Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2023  
         
         
   
1.  QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF MOTIVATION IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS.
          Autori: ISTVÁN SOÓS, IULIANNA BOROS-BALINT, PÁL HAMAR.


2.  STUDIU PRIVIND IMPORTANȚA MONITORIZĂRII PARAMETRILOR FIZIOLOGICI ÎN SCRIMA DE PERFORMANȚĂ / STUDY REGARDING THE IMPORTANCE OF MONITORING PHYSIOLOGICAL PARAMETERS IN ELITE FENCING.
          Autori: AMALIA TĂTĂRAN, SILVIA TEODORESCU, OANA MARIA BALTAG, MIHAELA APOSTU.


3.  STUDIU PRIVIND PERSOANELE VÂRSTNICE CA RESURSĂ ÎN SOCIETATE ȘI ÎN FAMILIE / STUDY ON ELDERLY PEOPLE AS RESOURCE IN SOCIETY AND FAMILY.
          Autori: GHEORGHE SABĂU, EVA ACQUI.


4.  STUDIU COMPARATIV PRIVIND STILURILE DE CONDUCERE ALE ANTRENORILOR DIN CADRUL ACADEMIEI DE HOCHEI PE GHEAȚĂ / COMPARATIVE STUDY ON THE LEADERSHIP STYLES OF ICE HOCKEY ACADEMY COACHES.
          Autori: MARIA-DANIELA MACRA-OŞORHEAN, HUNOR FLAVIUS CRIȘAN, PAUL OVIDIU RADU.


5.  PERSPECTIVĂ ASUPRA COACHINGULUI ȘI A INTEGRĂRII SALE ÎN CONTEXTUL ANTROPOLOGIC AL COMPETIȚIEI SPORTIVE. STUDIU DE CAZ: LIGA A 3-A DE FOTBAL DIN ROMÂNIA / A PERSPECTIVE ON COACHING AND ITS INTEGRATION INTO THE ANTHROPOLOGICAL CONTEXT OF SPORT COMPETITION. CASE STUDY: ROMANIAN 3RD LEAGUE, FOOTBALL.
          Autori: ANDREI-GABRIEL ANTONESCU, SILVIA TEODORESCU, MONICA IULIA STĂNESCU.


6.  STUDIU PRIVIND ÎNVĂȚAREA PROCEDURILOR TEHNICE ALE JOCULUI DE FOTBAL LA ELEVII CICLULUI PRIMAR / STUDY REGARDING LEARNING THE FOOTBALL GAME TECHNICAL PROCEDURES AT PRIMARY STUDENTS.
          Autori: VASILE SEPTIMIU ORMENIȘAN, DAN MONEA, SERGIU POP, COSMIN MIHAI MOCA, CRISTINA IONELA ORMENIȘAN, MIHAI ALEXANDRU TURCU.


7.  O ANALIZĂ PRIVIND INFLUENȚA ÎNOTULUI ÎN CORECTAREA POSTURII CORPORALE / A REVIEW ON THE INFLUENCE OF SWIMMING ON POSTURE DEFICIENCIES.
          Autori: DAN IONUȚ PÎRJOL, MIHAELA ORAVIȚAN, DAN MONEA.


8.  EFECTE PANDEMICE LA NIVEL FIZIC ȘI PSIHOSOCIAL ALE SPORTIVILOR / PANDEMIC EFFECTS AT PHYSICAL AND PSYCHOSOCIAL LEVEL OF THE ATHLETES.
          Autori: DAN-MIHAI ROHOZNEANU, FLORIN VALENTIN LEUCIUC, ADRIAN GEORGESCU.


9.  ANALYSIS OF THE MOTOR PERFORMANCE OF THE FOREARM PASSING SKILL, IN VOLLEYBALL, AT THE FIRST YEAR STUDENTS OF THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION, TISHREEN UNIVERSITY.
          Autori: YAMEN CHHIEDE.


10.  IMPLICAȚII BIOMECANICE ȘI TERAPEUTICE ALE LOCALIZĂRII ANATOMICE A PUNCTELOR TRIGGER MUSCULARE / BIOMECHANICAL AND THERAPEUTIC IMPLICATIONS OF THE ANATOMICAL LOCATION OF TRIGGER POINTS.
          Autori: BOGDAN-ALEXANDRU HAGIU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă