Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2021  
         
         
   
1.  ÎN VĂZDUH NU VA FI STRÂMT. ÎNSEMNĂRI DESPRE IREZOLVABILA TRAGEDIE A POETULUI PAUL CELAN / IN DEN LÜFTEN LIEGT MAN NICHT ENG. ANMERKUNGEN ZUR UNAUFLÖSBAREN TRAGIK DES DICHTERS PAUL CELAN.
          Autori: HORST SAMSON.


2.  IMAGINAR ȘI CUNOȘTINȚE DESPRE POPOARELE ÎNVECINATE ÎN LITERATURA DE EXPRESIE GERMANĂ DIN ROMÂNIA DUPĂ PRIMUL RĂZBOI MONDIAL / IMAGINATION UND WISSEN ÜBER DIE NACHBARVÖLKER IN DER RUMÄNIENDEUTSCHEN LITERATUR NACH DEM ERSTEN WELTKRIEG.
          Autori: ANDRÁS F. BALOGH.


3.  DISOCIEREA EULUI – APOCALIPSA – ESTETICA URÂTULUI. INFLUENȚA EXPRESIONISMULUI LITERAR GERMAN ASUPRA POEZIEI TIMPURII A LUI ROBERT REITER / ICH-DISSOZIATION – APOKALYPSE – ÄSTHETIK DES HÄSSLICHEN. EINFLUSS DES DEUTSCHEN LITERARISCHEN EXPRESSIONISMUS’ AUF DIE FRÜHE LYRIK VON ROBERT REITER.
          Autori: RÉKA JAKABHÁZI.


4.  DESPRE ROMANUL LUI EGINALD SCHLATTNER DRACHENKÖPFE/CAPETELE DRAGONULUI (2021) – O REPLICĂ LITERARĂ A POVESTIRII DRACHENHAUS/CASA DRAGONULUI DE IRIS WOLFF / ZU EGINALD SCHLATTNERS ROMAN DRACHENKÖPFE (2021). EINE LITERARISCHE REPLIK AUF IRIS WOLFFS ERZÄHLUNG DRACHENHAUS.
          Autori: GABRIELLA-NÓRA TAR.


5.  ANALIZA NARATOLOGICĂ A ROMANULUI VERIPHANTORS BETROGENER FRONTALBO DE JOHANN GORGIAS / NARRATOLOGISCHE ANALYSE DES GORGIAS-ROMANS VERIPHANTORS BETROGENER FRONTALBO.
          Autori: ZOLTÁN MIKÓ.


6.  PĂSTRAREA IDENTITĂŢII ŞI LIMBII GERMANE ȊN ROMÂNIA MARE. ASOCIAŢII CULTURALE / BEWAHREN DER DEUTSCHEN IDENTITȀT UND SPRACHE IN GROßRUMȀNIEN. DAS VEREINSLEBEN.
          Autori: IULIA ELENA ZUP.


7.  PRESA SOCIALISTĂ DE LIMBĂ GERMANĂ DIN BANAT ÎN ANII INTERBELICI. STUDIU DE CAZ: VOLKSWILLE (VOINȚA POPORULUI) ȘI BANATER ARBEITER-PRESSE (PRESA MUNCITOREASCĂ DIN BANAT) / THE GERMAN-LANGUAGE SOCIALIST PRESS IN BANAT IN THE INTERWAR YEARS. CASE STUDY: VOLKSWILLE (THE PEOPLE’S WILL) AND BANATER ARBEITER-PRESSE (BANAT WORKERS’ PRESS).
          Autori: VERONICA CȂMPIAN.


8.  IMAGINEA SOCIALISMULUI ÎN COLECȚIA DE CĂRȚI KRITERION-HEFTE / DAS BILD DES SOZIALISMUS IN DER REIHE KRITERION-HEFTE.
          Autori: TÍMEA FERENCZ.


9.  MOTIVUL TRECERII FRONTIERELOR ÎN AUTOBIOGRAFIILE GERMANE DIN CARPAȚI / DAS MOTIV DER GRENZÜBERSCHREITUNG IN KARPATENDEUTSCHEN AUTOBIOGRAFIEN.
          Autori: DIANA BALOGÁČOVÁ.


10.  TRADUCEREA OCAZIONALISMELOR GERMANE ȊN ROMÂNĂ. EXEMPLE DIN ROMANUL-BASM MOMO AL LUI MICHAEL ENDE / DIE ÜBERSETZUNG DEUTSCHER OKKASIONALISMEN INS RUMȀNISCHE. BEISPIELE AUS MICHAEL ENDES MȀRCHENROMAN MOMO.
          Autori: DANIELA-ELENA VLADU.


11.  EVOLUȚIA SUBSTANTIVELOR COMPUSE ÎN TITLURILE GERMANE ALE UNOR POVEȘTI DE FRAȚII GRIMM ȘI TRADUCEREA LOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ / DIE ENTWICKLUNG SUBSTANTIVISCHER KOMPOSITA IN DEN DEUTSCHSPRACHIGEN MÄRCHENTITELN DER GEBRÜDER GRIMM UND IN IHREN RUMÄNISCHEN ÜBERSETZUNGEN.
          Autori: ANITA-ANDREEA SZÉLL, ROMINA-ELENA DONȚU.


12.  LIMBAJUL DIN JOCURILE ONLINE ȘI JARGONUL JUCĂTORILOR DIN PERSPECTIVĂ SOCIOLINGVISTICĂ. LISTĂ DE ABREVIERI UZUALE / GAMERSPRACHE UND NETZJARGON AUS SOZIOLINGUISTISCHER PERSPEKTIVE. LISTE VON ÜBLICHEN ABKÜRZUNGEN.
          Autori: EMILIA CODARCEA.


13.  EPIDEMIA CA METAFORĂ: SEMNIFICAŢIA ALEGORICĂ A RELATĂRII EPIDEMIILOR ÎN LITERATURĂ / EPIDEMIC AS METAPHOR: THE ALLEGORICAL SIGNIFICANCE OF EPIDEMIC ACCOUNTS IN LITERATURE.
          Autori: MOHAMMED NASER HASSOON.


14.  PREMISE CONSTRUCTIVE DE SENS ȘI LUMI EXPLICATIVE ÎN AFORISMELE LUI LUCIAN BLAGA / PREMISAS CONSTRUCTIVAS DEL SENTIDO Y DE LOS MUNDOS EXPLICATIVOS EN LOS AFORISMOS DE LUCIAN BLAGA.
          Autori: CRISTIAN PAȘCALĂU.


15.  VEDERE, CUNOAȘTERE, COMUNICARE: SCHEMA FIGURATIVĂ CONTAINER APLICATĂ UNUI CAZ DE POLISEMIE INDO-EUROPEANĂ / VISTA CONOSCENZA, PAROLA: LO SCHEMA DEL CONTENITORE APPLICATO A UN CASO DI POLISEMIA INDOEUROPEA.
          Autori: MARIANNA POZZA.


16.  LIMBAJUL NARATIV ȘI LUMILE POSIBILE ÎN FICȚIUNEA POSTMODERNĂ. UN STUDIU HIBRID AL ROMANULUI COPILUL FURAT, DE IAN McEWAN / NARRATIVE LANGUAGE AND POSSIBLE WORLDS IN POSTMODERN FICTION. A BORDERLINE STUDY OF IAN McEWAN’S THE CHILD IN TIME.
          Autori: ADRIANA DIANA URIAN.


17.  BOOK REVIEW: PAUL B. ARMSTRONG, STORIES AND THE BRAIN: THE NEUROSCIENCE OF NARRATIVE, BALTIMORE, JOHN HOPKINS UNIVERSITY PRESS, 2020, 259 P..
          Autori: ADA BELEUŢĂ.


18.  BOOK REVIEW: ERIKA HAMMER, MONSTRÖSE ORDNUNGEN UND DIE POETIK DER LIMINALITÄT. TERÉZIA MORAS ROMANTRILOGIE DER EINZIGE MANN AUF DEM KONTINENT, DAS UNGEHEUER UND AUF DEM SEIL, BIELEFELD: TRANSCRIPT VERLAG, 2020, 379 P..
          Autori: KINGA BORSOS.


19.  BOOK REVIEW: RÉKA JAKABHÁZI, URSULA WITTSTOCK, KERSTIN KATZLBERGER (HRSG.), GERMANISTIK IM SPIEGEL: WEGE UND UMWEGE EINER WISSENSCHAFT, CLUJ-NAPOCA, CASA CĂRŢII DE ȘTIINŢĂ, 2020, 230 P..
          Autori: ISABELLA CȊRLĂNARU.


20.  BOOK REVIEW: ENIKÖ DÁCZ, RÉKA JAKABHÁZI UNTER MITARBEIT VON ANA-MARIA PĂLIMARIU (HGG.), LITERARISCHE RAUMINSZENIERUNGEN IN ZENTRALEUROPA. KRONSTADT/BRAȘOV/BRASSΌ IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 20. JAHRHUNDERTS, REGENSBURG, PUSTET, 2020, 341 P..
          Autori: LAURA LAZA.


21.  BOOK REVIEW: LAURA PAVEL, PERSONAJE ALE TEORIEI, FIINȚE ALE FICȚIUNII, IAȘI, INSTITUTUL EUROPEAN, 2021, 338 P..
          Autori: ANDREI-BOGDAN POPA.


22.  BOOK REVIEW: ARIE SOVER, JEWISH HUMOR. AN OUTCOME OF HISTORICAL EXPERIENCE, SURVIVAL AND WISDOM, NEWCASTLE UPON TYNE: CAMBRIDGE SCHOLARS PUBLISHING, 2021, 323 P..
          Autori: AMELIA PRECUP.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă