Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.1 din 2001  
         
         
   
1.  OPERAŢIUNILE DE LEASING: TRECUT ŞI PREZENT.
          Autori: MONICA ACHIM.


2.  FORME MODERNE DE LEASING.
          Autori: SORIN ACHIM.


3.  RELAŢIA CONTABILITATE – FISCALITATE.
          Autori: L. SUCALĂ.


4.  CASH-FLOW-UL – CRITERU FUNDAMENTAL PENTRU APRECIEREA VIABILITĂŢII UNEI AFACERI.
          Autori: M. BĂTRÂNCEA, I. BĂTRÂNCEA, L.M. BĂTRÂNCEA.


5.  ASPECTE PRIVIND ASIGURAREA ÎN CAZ DE ŞOMAJ ŞI INDEMNIZAŢIA CORESPUNZĂTOARE.
          Autori: GABRIELA BODEA.


6.  NECESITATEA STIMULĂRII CREATIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE ÎN LEGĂTURĂ CU CERINŢELE PIEŢEI.
          Autori: ALEXANDRU CHIŞ.


7.  SOLUŢII LA PROBLEMA DATORIILOR EXTERNE: INIŢIATIVA ÎN FAVOAREA ŢĂRILOR SĂRACE PUTERNIC ÎNDATORATE.
          Autori: PAUL COCIOC.


8.  ARMONIZAREA CONTABILITĂŢII ROMÂNEŞTI CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE. CONTABILITATEA STOCURILOR.
          Autori: DUMITRU MATIŞ.


9.  CONFLICTELE INTERGRUPURI ŞI ROLUL MANAGERILOR ÎN SOLUŢIONAREA LOR.
          Autori: MARIA MORTAN, VINCENŢIU VEREŞ.


10.  ÎMPRUMUTURI OBLIGATARE (CU OBLIGAŢIUNI).
          Autori: DIANA ANDRADA FILIP.


11.  RELAŢIA DINTRE CALITATE ŞI DIMENSIUNEA BUGETARĂ ÎN CADRUL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII TOTALE (MCT) ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR.
          Autori: L. ILIEŞ.


12.  TRANSFERUL DATELOR ÎNTRE APLICAŢII.
          Autori: LOREDANA MOCEAN, DAN MIHAI RACOVIŢAN.


13.  METODOLOGIA DE PROGNOZĂ A RESURSELOR DE MUNCĂ, POPULAŢIEI ACTIVE ŞI POPULAŢIEI OCUPATE.
          Autori: IOAN L. NISTOR, CĂTĂLIN AFRĂSINEI-ZEVOIANU.


14.  MECANISMELE POSIBILE PENTRU REALIZAREA UNUI PROCES EFICIENT / MECANISMES POSSIBLES POUR LA REALISATION D’UN PROCESSUS EFICACE.
          Autori: RĂZVAN NISTOR, ANDREI BIRO, NICOLAE ŞERA.


15.  CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE.
          Autori: CODRUŢA OSOIAN.


16.  CIBERNETIZAREA CONTROLULUI STATISTIC AL PROCESELOR.
          Autori: ILIE PARPUCEA.


17.  CONSIDERAŢII PRIVIND AVANTAJELE ŞI PROBLEMELE ASOCIATE CUMPĂRĂRII RESURSELOR MATERIALE DIN PIAŢA INTERNAŢIONALĂ.
          Autori: I. PLĂIAŞ.


18.  NECESITATEA ELABORĂRII ŞI UTILITATEA STANDARDELOR CALITĂŢII DIN SERIA ISO 9000.
          Autori: FĂNUŢA POP.


19.  PROMOVAREA VÂNZĂRILOR - COMPONENTĂ A MIXULUI DE COMUNICAŢII AL FIRMEI.
          Autori: MARIUS D. POP.


20.  UNELE OPINII CU PRIVIRE LA CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL DATORIEI EXTERNE.
          Autori: CĂTĂLIN POSTELNICU.


21.  ABORDAREA LIBERALĂ INTERGUVERNAMENTALĂ ŞI A POLITICII EUROPENE AGRICOLE COMUNE / THE LIBERAL INTERGOVERNMENTALIST APPROACH AND THE EUROPEAN COMMON AGRICULTURAL POLICY.
          Autori: HORATIU A. RUS.


22.  DESIGNUL PRODUSELOR – INSTRUMENT DE DIFERENŢIERE CONCURENŢIALĂ .
          Autori: LUCIA SCORŢAR.


23.  SISTEMUL FLEXIBIL DE FABRICAŢIE (SFF) PASUL ÎNAINTE SPRE ÎNTREPRINDERILE TOTAL INFORMATIZATE.
          Autori: ROXANA STEGEREAN.


24.  LEGEA STATISTICĂ A RENTABILITĂŢILOR ACTIVELOR COTATE LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI: ÎNTRE LEGEA NORMALĂ ŞI ALTE LEGI STABILE.
          Autori: A. TODEA, SIMONA SILAGHI.


25.  VALENŢE ALE INSTRUIRII AUTODIRIJATE.
          Autori: M. TOMA, T. POPESCU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă