Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.2 din 2003  
         
         
   
1.  SISTEMUL RATINGULUI RISCULUI DE CREDITARE.
          Autori: IOAN BĂTRÂNCEA, MARIA BĂTRÂNCEA, LARISSA-MARGARETA BĂTRÂNCEA.


2.  CONCEPTUL ŞI COMPONENTELE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL DE MARKETING.
          Autori: M.F. BĂCILĂ.


3.  CADRUL GENERAL AL DESFĂŞURĂRII PROCESULUI DE PRIVATIZARE ÎN ROMÂNIA – FUNDAMENT AL DEZVOLTĂRII PIEŢEI DE CAPITAL.
          Autori: DANA E. BAKO, CORNELIA POP.


4.  NOUL SISTEM NAŢIONAL DE PLĂŢI ELECTRONICE.
          Autori: DANIELA BEJU.


5.  PSIHOLOGIA ECONOMICĂ / LA PSYCHOLOGIE ÉCONOMIQUE.
          Autori: GABRIELA BODEA.


6.  NECESITATEA DE INFERENŢĂ ECOLOGICĂ / THE NEED FOR ECOLOGICAL INFERENCE.
          Autori: TEODORA GHEORGHIU.


7.  NECESITATEA COMPATIBILITĂŢII STRATEGIEI FIRMEI CU STRATEGIA LANŢULUI APROVIZIONĂRII.
          Autori: ANCA BORZA.


8.  ACTIVITATEA MANAGERIALĂ PENTRU RELAŢIILE CU PUBLICUL.
          Autori: E. CÂMPEANU-SONEA, C. HERŢA-PISTOL.


9.  MĂRFURILE - UN CONCEPT DE BAZĂ ÎN TEHNOLOGIA ŞI ŞTIINŢA MĂRFURILOR / DIE WARE – EIN GRUNDLEGENDER BEGRIFF IN DER TECHNOLOGIE UND WARENKUNDE.
          Autori: MIHAELA DRǍGAN.


10.  ELEMENTE DE MODELARE A ECHILIBRULUI PRIN PREŢURI PE O PIAŢĂ DE OLIGOPOL CU PRODUSE DIFERENŢIATE.
          Autori: .


11.  EVOLUŢIA TABELELOR DE MORTALITATE – INSTRUMENTUL DE BAZĂ AL INDUSTRIEI ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ.
          Autori: SIMONA FĂRCAŞ.


12.  VARIABILE ALEATOARE FOLOSITE ÎN ASIGURAREA UNUI CORP DE NAVĂ / RANDOM VARIABLES USED IN HULL INSURANCE.
          Autori: DIANA ANDRADA FILIP, HANNELORE LISEI.


13.  RELAŢIA DINTRE COSTUL CAPITALULUI ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ A FIRMEI.
          Autori: VIOREL DORIN LĂCĂTUŞ.


14.  INFLAŢIA ŞI PROBLEMELE EI.
          Autori: DUMITRU MATIŞ.


15.  METODE FINANCIARE DE EVALUARE A MĂRCII.
          Autori: OVIDIU IOAN MOISESCU.


16.  CONTRIBUŢII LA GENERALIZAREA MODELELOR LINIARE DE REPARTIZARE A FONDURILOR, II / CONTRIBUTIONS TO THE GENERALIZATION OF LINEAR MODELS OF FUNDS REPARTITION, II.
          Autori: DIANA ANDRADA FILIP, VOICHIŢA A. CLECIU.


17.  CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA EVALUAREA PROSPECTIVĂ A MACROSTABILIZĂRII.
          Autori: IOAN L. NISTOR, RĂZVAN NISTOR.


18.  RECENZII - GABRIELA BODEA, MICROECONOMIA: PRINCIPIILE ŞI MECANISMELE JOCULUI, EDITURA PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, COLECŢIA “PHILOBIBLON” A BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE “LUCIAN BLAGA”, CLUJ-NAPOCA, 2002.
          Autori: .


19.  DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU VALORIFICAREA POTENŢIALULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ AL INDUSTRIEI ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE.
          Autori: CODRUŢA OSOIAN, CORINA GAVREA.


20.  CONSIDERAŢII PRIVIND MOBILITATEA PROFESIONALĂ.
          Autori: CODRUŢA OSOIAN.


21.  UN MODEL DE ANALIZĂ STATISTICĂ PRIVIND DETERMINAREA OPTIMULUI ECONOMIC.
          Autori: ILIE PARPUCEA.


22.  BANCASSURANCE - O OFERTĂ MODERNĂ PE PIAŢA FINANCIARĂ.
          Autori: MONICA IOANA POP SILAGHI .


23.  MANAGEMENTUL ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR.
          Autori: CARMEN LOREDANA POP.


24.  ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ - O PARTE ESENŢIALĂ A FILOSOFIEI JUST IN TIME / CONTINUOUS IMPROVEMENT – ESSENTIAL PART OF JUST IN TIME PHILOSOPHY.
          Autori: ROXANA STEGEREAN, IRINA-ELENA BONDAR.


25.  TENDINŢE ALE COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL IN ROMÂNIA.
          Autori: ROXANA STEGEREAN.


26.  TESTAREA MODELULUI DE ECHILIBRU AL ACTIVELOR FINANCIARE LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI.
          Autori: ALEXANDRU TODEA, ADRIANA CORNEA.


27.  O METODOLOGIE GLOBALĂ PRIVIND STRATEGIA DE PLASARE A ECONOMIILOR.
          Autori: HORIA TULAI.


28.  DIFERENŢELE REGIONALE DE PRODUCTIVITATE A MUNCII PE PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI. PARTEA A II-A / REGIONAL DIFFERENCES OF LABOUR PRODUCTIVITY BY MAIN ACTIVITIES OF ECONOMY PART II..
          Autori: M. VINCZE, Ş. VARVARI, L. GYÖRFY.


29.  CADRUL LEGISLATIV AL ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII PIEŢELOR PRODUSELOR AGRICOLE ÎN ROMÂNIA.
          Autori: VINCENŢIU VEREŞ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă