Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.1 din 2002  
         
         
   
1.  MECANISMELE TRADIŢIONALE ÎN REZOLVAREA DIFICULTĂŢILOR DATORIILOR – SITUAŢIA ŢĂRILOR CU VENITURI REDUSE / TRADITIONAL MECHANISMS IN SOLVING DEBT DIFFICULTIES – THE LOW-INCOME COUNTRIES CASE.
          Autori: PAUL COCIOC.


2.  CONTABILITATEA LA MICROÎNTREPRINDERI.
          Autori: DUMITRU MATIŞ.


3.  ANALIZA SOLVABILITĂŢII FINANCIARE.
          Autori: M. BĂTRÂNCEA, L.M. BĂTRÂNCEA, I. BĂTRÂNCEA.


4.  TEORIA PIEŢELOR EFICIENTE ŞI ANALIZA TEHNICĂ: CAZUL PIEŢEI ROMÂNEŞTI .
          Autori: A. TODEA.


5.  INSTRUMENTELE CASE ÎN PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE.
          Autori: CONSTANTIN AVORNICULUI, NICOLAE TOMAI, A. OPREA.


6.  ANALIZA DISCRIMINANTĂ ŞI APLICAŢIILE EI ÎN ECONOMIE.
          Autori: .


7.  UN MODEL DE DECIZIE DISCRET.
          Autori: .


8.  CARDUL BANCAR - INSTRUMENT MODERN DE CREDITARE ŞI PLĂŢI –.
          Autori: C. NISTOR OPREAN.


9.  ASPECTE ALE FUNDAMENTĂRII DECIZIILOR ÎN PRIVINŢA MANAGEMENTULUI DATORIILOR EXTERNE.
          Autori: CĂTĂLIN POSTELNICU.


10.  NEGOCIEREA / LA NÉGOCIATION.
          Autori: GABRIELA BODEA.


11.  INCOTERMS 2000 ŞI NOILE REALITĂŢI ALE COMERŢULUI INTERNAŢIONAL.
          Autori: GH. CIOBANU.


12.  POLITICA MONETARĂ ŞI CREŞTEREA ECONOMICĂ.
          Autori: IOAN L. NISTOR.


13.  DIAGNOSTICUL DE EXPORT – DIAGNOSTICUL INTERN.
          Autori: MARIUS D. POP.


14.  CALITATEA ŞI SIGURANŢA ALIMENTELOR ÎN NOUL MILENIU / FOOD QUALITY AND SAFETY IN THE NEW MILLENIUM.
          Autori: ROMOLICA MIHAIU, MARIAN MIHAIU.


15.  UTILIZAREA INFORMATICII ÎN MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE.
          Autori: LOREDANA MOCEAN, R. LACUREZEANU, L. RUSU.


16.  APLICAREA METODEI ARBORELUI IMPERFECT LA STUDIUL DE FIABILITATE A SISTEMELOR / L’APPLICATION DE LA MÉTHODE DE L’ARBRE DE DÉRÉGLATION DANS L’ÉTUDE DE LA FIABILITÉ DES SYSTÈMES.
          Autori: RĂZVAN NISTOR, NICOLAE ŞERA.


17.  UNELE ASPECTE PRIVIND TRATAMENTUL FINANCIAR - CONTABIL AL TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ ÎN RAMURA DE CONSTRUCŢII - MONTAJ.
          Autori: P. DUMBRAVĂ.


18.  ASPECTE SPECIFICE PROCESULUI DE CUMPĂRĂRE A ECHIPAMENTULUI DE LUCRU.
          Autori: I. PLĂIAŞ.


19.  EFICACITATEA UNEI POLITICI NAŢIONALE DE ATRAGERE A CAPITALULUI STRĂIN FAŢĂ IN FAŢĂ CU STRATEGIILE INVESTITORILOR.
          Autori: S. ŞERBU.


20.  ELEMENTE DE ANALIZĂ FRACTALĂ A PIEŢEI.
          Autori: GHEORGHE COSMIN SILAGHI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă