Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2020  
         
         
   
1.  INTRODUCERE / INTRODUCTION.
          Autori: LIGIA STELA FLOREA, ADRIAN CHIRCU, IULIANA-ANCA MATEIU.


2.  PARTICULARITĂȚI SINTACTICE ALE LIMBAJULUI TINERILOR ROMÂNI ȘI SPANIOLI ÎN MEDIUL REȚELELOR SOCIALE * PARTICULARIDADES SINTÁCTICAS DEL LENGUAJE DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES Y RUMANOS EN LAS REDES SOCIALES.
          Autori: CARMEN-VALENTINA CANDALE.


3.  CONCORDANŢE ETIMOLOGICE ŞI LEXICO-SEMANTICE ÎNTRE FRANCEZA REGIONALĂ ŞI LIMBA ROMÂNĂ * CONCORDANCES ÉTYMOLOGIQUES ET LEXICO-SÉMANTIQUES ENTRE LE FRANÇAIS RÉGIONAL ET LE ROUMAIN.
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


4.  TERMENUL LATINESC MEDIEVAL FERTO: UN CUVÂNT PROBLEMATIC * EL TÉRMINO LATINO MEDIEVAL FERTO: UNA VOZ PROBLEMÁTICA.
          Autori: JOAN MARÍA JAIME MOYA.


5.  ROM. ATUNCI ȘI SP. ENTONCES: DE LA ADVERBE LA MARCATORI DISCURSIVI. CONVERGENȚE ȘI DIVERGENȚE * ROM. ATUNCI AND SP. ENTONCES: FROM ADVERBS TO DISCOURSE MARKERS. SOME CONVERGENCES AND DIVERGENCES.
          Autori: CECILIA MIHAELA POPESCU, OANA ADRIANA DUȚĂ.


6.  VALORI SEMANTICO-PRAGMATICE ALE ADVERBULUI CAM ȘI ECHIVALENȚELE LUI ÎN FRANCEZĂ * LES EQUIVALENTS EN FRANÇAIS DE L’ADVERBE ROUMAIN CAM DANS SES DIFFERENTS EMPLOIS.
          Autori: DACIANA VLAD.


7.  LOCUȚIUNI, UNITĂȚI, SERII, CUVINTE COMPUSE ÎN ABORDAREA ŞCOLII DE LINGVISTICĂ GENERALĂ DE LA GENEVA (CH. BALLY, A. SECHEHAYE, H. FREI) * LOCUTIONS, UNITÉS, SÉRIES, COMPOSÉS... POINTS DE VUE DE L’ÉCOLE DE LINGUISTIQUE GÉNÉRALE DE GENÈVE (CH. BALLY, A. SECHEHAYE, H. FREI).
          Autori: ANAMARIA CUREA.


8.  LEXICUL PLATFORMELOR INTERNET DE DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ ŞI ROLUL LUI ÎN PREFORMATAREA DOXEI * LES MOTS DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE EN LIGNE : LE PREFORMATAGE DE LA DOXA A TRAVERS LES OUTILS DE LA CIVIC TECH.
          Autori: ANA-MARIA COZMA, OLGA GALATANU.


9.  DISCURSUL IDENTITAR AL ÎNTREPRINDERII – EMOŢIE, PROMISIUNI, SEDUCŢIE * LE DISCOURS IDENTITAIRE DE L’ENTREPRISE – ÉMOTION, PROMESSES, SEDUCTION.
          Autori: ANDRA-TEODORA PORUMB.


10.  CÂTEVA JALOANE ÎN ABORDAREA CÂNTECULUI CA OBIECT DE ANALIZĂ DISCURSIV * QUELQUES JALONS AUTOUR DE LA CHANSON COMME OBJET D’ANALYSE DISCURSIF.
          Autori: LAURENCE ROSIER.


11.  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢILOR DE FORMULARE ÎNTR-UN CORPUS DE FRANCEZĂ L2 ÎN CONTEXT ACADEMIC. PE BAZA UNUI CORPUS DE FRANCEZĂ VORBITĂ * ASPECTS DU TRAVAIL DE FORMULATION DANS L’INTERACTION EN CONTEXTE ACADÉMIQUE EXOLINGUE. À BASE D’UN CORPUS DE FRANÇAIS PARLÉ.
          Autori: ILEANA GEORGIANA TODORAN.


12.  „LE BÂILLON” DE ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT, PROBLEME DE TRADUCERE A TIMPURILOR VERBALE DIN FRANCEZĂ ÎN ROMÂNĂ ȘI PORTUGHEZĂ * DÉFIS DE LA TRADUCTION DU BÂILLON D’É.-E. SCHMITT EN ROUMAIN ET EN PORTUGAIS. ÉTUDE COMPARATIVE DES TEMPS VERBAUX.
          Autori: VLAD DOBROIU.


13.  POLIFONIE, DIALOGISM, SPAŢIU INTERACTIV ŞI RAPORTURILE LOR CU INTERACŢIUNEA VERBALĂ * POLYPHONIE, DIALOGISME, ESPACE INTERACTIF DANS LEURS RAPPORTS À L’INTERACTION VERBALE.
          Autori: LIGIA STELA FLOREA.


14.  FUNCŢIONAREA IMPERFECTULUI LUDIC * LE FONCTIONNEMENT DE L’IMPARFAIT LUDIQUE.
          Autori: IULIANA-ANCA MATEIU.


15.  UTILIZAREA CONJUNCTIVULUI ÎN SUBORDONATELE COMPLETIVE ÎN FRANCEZĂ ȘI ÎN ITALIANĂ * L’UTILISATION DU SUBJONCTIF DANS LES SUBORDONNÉES COMPLÉTIVES EN FRANÇAIS ET EN ITALIEN.
          Autori: LOUIS BEGIONI.


16.  MODELUL VEGETAL ÎN CONCEPTUALIZAREA CREAȚIEI * THE VEGETAL MODEL IN CONCEPTUALISING CREATION.
          Autori: ELENA PLATON.


17.  ȊNTRE TEXT ȘI SCENĂ, JOCUL ACTORULUI ÎN COMEDIA ITALIANĂ DIN TIMPUL RENAȘTERII. LEONE DE’ SOMMI, QUATTRO DIALOGHI IN MATERIA DI RAPPRESENTAZIONI SCENICHE * ENTRE TEXTE ET SCÈNE, LE JEU DE L’ACTEUR DANS LA COMÉDIE ITALIENNE DE LA RENAISSANCE. LEONE DE’ SOMMI, QUATTRO DIALOGHI IN MATERIA DI RAPPRESENTAZIONI SCENICHE.
          Autori: THÉA PICQUET.


18.  BOOK REVIEW: ADAM LEDGEWAY, DE LA LATINĂ LA LIMBILE ROMANICE. SCHIMBARE MORFOSINTACTICĂ ȘI TIPOLOGICĂ. TRADUCERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ DE RALUCA BRĂESCU, ADINA DRAGOMIRESCU, IONUȚ GEANĂ, ALEXANDRU NICOLAE, IRINA NICULA PARASCHIV, DANA NICULESCU. CONSULTANT: ȘTEFAN COLCERIU. POSTFAȚĂ DE: GABRIELA PANĂ DINDELEGAN, BUCUREŞTI, EDITURA UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD, 2017, 457 P.
          Autori: IONICA-ANDREEA MICU.


19.  BOOK REVIEW: GH. CHIVU, LIMBĂ ŞI CULTURĂ. STUDII DE ISTORIE A LIMBII ROMÂNE LITERARE, BUCUREŞTI, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, 2019, 334 P..
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


20.  BOOK REVIEW: MARIANA ISTRATE, TESTI E CONTESTI LINGUISTICI. SAGGI SCELTI, CLUJ-NAPOCA, EDITURA NAPOCA STAR, 2017, 169 P..
          Autori: LIGIA STELA FLOREA.


21.  BOOK REVIEW: ROZALIA COLCIAR, DIALECTOLOGIE ŞI PRAGMATICĂ. STUDII DE PRAGMALINGVISTICĂ A TEXTULUI DIALECTAL, CLUJ-NAPOCA, CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ, 2018, 183 P..
          Autori: MARIANA ISTRATE.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă