Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.2 din 2002  
         
         
   
1.  PROBLEMELE TEORETICE ŞI PRACTICE ALE RISCULUI DINAMIC.
          Autori: MAGDALENA VORZSÁK, MELINDA PUSKAS.


2.  CONTRACTELE DERIVATE PE INDICELE BET.
          Autori: C. POP.


3.  CARACTERISTICI ALE REPROIECTĂRII PROCESELOR DE AFACERI ŞI OBSTACOLE ÎN APLICAREA PRACTICĂ A CONCEPTULUI.
          Autori: LAZĂR RUSU, RĂZVAN PASCU.


4.  LECŢIA ECONOMIEI JAPONEZE.
          Autori: IOAN ALIN NISTOR.


5.  Imobilizările necorporale în lumina standardelor internaţionale de contabilitate .
          Autori: MARIANA MUREŞAN, CRISTINA NISTOR, CRINA PINTICAN.


6.  CONDUCEREA PRIN BUGETE PENTRU INTERMEDIARII DIN TURISM.
          Autori: LUCIA SUCALĂ.


7.  CORELAŢIA DINTRE FINANŢELE PUBLICE ŞI AUTONOMIA LOCALĂ.
          Autori: ANTON-FLORIN BOŢA.


8.  IMPORTANŢA STUDIERII ETICII ŞI COMPORTAMENTULUI ÎN AFACERI .
          Autori: ATTILA NAGY.


9.  CONTROLUL PRODUSELOR ASISTAT DE CALCULATOR.
          Autori: ALPÁR-LÁSZLÓ KRECHT, ŞTEFAN MOLDOVAN.


10.  PROBLEME DE ETICĂ PRIVIND PUBLICITATEA.
          Autori: SMARANDA COSMA.


11.  XGDSS: O NOUĂ TEHNOLOGIE PENTRU SISTEMELE DE ASISTARE A DECIZIILOR DE GRUP PE INTRANET.
          Autori: LOREDANA MOCEAN, RAMONA LACUREZEANU.


12.  CONSIDERAŢII PRIVIND PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ DE MARKETING BANCAR.
          Autori: COSMIN VOICU NISTOR.


13.  DOUA MODELE DE REPREZENTARE A SISTEMULUI DE PIETE POLITICE.
          Autori: RADU COCEAN.


14.  COSTUL - FACTOR ESENŢIAL AL RENTABILITĂŢII LA S.C. SIMEX S.A. ŞIMLEU SILVANIEI.
          Autori: RODICA ŢÂRLEA.


15.  RETAIL BANKING - O NOUA PIAŢĂ, O NOUA LUPTĂ.
          Autori: ANCA SZABO.


16.  ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE NORMARE, NORMALIZARE ŞI ARMONIZARE A CONTABILITĂŢII.
          Autori: MARIAN MUREŞAN, CRINA PINTICAN, CRISTINA NISTOR.


17.  FACTORII DE INFLUENŢĂ AI COMPORTAMENTULUI DE CUMPĂRARE.
          Autori: LAURA OLTEANU.


18.  ASPECTE PRIVIND FINANŢAREA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR.
          Autori: CRISTINA NISTOR.


19.  METODE DE STABILIRE A SISTEMELOR DE RECOMPENSE.
          Autori: MIHAELA GAVRILETEA.


20.  IMPACTUL INTERNET-ULUI IN INVATAMANT.
          Autori: ALIN MUNTEAN.


21.  STUDIU COMPARATIV AL PROCESULUI DE AMORTIZARE.
          Autori: VASILE DOLEAN.


22.  POSIBILITĂŢI DE DEZVOLTARE A AFACERILOR ÎN TURISMUL RURAL.
          Autori: LAURA PETRUŞ.


23.  CEREREA TURISTICĂ A STAŢIUNII SATURN-MANGALIA.
          Autori: BIANCA CIURCANU.


24.  ANALIZĂ COMPARATIVĂ ÎNTRE GRUPURILE DE ORGANIZAŢII EUROPENE ŞI ASIATICE.
          Autori: RODICA GANEA.


25.  ALIANŢE STRATEGICE ŞI GLOBALIZAREA AFACERILOR ÎN INDUSTRIA DE AUTOMOBILE CAZUL RENAULT-NISSAN.
          Autori: IONUŢ TRAIAN LUCA.


26.  SISTEME DE PLĂŢI BAZATE PE PORTOFEL ŞI BANI ELECTRONICI.
          Autori: DORIS-RALUCA CADAR, CAROL-CSABA GRENDEL.


27.  DECIZIILE MANAGERIALE ÎN CONDIŢII DE RISC.
          Autori: .


28.  CONCEPŢII DE MANAGEMENT ŞI MARKETING ÎN CADRUL INTREPRINDERILOR MODERNE.
          Autori: BANDI RAMONA.


29.  SCHIMBAREA MEDIULUI ORGANIZAŢIONAL ROMÂNESC .
          Autori: EMIL LUCIAN CRISAN.


30.  ROLUL PREGĂTIRII ŞI PERFECŢIONĂRII PROFESIONALE ÎN DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE.
          Autori: SABĂU RADU.


31.  TENDINŢELE ACTUALE ÎN ECONOMIE: GLOBALIZARE SAU REGIONALIZARE?.
          Autori: TOADER VALENTIN.


32.  ANALIZA COMPARATIVĂ A DIFERITELOR STILURI DE JOC ÎN TENISUL DE CÂMP ACTUAL.
          Autori: COSMIN MIHAI MOCA.


33.  ŞOMAJUL – O PROBLEMĂ PENTRU ORICE ABSOLVENT SOLUŢII PENTRU ÎNCADRAREA PE PIAŢA MUNCII.
          Autori: TOADER VALENTIN.


34.  CONSIDERAŢII PRIVIND PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ DE MARKETING BANCAR.
          Autori: COSMIN VOICU NISTOR.


35.  MODALITĂŢI DE PERFECŢIONARE A LEGISLAŢIEI ROMÂNEŞTI ÎN VEDEREA DIMINUĂRII EVAZIUNII FISCALE.
          Autori: .


36.  DESIDERATE PRIVIND CONSOLIDAREA CONTURILOR ÎN ROMÂNIA.
          Autori: IUSTIN ATANASIU POP.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă