Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.3 din 2021  
         
         
   
1.  LEGEA NR. 167/2020 SAU CUM NU TREBUIE ÎNFĂPTUITĂ LEGIFERAREA. (I) CONTRAVENȚIA DE HĂRȚUIRE MORALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ / ROMANIAN LAW NR. 167/2020 OR HOW THE LEGISLATIVE DRAFTING SHOULD NOT BE DONE. (I) THE REGULATORY OFFENCE OF MORAL HARASSMENT IN THE WORKPLACE.
          Autori: EMANOIL-CORNELIU MOGÎRZAN.


2.  CHARGE – FIXED AND FLOATING: AGNEW AND ANOTHER V. COMMISSIONER OF INLAND REVENUE, PRIVY COUNCIL (NEW ZEALAND), 5 JUNE 2001 (THE “BRUMARK” CASE) CHARGE AND HYPOTHEC AS FUNCTIONAL EQUIVALENTS.
          Autori: ADRIAN TAMBA.


3.  INAPLICABILITATEA ACTELOR NORMATIVE PRIVIND SUSPENDAREA LEGALĂ A EXECUTĂRII SILITE ȘI EȘALONAREA PLĂȚII SUMELOR PREVĂZUTE PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI AVÂND CA OBIECT DESPĂGUBIRI REZULTATE ÎN URMA CONCEDIERII NELEGALE / IRRELEVANCE OF THE LAWS ON LEGAL SUSPENSION OF THE ENFORCEMENT AND THE PAYMENT SCHEDULING OF THE AMOUNTS PROVISIONED BY COURT ORDERS HAVING AS OBJECT COMPENSATIONS RESULTED SUBSEQUENT TO ILLEGAL DISMISSAL / DIE NICHTANWENDUNG DER VERSCHIEDENEN RECHTSAKTEN HINSICHTLICH DER AUFHEBUNG DER ZWANGSVOLLSTRECKUNG DER BETRÄGE ENTSTANDEN AUS URTEILEN, DIE ALS GEGENSTAND ENTSCHÄDIGUNG UND SCHADENSERSATZ WEGEN UNWIRKSAMER KÜNDIGUNG HABEN.
          Autori: ȘERBAN MIRCIOIU.


4.  CONȘTIENTIZAREA DREPTULUI TRANSNAȚIONAL ÎN ACȚIUNE / THEORIZING TRANSNATIONAL LAW IN ACTION.
          Autori: RADU-BOGDAN BOBEI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă