Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.2 din 2001  
         
         
   
1.  PREVALENŢA ECONOMICULUI ASUPRA JURIDICULUI VERSUS PREVALENŢA JURIDICULUI ASUPRA ECONOMICULUI ÎN CAZUL OPERAŢIUNILOR DE LEASING.
          Autori: MONICA ACHIM.


2.  BĂNCILE MULTINAŢIONALE – ASPECTE PRIVIND PRINCIPALELE STATEGII COMPETITIVE GENERALE .
          Autori: ADINA TURCU.


3.  CONSUMATORII – PRINCIPALII PARTENERI PREZENŢI ÎN CADRUL PIEŢEI.
          Autori: PETRU BINŢINŢAN, CORINA RUSU.


4.  PRIVIRE ASUPRA OBIECTULUI ŞTIINŢEI ECONOMICE.
          Autori: GABRIELA BODEA.


5.  INOVAŢIA TEHNOLOGICĂ ŞI INTRODUCEREA PE PIAŢĂ / TECHNOLOGICAL INNOVATION AND MARKETING.
          Autori: ALEXANDRU CHIŞ, ADRIAN CIUPE.


6.  RISCURILE BANCARE – CONCEPTE, CLASIFICĂRI, GESTIUNE.
          Autori: ANA-MARIA CIOCHINĂ.


7.  MONOPOLUL ÎN TEORIA ECONOMICĂ – REPERE ISTORICE.
          Autori: PAUL COCIOC.


8.  PROBLEME ALE ANALIZEI DATORIILOR EXTERNE.
          Autori: PAUL COCIOC, CĂTĂLIN POSTELNICU.


9.  STUDIU COMPARATIV ASUPRA ORIENTĂRII ŞCOLARE A ELEVILOR PRIN MODELELE PROBIT ŞI LOGIT.
          Autori: .


10.  CONSIDERAŢII PRIVIND REVIZUIREA STANDARDELOR ISO 9000.
          Autori: FĂNUŢA POP.


11.  ARMONIZAREA CONTABILITĂŢII ROMÂNEŞTI CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE. CONTABILITATEA CONTRACTELOR DE CONSTRUCŢII.
          Autori: DUMITRU MATIŞ.


12.  MANAGEMENTUL STRESULUI LA NIVELUL ORGANIZAŢIEI.
          Autori: MARIA MORTAN, VINCENŢIU VEREŞ.


13.  O VARIANTĂ A DIAGNOZEI AGREGATELOR MACROECONOMICE PE SECTOARELE INSTITUŢIONALE ŞI A RATELOR SPECIFICE CONTURILOR NAŢIONALE.
          Autori: IOAN L. NISTOR.


14.  CONSIDERAŢII PRIVIND CARIERA PROFESIONALĂ ŞI ETAPELE ACESTEIA.
          Autori: CODRUŢA OSOIAN, ROXANA STEGEREAN.


15.  ASPECTE TEORETICE PRIVIND IMPACTUL INTRĂRILOR ŞI IEŞIRILOR ÎN COŞUL INDICELUI ASUPRA RENTABILITĂŢII.
          Autori: ILIE PARPUCEA, A. TODEA.


16.  CONSIDERAŢII PRIVIND COMPONENTELE PROCESULUI DE CUMPĂRARE.
          Autori: I. PLĂIAŞ.


17.  ASPECTE PRIVIND ROLUL EXPORTULUI ÎN REDRESAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI.
          Autori: .


18.  POLITICII COMERCIALE STRATEGICE ÎN CONTEXTUL CONFIGURĂRII CORESPUNZĂTOARE A POLITICII ECONOMICE / THE STRATEGIC TRADE POLICY IN THE CONTEXT OF THE PROPER CONFIGURATION OF THE ECONOMIC POLICY.
          Autori: CĂTĂLIN POSTELNICU.


19.  CRITERII DE SPECIFICARE AUTOMATĂ A MODELELOR ARMA.
          Autori: O. PRELOUCEC.


20.  OPORTUNITĂŢILE ŞI AMENINŢĂRILE DE DEZVOLTARE RURALĂ ÎN TRANSILVANIA / OPPORTUNITIES AND THREATS OF RURAL DEVELOPMENT IN TRANSYLVANIA.
          Autori: M. VINCZE.


21.  PARTICULARITĂŢI ALE PROMOVĂRII ŞI COMUNICAŢIILOR DE MARKETING ÎN SECTORUL SERVICIILOR.
          Autori: Á. VORZSÁK, NICOLETA PAINA, MARCEL POP, I. SZEGŐ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă