Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.1 din 2000  
         
         
   
1.  OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA PROBLEMA TRANZIŢIEI: RETORICA PROGRESULUI ŞI ELIBERARE ÎN MODERNITATE / REMARKS ON THE QUESTION OF TRANSITION: THE RHETORIC OF PROGRESS AND LIBERATION IN MODERNITY.
          Autori: MARIUS JUCAN.


2.  EXCLUZIUNEA SOCIALĂ ÎN EUROPA CONTEMPORANĂ? (PERSPECTIVE POLITICE, ECONOMICE ŞI CULTURALE) / SOCIAL EXCLUSION IN CONTEMPORARY EUROPE ? (POLITICAL, ECONOMIC AND CULTURAL PERSPECTIVES).
          Autori: VALENTIN NAUMESCU.


3.  SCHIMBĂRI ÎN GESTIONAREA TERENURILOR, ÎN UNELE ŢĂRI DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST DUPĂ 1989 / MUTATIONS DANS LA GESTION DES TERRITOIRES DANS QUELQUES PAYS DE L’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE APRES 1989.
          Autori: MARIUS SUCIU.


4.  POLITICA EUROPEANĂ A ITALIEI / LA POLITICA EUROPEA DELL''ITALIA.
          Autori: BEATRICE SEMZACONI.


5.  INTEGRARE ŞI INTERES NAŢIONAL. PROBLEMELE ACTUALE ALE POLITICII EXTERNE A UNGARIEI / INTEGRATION AND NATIONAL INTEREST. CURRENT ISSUES OF HUNGARY''S FOREIGN POLICY.
          Autori: VASS KATALIN.


6.  CAPITAL ITALIAN ÎN SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC. STUDIU DE CAZ: BANCA COMMERCIALĂ ITALIANĂ / LE CAPITAL ITALIEN DANS LE SYSTEME BANCAIRE ROUMAIN. ÉTUDE DE CAS: BANCA COMMERCIALE ITALIANA.
          Autori: ANCA BOCA.


7.  ISTORIOGRAFIA ŞI ASPECTE ALE CAPITALULUI BANCAR ITALIAN ÎN EUROPA CENTRALĂ-ORINTALĂ / L''''HISTORIOGRAPHIE ET DES ASPECTS DE LA CAPITAL BANCAIR ITALIENE DANS L''''EUROPE CENTRALE-ORINTALE.
          Autori: ANCA BOCA.


8.  A FACE POLITICA BRITANICĂ ÎN COMERŢUL ANGLO-ROMÂN DIN 1944 PÂNĂ ÎN 1965 / BRITISH POLICY MAKING ON ANGLO-ROMANIAN TRADE FROM 1944 UNTIL 1965.
          Autori: ARJAN DORRESTYN.


9.  PROGRAMUL DE PRIVATIZARE ÎN MASĂ DIN ROMÂNIA - REZULTATE ŞI PUZZLE-URI / MASS PRIVATISATION PROGRAM IN ROMANIA - OUTCOMES AND PUZZLES.
          Autori: DANA POPA.


10.  INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ: PROVOCARE ŞI REALITATE / ARTIFICIAL INTELLIGENCE: CHALLENGE AND REALITY.
          Autori: ALINA ANDREICA.


11.  ÎNVĂŢAREA LA DISTANŢĂ FAŢĂ DE SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ / DISTANCE LEARNING TOWARDS THE INFORMATION SOCIETY.
          Autori: ALINA ANDREICA, HOREA TODORAN, FLORIN BOTA.


12.  IMPACTUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE / THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON HUMAN RESOURCE MANAGEMENT.
          Autori: ELENA PORUMB, IMOLA KOCSIS.


13.  SOCIETATEA CUNOAŞTERII EUROPENE: IPOTEZE, SEDII, STRUCTURI, ŞI OPŢIUNI / EUROPEAN KNOWLEDGE SOCIETY: ASSUMPTIONS, PREMISES, STRUCTURES, AND OPTIONS.
          Autori: UWE H. BITTLINGMAYER.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă