Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.1 din 2006  
         
         
   
1.  THE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE LAST 10 YEARS AT THE FACULTY OF GEOGRAPHY, CLUJ-NAPOCA.
          Autori: V. SURDEANU, P. COCEAN.


2.  DOCTORATUL LA FACULTATEA DE GEOGRAFIE, UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA, ÎN PERIOADA 1990-2005.
          Autori: NICOLAE CIANGĂ, GRIGOR P. POP.


3.  ROMÂNIA. GEOGRAFIE ELECTORALĂ (NOIEMBRIE-DECEMBRIE, 2004).
          Autori: GRIGOR P. POP.


4.  MODIFICĂRI ÎN STRUCTURA ETNICĂ A POPULAŢIEI DEPRESIUNII BRAŞOV, ÎN ULTIMUL SECOL ŞI JUMĂTATE.
          Autori: .


5.  PARTICULARITĂŢI „OBŞTEŞTI”. IMPACT ŞI EVOLUŢIE ÎN ECONOMIA AGRICOLĂ TRADIŢIONALĂ.
          Autori: ANGELICA PUŞCAŞ.


6.  CÂTEVA CONSIDERAŢII ALE EMIGRAŢIEI ROMÂNEŞTI ÎN SPANIA.
          Autori: DANIELA-LIVIA GHEORGHIEŞ.


7.  INFRASTRUCTURA DE CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT ŞI ROLUL SĂU ÎN FUNCŢIONAREA SISTEMULUI REGIONAL AL ŢĂRII LĂPUŞULUI (I) .
          Autori: ŞT. DEZSI.


8.  STRUCTURA ŞI FUNCŢIONAREA PEISAJULUI GEOLOGIC ÎN MUNŢII PĂDUREA CRAIULUI.
          Autori: I. RUS.


9.  ASPECTE CLIMATICE ALE CULOARULUI MUREŞULUI DINTRE REGHIN ŞI CONFLUENŢA CU ARIEŞUL.
          Autori: H.V. CONŢIU.


10.  REGIMUL UMIDITĂŢII RELATIVE A AERULUI ÎN MUNŢII BIHOR ŞI VLĂDEASA.
          Autori: O. GACEU.


11.  CONSIDERAŢII ASUPRA REGIMULUI VÂNTULUI ÎN ZONA ÎNALTĂ A MASIVULUI VLĂDEASA.
          Autori: T. TUDOSE, F. MOLDOVAN.


12.  DEFINIREA IAZURILOR (HELEŞTEIELOR): PUNCTUL DE VEDERE AL GEOGRAFIEI LIMNOLOGICE / LA DEFINITION DE L’ETANG: LE POINT DE VUE DE LA GEOGRAPHIE LIMNOLOGIQUE .
          Autori: L. TOUCHART, GH. ŞERBAN.


13.  ANIZOTROPIA ÎN AXA GEOGRAFICĂ JIBOU-ZALĂU-ŞIMLEU SILVANIEI-MARGHITA.
          Autori: C.C. POP.


14.  DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE PRIN UTILIZAREA HĂRŢILOR DE GEOGRAFIE REGIONALĂ.
          Autori: MARIA ELIZA DULAMĂ, OANA-RAMONA ILOVAN.


15.  POTENŢIALUL TURISTIC NATURAL AL MUNŢILOR HARGHITA.
          Autori: V. MARA.


16.  CENTENARUL GEOGRAFIEI LA UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” DIN IAŞI (28-31 OCTOMBRIE 2004).
          Autori: GRIGOR P. POP.


17.  I N M E M O R I A M - Profesor dr. ROBERT FICHEUX.
          Autori: GRIGOR P. POP.


18.  RECENZIE: BOAR, NICOLAE (2005), REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNO-UCRAINEANĂ A MARAMUREŞULUI.
          Autori: .


19.  PROF. UNIV. DR. VASILE SURD, LA 60 DE ANI DE VIAŢĂ.
          Autori: NICOLAE CIANGĂ.


20.  PROF. UNIV. DR. VIRGIL SURDEANU – UN OM AL ECHIPEI.
          Autori: MARIA RĂDOANE.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă