTARPARET HALLDIS MOREN VESAAS OG TARJEI VESAAS / ÎNTÂLNIREA CU AUTORI TARJEI VESAAS ŞI HALLDIS MOREN VESAAS.
          Autori: LEIF MÆHLE.


2.  DET ”FENOMENALE” SOM LESERPROSJEKT I JON FOSSES STENGD GITAR / THE “PHENOMENAL" AS READING PROJECT IN JON FOSSE’S STENGD GITAR.
          Autori: DRUDE VON DER FEHR.


3.  LYST OG VELLYST, MAKT OG KUNNSKAP; KJØNNSFORSKJELL I KARIN MOES BLOVE-BØKER / PLEASURE AND LUST; POWER AND KNOWLEDGE; GENDER DIFFERENCE IN KARIN MOE''S BLOVE BOOKS.
          Autori: DRUDE VON DER FEHR.


4.  OLE EDVART RØLVAAG: EN AMERIKANSK FORFATTER SOM SKREV PÅ NORSK / OLE EDVART RØLVAAG: AN AMERICAN AUTHOR WHO WROTE IN NORWEGIAN.
          Autori: ORM OVERLAND.


5.  HEDDA GABLER - A MODERN WOMAN: ON MELANCHOLY AND CREATIVITY.
          Autori: ASTRID SÆTHER.


6.  SIGRID UNDSET: “BLANKE DRØMMER OG DET GRAA LIV” / BRIGHT DREAMS AND THE GRAY LIFE.
          Autori: ASTRID SÆTHER.


7.  NORSK UTENRIKSPOLITIKK I DET 20. ÅRHUNDRE / THE NORWEGIAN FOREIGN POLICY IN THE 20TH CENTURY.
          Autori: JARDAR SEIM.


8.  NORSK HISTORIE - EPOKER OG TENDENSER / NORWEGIAN HISTORY - EPOCHS AND TENDENCIES.
          Autori: JARDAR SEIM.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă