Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2020  
         
         
   
1.  MODELUL DIN NYÍREGYHÁZA: DIDACTICA DIDACTICII MUZICALE / THE NYÍREGYHÁZA MODEL: THE TEACHING OF TEACHING MUSIC / OF MAKING MUSIC .
          Autori: ILDIKÓ FERENCZINÉ ÁCS.


2.  DIMENSIUNEA SOCIALĂ A EDUCAȚIEI MUZICALE / THE SOCIAL DIMENSIONS OF MUSIC EDUCATION.
          Autori: ISTVÁN FERENC BÍRÓ, BALÁZS HÖRICH, TAMÁS SZALAI, JUDIT VÁRADI.


3.  TENDINȚE DE MANIFESTARE A CULTURII ȘCOLARE INCLUSIVE ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI MUZICALE / TRENDS OF MANIFESTATION OF THE INCLUSIVE SCHOOL CULTURE IN THE CONTEXT OF MUSIC EDUCATION.
          Autori: AUŠRA KARDAŠIENĖ, DIANA STRAKŠIENĖ.


4.  ISTORIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI MUZICAL SECUNDAR ÎN DOUĂ INSTITUȚII SEMNIFICATIVE DIN UNGARIA PÂNĂ LA MIJLOCUL SECOLULUI XX / THE HISTORY OF SECONDARY MUSIC EDUCATION IN TWO SIGNIFICANT INSTITUTIONS IN HUNGARY UP TO THE MIDDLE OF THE 20th CENTURY.
          Autori: ÁDÁM MIKE.


5.  ANDROIZII VISEAZĂ OI ELECTRICE? sau despre SENSUL NOSTALGIEI CULTURALE / DO ANDROIDS DREAM OF ELECTRIC SHEEP? or about THE SENSE OF CULTURAL NOSTALGIA.
          Autori: OLEG GARAZ.


6.  LEGĂTURI NEUROȘTIINȚIFICE ÎNTRE STRATEGIILE DE SELF-MANAGEMENT ȘI EXPUNEREA LA MUZICĂ / NEUROSCIENTIFIC CONNECTIONS BETWEEN SELF-MANAGEMENT STRATEGIES AND THE EXPOSURE TO MUSIC.
          Autori: OANA-MIHAELA BĂLAN-BUDOIU.


7.  PARADIGME DE STIL ALE MUZICII VEST-EUROPENE ÎN LUCRĂRILE LUI SYDIR VOROBKEVYCH / STYLE PARADIGMS OF WESTERN EUROPEAN MUSIC IN THE WORKS OF SYDIR VOROBKEVYCH.
          Autori: YULIYA KAPLIYENKO-ILIUK.


8.  MUZICA LUI ARVO PÄRT: IPOSTAZE ALE TEHNICII TINTINNABULI / ARVO PÄRT’S MUSIC: FACETS OF THE TINTINNABULI TECHNIQUE.
          Autori: ALEXANDRA BELIBOU.


9.  EVOLUȚIA ȘI MULTICULTURALITATEA GENULUI OPERETEI / THE EVOLUTION AND MULTICULTURALITY OF THE OPERETTA GENRE.
          Autori: RENATA VARI, STELA DRĂGULIN.


10.  GHEORGHE DIMA – PAGINI DIN VALOROASA ACTIVITATE MUZICALĂ SIBIANĂ / GHEORGHE DIMA – SEITEN VON DER WERTVOLLEN HERMANNSTÄDTER MUSIKALISCHEN TÄTIGKEIT / GHEORGHE DIMA - PAGES FROM THE VALUABLE SIBIAN MUSICAL ACTIVITY.
          Autori: MIHAI BRIE.


11.  VOCI CONTEMPORANE DE LA EGER. SECȚIUNE TRANSVERSALĂ DIN LUCRARILE PENTRU PIAN ALE LUI LÁSZLÓ KÁTAI / CONTEMPORARY VOICES FROM EGER. A CROSS-SECTION FROM THE PIANO WORKS OF LÁSZLÓ KÁTAI .
          Autori: JUDIT CSÜLLÖG, KRISZTINA VÁRADY.


12.  ANTECEDENTELE ȘI DEZVOLTAREA CONCERTOULUI CORAL SACRU ÎN RUSIA / ANTECEDENTS, AND DEVELOPMENT OF THE SACRED CHORAL CONCERTO IN RUSSIA.
          Autori: MÓNIKA VÉGH.


13.  CÂNTĂRILE RELIGIOASE – DIVERSITATEA TIPURILOR DE PRICESNE / RELIGIOUS CHANTS – THE DIVERSITY OF CHURCH HYMNS TYPES.
          Autori: DANIEL MOCANU.


14.  MUZICA ARMEANĂ DIN TRANSILVANIA – MOȘTENIREA MUZICALĂ A CANTORULUI BÁLINT ÁKOS / ARMENIAN MUSIC IN TRANSYLVANIA – THE MUSICAL HERITAGE OF THE CANTOR BÁLINT ÁKOS.
          Autori: ÁGOTA BODURIAN.


15.  CÂNTECE POPULARE DE DOLIU ȘI FUNERALE ÎN NORDUL CÂMPIEI TRANSILVANIEI / MOURNING AND FUNERAL FOLK SONGS IN THE NORTHERN PART OF THE TRANSYLVANIAN PLAIN.
          Autori: ZOLTÁN GERGELY.


16.  CÂNTECE DE CĂTĂNIE ÎN NORDUL CÂMPIEI TRANSILVANIEI / MILITARY SONGS IN THE NORTHERN PART OF THE TRANSYLVANIAN PLAIN.
          Autori: ZOLTÁN GERGELY.


17.  FOLCLOR ȘI MATERIALISM DIALECTIC. STUDIU DE CAZ ASUPRA CERCETĂRII ETNOMUZICOLOGICE ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA REGIMULUI COMUNIST / FOLKLORE AND DIALECTICAL MATERIALISM. A CASE STUDY OF ETHNOMUSICOLOGICAL RESEARCH IN COMMUNIST ROMANIA.
          Autori: THEODOR CONSTANTINIU.


18.  SUNETUL INDIEI ÎN CICLUL DE CÂNTECE QUATRE POÉMES HINDOUS DE MAURICE DELAGE / THE SOUND OF INDIA IN MAURICE DELAGE’S QUATRE POÈMES HINDOUS.
          Autori: NOÉMI KARÁCSONY.


19.  MAURICE RAVEL : LE TOMBEAU DE COUPERIN – PARTEA A II-A. REMINISCENȚE ALE FORMELOR DE DANS BAROCE / MAURICE RAVEL : LE TOMBEAU DE COUPERIN – PART II. THE REMINISCENCE OF BAROQUE DANCE FORMS.
          Autori: BOGLÁRKA ESZTER OLÁH.


20.  PRELUCRĂRILE DE MELODII POPULARE ALE LUI JÁNOS JAGAMAS / JÁNOS JAGAMAS’ FOLK SONG ARRANGEMENTS.
          Autori: ÉVA PÉTER.


21.  BOOK REVIEW: AN EXCEPTIONAL EDITORIAL RELEASE: A TRIBUTE TO GYÖRGY LIGETI IN HIS NATIVE TRANSYLVANIA.
          Autori: OLGUȚA LUPU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă