Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1-2 din 2000  
         
         
   
1.  TERITORIUL ROMÂNESC CA SPAŢIU - FRONTIERĂ ÎN SECOLUL AL XIII-LEA.
          Autori: ŞERBAN TURCUŞ.


2.  TIPARE ŞI IMPRESIUNI SIGILARE REPREZENTÂND BRESLELE DIN CRIŞANA ŞI MARAMUREŞ (SEC. XVI-XIX).
          Autori: AUGUSTIN MUREŞAN.


3.  HASKALAH: ILUMINISMUL EVREIESC (1750-1880).
          Autori: SIMONA FĂRCĂŞAN.


4.  MITUL "BUNULUI ÎMPĂRAT" ÎN TRANSILVANIA LA 1848-1849.
          Autori: PETRE DIN.


5.  ISTORIOGRAFIA PRIVIND BIBILOTECILE ROMÂNEŞTI DIN TRANSILVANIA (1850-1918).
          Autori: LUCIA TURC.


6.  EVOLUŢIA POPULAŢIEI ŞI A REŢELEI DE LOCALITĂŢI ÎN TRANSILVANIA ÎN PERIOADA 1880-1910 / DIE EVOLUTION DER BEVÖLKERUNG UND DES SIEDLUNGSNETZES IN SIEBENBÜRGEN ZWISCHEN 1880 – 1910.
          Autori: TRAIAN ROTARIU, ELEMÉR MEZEI, MARIA SEMENIUC.


7.  APRECIERI ASUPRA OPEREI LUI ION CREANGĂ ÎN PRESA CONTEMPORANĂ DIN TRANSILVANIA.
          Autori: EUGEN GLÜCK.


8.  REÎNFIINŢAREA EPISCOPIEI VADULUI, FELEACULUI ŞI CLUJULUI (1919).
          Autori: IOAN-ANDREI OROS.


9.  DEZBATEREA STATUTULUI JURIDIC AL EVREILOR ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI (1919 - 1924).
          Autori: CLAUDIA URSUŢIU.


10.  SCHIMBĂRI ÎN RAPORTURILE DINTRE STATUL ROMÂN ŞI VATICAN (1945-1948) AŞA CUM AU FOST REFLECTATE ÎN NOTELE INSTITUŢIILOR DE INFORMARE ALE STATULUI ROMÂN.
          Autori: CODRUŢA MARIA ŞTIRBAN, MARCEL ŞTIRBAN.


11.  ISTORIOGRAFIA REFERITOARE LA ARHITECTURA CISTERCIANĂ ÎN EUROPA. TRADIŢIE ŞI NOI CERCETĂRI / LA STORIOGRAFIA SULL’ARCHITETTURA CISTERCENSE EUROPEA. TRADIZIONE E NOUVI LINEAMENTI.
          Autori: VERONICA TURCUŞ.


12.  RECENZII - ANDREAS FREYBERGER, RELATARE ISTORICĂ DESPRE UNIREA BISERICII ROMÂNEŞTI CU BISERICA ROMEI. VERSIUNE ROMÂNEASCĂ ŞI STUDIU INTRODUCTIV DE IOAN CHINDRIŞ, EDITURA CLUSIUM, CLUJ-NAPOCA, 1996, 156 P. + IL.
          Autori: NICOLAE EDROIU.


13.  RECENZII - ARHIERATICON. STUDIU INTRODUCTIV, EDIŢIE ŞI GLOSAR DE MEDA DIANA BÂRCĂ, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, COLECŢIA PHILOBIBLON A B.C.U. "LUCIAN BLAGA", CLUJ-NAPOCA, 1999.
          Autori: ALIN-MIHAI GHERMAN.


14.  RECENZII - SOFIA ŞTIRBAN, DIN ISTORIA HÂRTIEI ŞI FILIGRANULUI: TIPOGRAFIA ROMÂNEASCĂ A BĂLGRADULUI (SEC. XVII), BIBLIOTHECA UNIVERSITATIS APULENSIS III, ALBA IULIA, UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918", 1999.
          Autori: ALIN-MIHAI GHERMAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă