Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.2 din 2002  
         
         
   
1.  FUZIUNEA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE (I).
          Autori: DUMITRU MATIŞ.


2.  SCHIMBURILE INTRARAMURĂ (I).
          Autori: GH. CIOBANU.


3.  RELAŢIA EFICIENŢĂ ECONOMICĂ – RENTABILITATE.
          Autori: M. BĂTRÂNCEA, I. BANC, I. BĂTRÂNCEA, L. SIMIONCA.


4.  DINAMICA COMPETITIVITĂŢII FIRMELOR.
          Autori: ANCA BORZA, D. LUNGESCU, CODRUŢA OSOIAN.


5.  PROCEDURI SPECIFICE PROCESULUI DE CUMPĂRARE A CAPITALULUI SUB FORMĂ DE ECHIPAMENT.
          Autori: I. PLĂIAŞ.


6.  ŞANSE DE ATENUARE A DEFICIENŢELOR ÎNREGISTRATE PE PIAŢA MUNCII.
          Autori: GABRIELA BODEA.


7.  PRINCIPALELE TEHNICI DE PROMOVARE A VÂNZĂRILOR ORIENTATE SPRE CONSUMATORI.
          Autori: MARIUS D. POP.


8.  CALITATEA - ACCEPŢIUNE TEORETICĂ ŞI ABORDARE PRACTICĂ / LA QUALITÉ – ACCEPTION THÉORIQUE ET APPROCHE PRATIQUE.
          Autori: RĂZVAN NISTOR, NICOLAE ŞERA.


9.  MISIUNEA FIRMEI - NOŢIUNE CHEIE A MANAGEMENTULUI STRATEGIC.
          Autori: MIRELA POPA, D. LUNGESCU.


10.  ESTIMAREA COMPORTAMENTULUI UNOR SOCIETĂŢI RELATIV LA PROBLEMELE DE TREZORERIE FOLOSIND ANALIZA DISCRIMINANTĂ.
          Autori: T. BUIGA.


11.  POSIBILITĂŢI DE DEZVOLTARE A PIEŢEI BANCARE DIN ROMÂNIA ÎN CONDIŢIILE IMPLEMENTĂRII UNUI CASH - MANAGEMENT PERFORMANT.
          Autori: LUCIA SUCALĂ.


12.  ŞTIINŢA, CERCETAREA - DEZVOLTAREA ŞI NEVOIA DE INTEGRARE A ROMÂNIEI.
          Autori: ALEXANDRU CHIŞ.


13.  PROBLEME ANALITICE ALE LIBERALIZĂRII FLUXURILOR INTERNAŢIONALE DE CAPITAL.
          Autori: DANA E. BAKO.


14.  ROLUL ORGANIZAŢIEI ŞI AL INDIVIDULUI ÎN PLANIFICAREA CARIEREI PROFESIONALE .
          Autori: CODRUŢA OSOIAN.


15.  UNELE APLICAŢII ALE PROGRAMULUI EXCEL PENTRU RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR / ON SOME APPLICATIONS OF THE EXCEL PROGRAMME TO THE REIMBURSEMENT OF THE LOANS.
          Autori: DIANA ANDRADA FILIP, VOICHIŢA A. CLECIU.


16.  INTRANET, PREŢUL SUCCESULUI ÎN GRUPURI .
          Autori: LOREDANA MOCEAN, R. LACUREZEANU.


17.  STUDIEREA OPŢIUNII ELEVILOR DE CLASA A VIII-A FOLOSIND ANALIZA FACTORIALĂ A CORESPONDENŢELOR.
          Autori: O. PRELOUCEC.


18.  CONSIDERAŢII ASUPRA FUNDAMENTELOR TEORETICE ALE FUNCŢIILOR DE UTILITATE ALEATOARE.
          Autori: .


19.  MONETARISMUL – MECANISM ECONOMIC.
          Autori: OCTAVIAN JULA.


20.  DILEMA PROTECŢIONISM – LIBERSCHIMBISM ASTĂZI.
          Autori: ADINA TURCU.


21.  RESURSELE UMANE, O COMPONENTĂ STRATEGICĂ A UNIVERSITĂŢILOR.
          Autori: ANCUŢA RAMONA RAŢIU.


22.  INFORMAŢIA, RESURSĂ ORGANIZAŢIONALĂ UTILIZATĂ ÎN PROCESUL DECIZIONAL.
          Autori: S.C. POPA.


23.  PORTOFOLIUL LINGVISTIC EUROPEAN (PLE).
          Autori: T. POPESCU, M. TOMA.


24.  POLITICA FINANCIARĂ ŞI CREŞTEREA ECONOMICĂ.
          Autori: IOAN L. NISTOR.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă