Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA - Ediţia nr.1 din 2001  
         
         
   
1.  COERENŢA PERSONALITĂŢII ÎN ORIENTAREA SOCIAL-COGNITIVĂ: CAZUL PSIHOLOGIEI CULTURALE .
          Autori: SOFIA CHIRICĂ.


2.  FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE DE LA UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" / INITIAL TEACHER TRAINING AT "BABEŞ-BOLYAI" UNIVERSITY.
          Autori: LILIANA CIASCAI.


3.  ÎNVĂŢAREA PRIN MUNCĂ ÎN GRUP LA BIOLOGIE. EXPERIMENT DIDACTIC LA CLASA A IX-A.
          Autori: IRINA POP, ADRIANA BARNA.


4.  O ÎNCERCARE DE A RE-DEFINI CONCEPTUL DE TEHNOLOGIE EDUCAŢIONALĂ. APLICAREA ÎN DOMENIUL CHIMIEI ANALITICE / AN ATTEMPT TO RE-DEFINE THE CONCEPT OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY. APPLICATION TO THE ANALYTICAL CHEMISTRY FIELD.
          Autori: MUŞATA BOCOŞ-BINŢINŢAN, VICTOR BOCOŞ-BINŢINŢAN.


5.  LECŢIE DE FIZICĂ PENTRU PLANIFICARE FOLOSIND STRATEGII LSDGC / PHYSICS LESSON PLANNING USING RWCT STRATEGIES.
          Autori: ZOLTÁN KOVÁCS.


6.  OBSERVAŢII PRIVIND SEMINARIILE DE PREDAREA GEOGRAFIEI / OBSERVATIONS ON THE SEMINARS OF GEOGRAPHY TEACHING.
          Autori: MARIA ELIZA DULAMĂ.


7.  PROPUNERI DE EVALUARE PRACTICĂ ÎN CADRUL TEMEI "BAZE – PROPRIETĂŢI – UTILIZĂRI".
          Autori: ADRIANA BANC.


8.  ÎNVĂŢAREA LIMBII ENGLEZE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN SALA DE CLASĂ / USING COMPUTER ASSISTED ENGLISH LANGUAGE LEARNING IN THE CLASSROOM.
          Autori: BIANCA BRETAN.


9.  NOTE ASUPRA DIFICULTĂŢILOR CE APAR ÎN FORMAREA CONCEPTELOR DE STRUCTURĂ ATOMICĂ ŞI LEGĂTURĂ CHIMICĂ / RELEVE DES DIFFICULTES IMPLIQUEES DANS LA FORMATION DES NOTIONS DE STRUCTURE ATOMIQUE ET LIAISON CHIMIQUE.
          Autori: FLORENTINA CIOMOŞ.


10.  OPTIMIZAREA EDUCAŢIEI SANITARE MODERNE PRIN INTERMEDIUL DEMERSULUI INFUZIONAL / THE OPTIMIZATION OF THE MODERN HEALTH EDUCATION THROUGH THE INFUSIONAL APPROACH.
          Autori: SIMONA-ELENA BERNAT.


11.  DEZVOLTAREA ŞI EVALUAREA DE REPREZENTĂRI VIZUALE CUPRINSE ÎN MANUALELE DE ŞTIINŢĂ / ELABORATING AND EVALUATING VISUAL REPRESENTATIONS IN SCIENCES TEXT BOOKS.
          Autori: LILIANA CIASCAI, IOAN CIASCAI.


12.  ENCICLOPEDIA MAGHIARĂ DE APÁCZAI CSERE JÁNOS / DIE UNGARISCHE ENZYKLOPÄDIE VON JÁNOS APÁCZAI CSERE.
          Autori: JÁNOS OLÁH.


13.  RECEPTIA PESTALOZZI DIN UNGARIA / PESTALOZZI`S RECEPTION IN HUNGARY.
          Autori: KATALIN FEHÉR.


14.  CRONICA ŞTIINŢIFICĂ A CATEDREI DE METODICA ŞTIINŢELOR EXACTE - ANUL 2000.
          Autori: LILIANA CIASCAI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă