Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.1 din 2005  
         
         
   
1.  DESCOPERIRE CROATĂ PRIVIND COMPETITIVITĂŢILE INTERNAŢIONALE PRIN PERFORMANŢA LA EXPORT / UNVEILING CROATIAN INTERNATIONAL COMPETITIVENESS THROUGH EXPORT PERFORMANCE.
          Autori: DJULA BOROZAN, SANJA PFEIFER.


2.  CONTABILITATEA DE MEDIU LA NIVEL CORPORATIV / ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AT THE CORPORATE-LEVEL.
          Autori: ILONA OBRŠÁLOVÁ, SIMONA BÖHMOVÁ, MARCELA KOŽENÁ, ROBERT BAŤA.


3.  REŢELE ŞI COOPERARE ALE FIRMELOR MICI ŞI MIJLOCII ÎN REGIUNILE CRUCIALE DE FRONTIERĂ / NETWORKING AND COOPERATION OF SMALL AND MEDIUM SIZED FIRMS IN CROSS - BORDER REGIONS.
          Autori: ELEKTRA PITOSKA.


4.  APLICABILITATEA TEHNICILOR DE PROJECT MANAGEMENT ÎN IMM-URI: DOVEZI DIN GRECIA / APPLICABILITY OF PROJECT MANAGEMENT TECHNIQUES IN SMEs: EVIDENCE FROM GREECE.
          Autori: SDROLIAS L., SIRAKOULIS K., TRIVELLAS P., POULIOS T..


5.  STUDIUL CLIMATULUI DE AFACERI, REZULTATE ŞI ANALIZE DIN ROMÂNIA / BUSINESS CLIMATE SURVEY IN ROMANIA RESULTS AND ANALYSIS.
          Autori: JAN STEJSKAL.


6.  DESPRE MARKETING - RELAŢIILE DE DESIGN / ABOUT THE MARKETING - DESIGN RELATIONSHIP.
          Autori: GH.GH. IONESCU, CLAUDIU EMIL IONESCU.


7.  PROBLEMELE STRATEGICE DE GESTIONARE A COMPANIILOR ROMÂNEŞTI DE TURISM - UN INVENTAR SCURT / STRATEGIC MANAGEMENT PROBLEMS FOR ROMANIAN TOURISM COMPANIES - A SHORT INVENTORY.
          Autori: MAGDALENA VORZSÁK, CRISTIAN CHIFU-OROS.


8.  TRĂSĂTURILE DISTINCTIVE ALE HOTELURILOR CLUJENE / CLUJ HOTELS’ DISTINCTIVE FEATURES .
          Autori: CORNELIA POP, SMARANDA COSMA.


9.  CERCETĂRI EMPIRICE PRIVIND EFICIENŢA ECONOMICĂ A IMM-URILOR COMERŢULUI ŞI TURISMULUI DIN ORAŞUL BRAŞOV / EMPIRICAL RESEARCH ON THE ECONOMIC EFFICIENCY OF TRADE AND TOURISM SMEs IN THE CITY OF BRASOV.
          Autori: NICOLAE MARINESCU.


10.  IMPLICAŢII DE DESIGN ÎN CREAREA UNUI AVANTAJ COMPETITIV PENTRU OSPITALITATEA ÎNTREPRINDERILOR MICI / DESIGN IMPLICATIONS IN CREATING A COMPETITIVE ADVANTAGE FOR HOSPITALITY SMALL BUSINESS.
          Autori: ADINA LETIȚIA NEGRUȘA, CLAUDIU EMIL IONESCU.


11.  IMPACTUL ADERĂRII LA UE CU PRIVIRE LA INDUSTRIA TEXTILĂ ROMÂNEASCĂ / THE IMPACT OF THE ACCESSION TO THE UE ON THE ROMANIAN TEXTILE INDUSTRY.
          Autori: MARIUS BOTA.


12.  SECTORUL AGRICOL - DE LA SUSŢINERE LA DEZVOLTARE / THE AGRICULTURAL FIELD - FROM SUSTENANCE TO DEVELOPMENT.
          Autori: ELENA-BIANCA NEGOMIREANU.


13.  LEASINGUL, STRUCTURA DE CAPITAL ŞI DEPLASAREA DATORIILOR / LEASING, CAPITAL STRUCTURE AND DEBT DISPLACEMENT.
          Autori: MARIA-ANDRADA GEORGESCU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă