Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2001  
         
         
   
1.  CERCETĂRI STRUCTURALE N CARPAŢII ORIENTALI.
          Autori: IOAN CORIOLAN BALINTONI, U. BAIER.


2.  LATE QUATERNARY PALAEOCLIMATE RECONSTRUCTION BASED ON CLAY MINERALS ASSEMBLAGE FROM PRELUCA TIGANULUI (GUTI MOUNTAINS, ROMANIA).
          Autori: LUCREŢIA GHERGARI, BOGDAN P. ONAC.


3.  PROBLEME TECTONICE N PARTEA DE VEST A MASIVULUI PĂDUREA CRAIULUI (MUNŢII APUSENI).
          Autori: IOAN CORIOLAN BALINTONI, ADRIAN PUŞTE.


4.  UN POSIBIL MODEL DE EVOLUŢIE AL MUNŢILOR APUSENI ŞI AL SISTEMULUI PNZELOR DE BIHARIA.
          Autori: RODICA STAN, ADRIAN PUŞTE.


5.  DURITATEA PRODUSELOR OBŢINUTE DIN TOPITURI BAZALTICE RĂCITE ŞI CRISTALIZATE.
          Autori: DANIELA OGREAN.


6.  APLICAREA ANALIZEI FACTORIALE N STUDIUL POLUĂRII RULUI ARIEŞ (MUNŢII APUSENI).
          Autori: FORRAY FERENC LÁZÁR.


7.  GEOCHEMICAL CONSIDERATIONS UPON THE BANATITES FROM BUDUREASA-PIETROASA AREA (APUSENI MOUNTAINS, ROMANIA).
          Autori: CORINA IONESCU, NICOLAE HAR.


8.  TUFFACEOUS CONGLOMERATES: SYN-ERUPTIVE RESEDIMENTED DEBRIS FLOW AND HYPERCONCENTRATED FLOW DEPOSITS FROM THE "RHYODACITIC FORMATION", GUTI MTS, EASTERN CARPATHIANS.
          Autori: ALEXANDRINA FÜLÖP.


9.  NEW DATA ON THE VOLCANIC TUFF FROM PETREŞTII DE JOS (CLUJ DISTRICT).
          Autori: HOREA BEDELEAN, IOAN IVAN, DANA POP, IOAN BEDELEAN, GHEORGHE PLEŞOIU.


10.  REPERE ISTORICE GEOLOGICO-MINIERE ASUPRA STRUCTURILOR DE BRECII ENDOGENE ASOCIATE MAGMATISMULUI NEOGEN DIN ROMNIA.
          Autori: CĂLIN G. TĂMAŞ.


11.  CARBON AND OXYGEN ISOTOPE RATIOS IN RONA LIMESTONE, ROMANIA.
          Autori: STELA CUNA, DANA POP, ALEXANDRU HOSU.


12.  UTILIZAREA INDICELUI DE POLUARE PENTRU STABILIREA GRADULUI DE CONTAMINARE A RULUI ARIEŞ (MUNŢII APUSENI).
          Autori: FORRAY FERENC LÁZÁR.


13.  CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE ALLUVIAL GOLD FROM VALEA PIANULUI AREA (ALBA DISTRICT).
          Autori: HOREA BEDELEAN, AURA BEDELEAN.


14.  IOAN MRZA, GENESIS OF MAGMATIC DERIVED ORE DEPOSITS. 4 HYDROTHERMAL METALLOGENY (GENEZA ZăCăMINTELOR DE ORIGINE MAGMATICă. 4 METALOGENIA HIDROTERMALă), PP. 486, PRESA UNIVERSITARă CLUJEANă, UNIVERSITY BABEş-BOLYAI,.
          Autori: CĂLIN G. TĂMAŞ.


15.  NICOLAE ANASTASIU, SEDIMENTOLOGIE - PETROLOGIE (CULEGERE DE LUCRăRI şTIIN-ţIFICE), ARS DOCENDI, 2000, 494 P., BUCUREşTI.
          Autori: IOAN MÂRZA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă