Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.2 din 2005  
         
         
   
1.  IMPORTANŢA ÎNTREPRINDERILOR MICI ÎN REPUBLICA CROAŢIA ŞI ROLUL LOR ÎN COMERŢUL DE DISTRIBUIRE / THE IMPORTANCE OF SMALL BUSINESSES IN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THEIR ROLE IN DISTRIBUTIVE TRADE.
          Autori: NIKOLA KNEGO, TONCI LAZIBAT, BOZO MATIC.


2.  PRIVATIZAREA UTILITĂŢILOR ELECTRICE ÎN POLONIA / PRIVATIZING ELECTRICAL UTILITIES IN POLAND.
          Autori: THOMAS M. FITZPATRICK.


3.  MANAGEMENTUL RISCULUI RATEI DOBÂNZII ÎN BĂNCILE MICI ŞI MIJLOCII / THE MANAGEMENT OF INTEREST RATE RISK IN SMALL AND MEDIUM BANKS.
          Autori: HALID KONJHODŽIĆ, TONĆI SVILOKOS.


4.  FEMEIA ÎN AFACERI: FACTORI DETERMINANŢI PENTRU A SE AVENTURA ÎN IMM-URILE DIN MALAEZIA / WOMAN IN BUSINESS: DETERMINANTS FOR VENTURING IN MALAYSIANS SMEs.
          Autori: NORUDIN MANSOR.


5.  ROLUL OBIECTELOR FRONTIERĂ ÎN COLABORAREA INTERNĂ / LE ROLE DES OBJETS-FRONTIERE DANS LA COLLABORATION INTERNE .
          Autori: JEAN-MICHEL VIOLA.


6.  INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII - SCHIMBAREA SCENARIULUI ÎN ORDINEA MONDIALĂ ÎN SCHIMBARE: UN CAZ PENTRU INTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII DIN INDIA / SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES - CHANGING SCENARIO IN A CHANGING WORLD ORDER: A CASE FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES OF INDIA.
          Autori: HALIMA SADIA RIZVI.


7.  CONTRIBUŢIA ISD A PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE DIN ROMÂNIA. POVESTIRI DE SUCCESE ŞI EŞECURI / CONTRIBUTION OF FDI TO THE PRIVATISATION IN THE MANUFACTURING SECTOR IN ROMANIA. SUCCESS AND FAILURE STORIES.
          Autori: MARIA BÎRSAN , CAMELIA MORARU, ROMANA CRAMARENCO, STELA ANDREI.


8.  ÎNTREPRINDERI MICI DE CONSTRUCŢII - REAL MODEL MANAGEMENT ÎN COMPUTER MEDIA / SMALL CONSTRUCTION FIRMS - MATERIAL MANAGEMENT MODEL IN COMPUTER MEDIA.
          Autori: OLCAY ÇETİNER.


9.  FONDURI ROMÂNEŞTI ÎNCHISE - PREZENTARE GENERALĂ / ROMANIAN CLOSED-END FUNDS - AN OVERVIEW.
          Autori: CORNELIA POP, ADINA CĂLUGARU, MIHAELA MARCU.


10.  STRATEGII DE PROMOVARE ŞI EFICIENŢA ACESTORA ÎN CAZUL TRANSILVANIA BRAND, CA O DESTINAŢIE TURISTICĂ / PROMOTION STRATEGIES AND THEIR EFFICIENCY IN THE CASE OF BRANDING TRANSYLVANIA AS A TOURIST DESTINATION.
          Autori: SMARANDA COSMA.


11.  CADRUL GLOBALIZĂRII / THE FRAMEWORK OF GLOBALIZATION.
          Autori: STEFAN VUZA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă