Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.2 din 2002  
         
         
   
1.  REPERE PENTRU O “INTRODUCERE” ÎN FENOMENOLOGIE: EDMUND HUSSERL, CRIZA ŞTIINŢELOR EUROPENE ŞI FENOMENOLOGIA TRANSCENDENTALĂ – ÎNSOŢITE DE TRADUCEREA PRIMEI PĂRŢI / BEMERKUNGEN ZU EINER "EINFÜHRUNG" IN DER PHÄNOMENOLOGIE: EDMUND HUSSERLS SCHRIFT „DIE KRISIS DER EUROPÄISCHEN WISSENSCHAFTEN UND DIE TRANSZENDENTALE PHÄNOMENOLOGIE”, MIT DER ÜBERSETZUNG DES ERSTEN TEILS..
          Autori: BOGDAN OLARU.


2.  APORIA TEMATIZĂRII ŞI TEZA ADEVĂRULUI ORIGINAR / DIE APORIE DER THEMATISIERUNG UND DIE THESE DER URSPRÜNGLICHEN WAHRHEIT.
          Autori: VIRGIL DRĂGHICI.


3.  HAOS ŞI DETERMINISM DIN PERSPECTIVA SENSIBILITĂŢII LA CONDIŢII INIŢIALE. O ABORDARE EPISTEMOLOGICĂ (I).
          Autori: MARCEL BODEA.


4.  DREPT DE VIAŢĂ, DREPT LA VIAŢĂ. BIOPUTERE ŞI SUVERANITATE ÎN LUMEA MODERNĂ.
          Autori: CIPRIAN MIHALI.


5.  IDENTITATE ŞI GENEZĂ ÎN FENOMENOLOGIA LUI HUSSERL / IDENTITE ET GENESE DANS LA PHENOMENOLOGIE DE HUSSERL.
          Autori: NICOLETA-LIANA SZABO.


6.  TIMP REAL ŞI TIMPURI IMAGINARE. ASUPRA CONCEPŢIEI HUSSERLIENE A INDIVIDUĂRII TEMPORALE / LE TEMPS REEL ET LES TEMPS IMAGINAIRES. SUR LA CONCEPTION HUSSERLIENNE DE L’INDIVIDUATION TEMPORELLE.
          Autori: RUDOLF BERNET.


7.  IDENTITATEA ÎNTRE UNICITATE ŞI OBIŞNUINŢĂ / L’IDENTITÉ ENTRE UNICITÉ ET HABITUDE .
          Autori: DELIA POPA.


8.  ORIZONT ŞI IDENTITATE ÎN FENOMENOLOGIA HUSSERLIANĂ .
          Autori: DORU C. STICLEŢ.


9.  IDENTITATE ŞI ADEVĂR LA MARTIN HEIDEGGER / IDENTITÄT UND WAHRHEIT BEI M. HEIDEGGER.
          Autori: VIRGIL DRĂGHICI.


10.  IDENTITATE CORPORALĂ SAU IDENTITATE DE GEN?.
          Autori: AUREL CODOBAN.


11.  RECOMPUNEREA AUTOBIOGRAFICĂ A IDENTITĂŢII / LA RECOMPOSITION AUTOBIOGRAPHIQUE DE L’IDENTITÉ. .
          Autori: IZABELLA BADIU.


12.  IDENTITATE ŞI RELIGIE. ASPECTE ALE CONSTRUCŢIEI SIMBOLICE A IDENTITĂŢII .
          Autori: SANDU FRUNZĂ.


13.  RECENZII - H. BOHRINGER, ÎN CĂUTAREA SIMPLITĂŢII: O POETICĂ, EDITURA IDEEA DESIGN & PRINT, 2001.
          Autori: MONICA BRÂNZEI.


14.  RECENZII - ARON GURWITSCH, SCHIŢĂ A FENOMENOLOGIEI CONSTITUTIVE, PARIS, VRIN, 2002, P. 418 / ARON GURWITSCH, ESQUISSE DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE CONSTITUTIVE, PARIS, VRIN, 2002, 418 P. .
          Autori: DORU C. STICLEŢ.


15.  RECENZII - KAREN GLOY, ÎNŢELEGEREA NATURII, VERLAG CH BECK, MÜNCHEN, 1995. VOL.. 1: ISTORIA GÂNDIRII ŞTIINŢIFICE, VOL.. 2: POVESTEA GÂNDIRII HOLISTICE / KAREN GLOY, DAS VERSTÄNDNIS DER NATUR, VERLAG C. H. BECK, MÜNCHEN, 1995. VOL. 1: DIE GESCHICH.
          Autori: L. GHIMAN.


16.  RECENZII - VIRGIL DRĂGHICI, LOGICĂ MATEMATICĂ – O INVESTIGAŢIE ASUPRA REZULTATELOR LUI HILBERT, GÖDEL, GENTZEN ŞI KLEENE .
          Autori: MOISIE IGNAT.


17.  RECENZII - EDMUND HUSSERL, LA «MEDITATIA CARTEZIENE" (1929-1932), TRADUSĂ DIN LIMBA GERMANĂ DE NATALIE DEPRAZ ŞI VANDEVELDE POL, REVIZUITE DE MARC RICHIR, ÉDITIONS JÉRÔME MILLION, COLL. KRISIS, GRENOBLE, 1998, 307 P..
          Autori: RAMONA LETIŢIA MUREŞAN.


18.  RECENZII - LEON WIESELTIER, ÎMPOTRIVA IDENTITĂŢII, TRADUCERE ŞI PREFAŢĂ DE MIRCEA MIHĂIEŞ, ED. POLIROM, IAŞI, 1997, 103 P. .
          Autori: ROXANA HAVRICI.


19.  RECENZII - MICHAEL DUMMETT, BAZELE LOGICE ALE METAFIZICII, LONDRA, DUCKWORTH, 1991.
          Autori: VIRGIL DRĂGHICI.


20.  RECENZII - JAAKKO HINTIKKA, PRINCIPII MATEMATICE REVIZUITE, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1996.
          Autori: VIRGIL DRĂGHICI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă