Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2001  
         
         
   
1.  E. COŞERIU ŞI ’RĂSTURNAREA LINGVISTICĂ’. O (NOUĂ) DESCHIDERE SPRE POSTMODERNITATE.
          Autori: CORNEL VÂLCU.


2.  TEORIA SEMANTICĂ A LUI E. COșERIU ÎN SPANIA / LA TEORÍA SEMÁNTICA DE E. COŞERIU EN ESPAÑA.
          Autori: EUGENIA BOJOGA.


3.  DIMENSIUNEA ISTORICĂ A LIMBAJULUI ÎN LINGVISTICA INTEGRALĂ / LA DIMENSION HISTORIQUE DE LA LANGUE DANS LA LINGUISTIQUE INTEGRAL.
          Autori: LUCIAN LAZĂR.


4.  VALORIZAREA INTEGRALISMULUI ÎN LINGVISTICA JAPONEZĂ. CÎTEVA REPERE.
          Autori: EMMA TĂMĂIANU-MORITA.


5.  STATUTUL TIPOLOGIC AL DISCURSULUI POLITIC ÎN PERSPECTIVA LINGVISTICII INTEGRALE.
          Autori: NICOLETA NEŞU.


6.  ASPECTE TIPOLOGICE ALE DIMENSIUNII SPAŢIO-TEMPORALE ÎN "FLORI DE MUCIGAI" DE TUDOR ARGHEZI.
          Autori: OANA BOC.


7.  DESPRE STATUTUL METAFOREI CA FUNCŢIE TEXTUALĂ ÎN LINGVISTICA TEXTULUI.
          Autori: LOLITA ZAGAEVSCHI.


8.  CUVINTELE ŞI "VIAŢA" LOR. PRIMATUL ISTORIEI ÎN LIMBĂ / LES MOTS ET LEUR “VIE”. LA PRIMAUTE DE L’HISTOIRE DANS LA LANGUE.
          Autori: RODICA FRENŢIU.


9.  INTEGRALISM VS. GENERATIVISM. O CONFRUNTARE DE ANSAMBLU A CELOR DOUĂ ABORDĂRI LINGVISTICE.
          Autori: DINA VÂLCU.


10.  ÎNCEPUT DE DRUM ÎN STUDIILE INTEGRALISTE / DER BEGINN DER INTEGRALISTISCHEN STUDIEN.
          Autori: MIRCEA BORCILĂ.


11.  LIBRI.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă