Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.1 din 2020  
         
         
   
1.  LA DIFESA POPOLARE NONVIOLENTA, UN TENTATIVO DI PRESENTAZIONE PARTENDO DALL A VISIONE DI THEODOR EBERT - NONVIOLENT POPULAR DEFENSE, AN ATTEMPT AT PRESENTATION STARTING FROM THEODOR EBERT’S VISION.
          Autori: SZABOLCS ORBÁN.


2.  LO SPARTITO DELL A LIBERTÀ NELL A LETTERA AI GALATI / THE SONG OF LIBERTY IN THE LETTER TO THE GALATIANS.
          Autori: MIHAI AFRENȚOAE.


3.  LIEBE IST UNSERE MISSION. DAS KATHOLISCHE MISSIONSVERSTÄNDNIS / LOVE IS OUR MISSION. THE CATHOLIC UNDERSTANDING OF MISSION.
          Autori: KLARA A. CSISZAR, NOÉMI GENG.


4.  DAS NACHSYNODALE APOSTOLISCHE SCHREIBEN „CHRISTUS VIVIT“ ALS EINE GEGENWÄRTIGE VERWIRKLICHUNG DER DIALOGISCHEN ZIELE DES ZWEITEN VATIKANISCHEN KONZILS / THE APOSTOLIC EXHORTATION HAVING IT’S OPENING LINE CHRISTUS VIVIT, AS A CURRENT REALIZATION OF THE DIALOGUE GOAL OF THE SECOND VATICAN COUNCIL.
          Autori: NOÉMI GENG.


5.  DAS SUBJEKTSEIN DER KIRCHEN IM KONTEXT EINER TRINITARISCHEN COMMUNIO-EKKLESIOLOGIE / THE SUBJECTIVITY OF THE CHURCHES IN THE CONTEXT OF A TRINITARIAN COMMUNIO-ECCLESIOLOGY.
          Autori: JÁNOS VIK.


6.  ANNÄHERUNGEN AN DAS GEHEIMNIS DER MUSIK – DURCH DAS WORT UND DURCH DAS HÖREN / APPROACHES TO THE SECRET OF MUSIC - THROUGH THE WORD AND BY LISTENING.
          Autori: OTTO ZSOK.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă