Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.1 din 2001  
         
         
   
1.  POLITICI CULTURALE ŞI PROBLEMA EXISTENŢEI LUI DUMNEZEU / CULTURAL POLITICS AND THE QUESTION OF THE EXISTENCE OF GOD.
          Autori: RICHARD RORTY.


2.  DECLINUL RĂSCUMPĂRĂRII ADEVĂRULUI ŞI APARIŢIA UNEI CULTURI LITERARE: MODUL ÎN CARE AU INTELECTUALII OCCIDENTALI / THE DECLINE OF REDEMPTIVE TRUTH AND THE RISE OF A LITERARY CULTURE: THE WAY THE WESTERN INTELLECTUALS WENT.
          Autori: RICHARD RORTY.


3.  LAUDATIO.
          Autori: ANDREI MARGA.


4.  OBSERVAŢII LA CEREMONIA DE GRAD / REMARKS AT DEGREE CEREMONY.
          Autori: RICHARD RORTY.


5.  IDENTITATE / IDENTITĂŢI EUROPENE: MINORITĂŢI ŞI MAJORITĂŢI ÎN NOUA EUROPĂ / EUROPEAN IDENTITY/IDENTITIES: MAJORITY AND MINORITIES IN THE NEW EUROPE*.
          Autori: ALBERT P. VAN GOUDOEVER.


6.  EUROPA PRIVITA DIN OGLINDĂ / EUROPE THROUGH THE LOOKING-GLASS.
          Autori: ALIN FUMURESCU.


7.  FĂRĂ AMERICANI? NOUĂ FORŢĂ EUROPEANĂ DE REACŢIE RAPIDĂ ŞI NATO / DOING WITHOUT THE AMERICANS? THE NEW EUROPEAN RAPID REACTION FORCE AND NATO.
          Autori: STEPHEN BLACKWELL.


8.  IDENTITATI CULTURALE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII / CULTURAL IDENTITIES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.
          Autori: SIMONA MANEA.


9.  BENEFICIILE ŞI COSTURILE DE EXTINDERE / THE BENEFITS AND COSTS OF THE EXTENSION.
          Autori: .


10.  BANCĂ COMERCIALĂ ITALIANĂ MILANO ŞI DIMENSIUNI EUROPENE / LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILANO ET SA DIMENSIONE EUROPÉENNE.
          Autori: ANCA STÂNGACIU.


11.  COMERŢUL ELECTRONIC - O LUME NOUĂ, LA NIVEL COMERTULUI / E-COMMERCE – A NEW WORLD-WIDE COMMERCE.
          Autori: ALINA ANDREICA.


12.  POLITICI TERITORIALE DE PIAŢĂ ÎN ORAŞE DIN ROMÂNIA / POLITIQUES DE MARKETING TERRITORIAL DANS LES VILLES DE ROUMANIE.
          Autori: DORIN C. DOMUŢA.


13.  INTERFERENŢE ÎNTRE CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ / THE INTERFERENCE BETWEEN THE ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă