Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.1 din 2006  
         
         
   
1.  METODE DE DESCOMPUNERE TENDINŢĂ - CICLU: CÂTEVA LECŢII TEORETICE ŞI EMPIRICE / METHODES DE DECOMPOSITION TENDANCE-CYCLE: QUELQUES ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET EMPIRIQUES.
          Autori: ALEXANDRU MINEA.


2.  STRATEGII DE TRANSFORMARE PENTRU ÎNTREPRINDERILE GRECEŞTI DIN MEDIUL DE AFACERI EUROPEAN / TRANSFORMATION STRATEGIES FOR THE GREEK ENTERPRISES IN THE EUROPEAN BUSINESS ENVIRONMENT.
          Autori: T. LEVENTI, G. SAMARAS, L. SDROLIAS, N. KAKKOS.


3.  TESTAREA PARITĂŢII PUTERII DE CUMPĂRARE ÎN ROMÂNIA / TESTING PURCHASING POWER PARITY IN ROMANIA.
          Autori: ANA-MARIA DUMITRU.


4.  ANALIZA FACTORILOR DE SATISFACŢIE A TRANSFORMĂRILOR IMM-URILOR ÎN COLABORĂRILE INTERNAŢIONALE / ANALYSE DER ZUFRIEDENHEITSFAKTOREN IN INTERNATIONALEN KOOPERATIONEN VON KMU TRANSFORMATION.
          Autori: BERNHARD SWOBODA, MARTIN JAGER.


5.  RESTRUCTURAREA CORPORATIVĂ ŞI INTERESUL DE CONTROL / CORPORATE RESTRUCTURING AND CONTROLLING INTEREST.
          Autori: ANDREJ BERTONCELJ.


6.  PERFORMANŢA METODELOR DE ANALIZĂ TEHNICĂ CU PRIVIRE LA COTELE DE PIAŢĂ DIN ROMÂNIA: CAZUL MEDIILOR MOBILE / LA PERFORMANCE DES METHODES D’ANALYSE TECHNIQUE SUR LE MARCHE ROUMAIN DES ACTIONS: LE CAS DES MOYENNES MOBILES.
          Autori: ALEXANDRU TODEA.


7.  STRUCTURA CAPITALULUI LA NIVEL MACRO ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST ŞI STATELE BALTICE / MACRO LEVEL CAPITAL STRUCTURE IN CENTRAL-EASTERN EUROPE AND THE BALTIC STATES.
          Autori: MÓNIKA KUTI.


8.  COSTURILE DE ANALIZĂ A CALITĂŢII ÎN INDUSTRIA DE SOFTWARE: BENEFICII ŞI RISCURI / QUALITY COSTS ANALYSIS IN SOFTWARE INDUSTRY: BENEFITS AND RISKS.
          Autori: CĂTĂLIN AFRĂSINEI-ZEVOIANU, DAN MIRCEA SUCIU.


9.  ACHIZIŢII OSTILE ŞI STRATEGII DE APĂRARE ALE SOCIETĂŢILOR PE ACŢIUNI ÎN ROMÂNIA ŞI SLOVENIA / FEINDLICHE ÜBERNAHMEN UND ABWEHRSTRATEGIE BÖRSENNOTIERTER AKTIENGESELLSCHAFTEN IN RUMÄNIEN UND SLOWENIEN.
          Autori: ANDREJ BERTONCELJ.


10.  COMPETENŢE: NECESARE ŞI NON-NECESARE / COMPETENCIES: REQUIRED AND NON-REQUIRED.
          Autori: BEÁTA SZ. G. PATÓ, ZOLTÁN KOVÁCS, GÁBOR PATÓ.


11.  ANALIZA COMERŢULUI REGIONAL EXTERN AL UNGARIEI CU PRIVIRE ÎN SPECIAL LA AGRICULTURĂ / ANALYSIS OF THE HUNGARIAN REGIONAL FOREIGN TRADE WITH ESPECIAL REGARD TO THE AGRICULTURE.
          Autori: NÓRA HEGEDŰSNÉ BARANYAI, JUDITH POÓR.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă