Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2000  
         
         
   
1.  PRECISE U-PB ZIRCON DATING OF THE SYENITE PHASE FROM THE DITRĂU ALKALINE IGNEOUS COMPLEX.
          Autori: PANĂ DINU, IOAN CORIOLAN BALINTONI, HEAMAN LARRY.


2.  DATE NOI PRIVIND COMPOZIŢIA MINERALOGICĂ A SILTULUI LUTITIC DE LA DUMBRAVA, JUDEŢUL CLUJ.
          Autori: LUCREŢIA GHERGARI, CORINA IONESCU, CRISTINA MARIŞ.


3.  DIFFUSION CORONAS AROUND QUARTZ XENOCRYSTS IN BASALTIC ANDESITE FROM CĂPUŞ (CIONCA HILL, GILĂU MOUNTAINS - ROMANIA).
          Autori: NICOLAE HAR, ANA-MARIA RUSU.


4.  GEOLOGIC AND ISOTOPIC MODELS FOR THE CARPATHIAN CRYSTALLINE EVOLUTION.
          Autori: IOAN CORIOLAN BALINTONI.


5.  MAJOR ELEMENTS GEOCHEMISTRY OF THE BREINER BĂIUŢ ORE DEPOSIT (GUTI MTS., EASTERN CARPATHIANS).
          Autori: DAN COSTIN.


6.  NEW DATA CONCERNING MN BEARING MINERALS FROM ROŞIA MONTANĂ, METALIFERI MOUNTAINS, ROMANIA.
          Autori: MARCEL BENEA, LAURENT BAILLY, CĂLIN G. TĂMAŞ.


7.  IGNEOUS PROTOLITHS OF THE BIHARIA LITHOTECTONIC ASSEMBLAGE: TIMING OF INTRUSION, GEOCHEMICAL CONSIDERATIONS, TECTONIC SETTING.
          Autori: PANĂ DINU, IOAN CORIOLAN BALINTONI.


8.  MINERALE GEME ASOCIATE GENETIC OFIOLITELOR MEZOZOICE ŞI GHEIZERITELOR NEOGENE, DIN MUNŢII APUSENI DE SUD.
          Autori: IOAN MÂRZA, CIPRIAN CONSTANTINA.


9.  HEAVY METAL SOIL CONTENT AS AN INDICATOR OF POLLUTION.
          Autori: ANA-MARIA RUSU, WILLIAM DUBBIN, NICOLAE HAR, KATALIN BARTÓK, WILLIAM PURVIS, BEN J. WILLIAMSON.


10.  RECENZII - BOOK REVIEW - IOAN MRZA, GENESIS OF MAGMATIC DERIVED ORE DEPOSITS. 4 HYDRO-THERMAL METALLOGENY (GENEZA ZăCă-MINTELOR DE ORIGINE MAGMATICă. 4 METALOGENIA HIDROTERMALă), PP. 486, PRESA UNIVERSITARă CLUJEANă, UNI.
          Autori: CĂLIN G. TĂMAŞ.


11.  RECENZII - BOOK REVIEW - GHEORGHE RACOVIţă, A şTI SAU A NU şTI. ADEVăRURILE VIEţII LUI EMIL RACOVIţă. EDITURA ACADEMIEI RO-MNE, BUCUREşTI, 1999, 560 PP. (IN-CLUSIV 125 PP. ILUSTRAţIE) + 1 PL..
          Autori: BOGDAN P. ONAC.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă