Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1-2 din 2002  
         
         
   
1.  RIVALITATEA OTOMANO-HABSBURGICĂ LA JUMĂTATEA SECOLULUI AL XVI-LEA ŞI CONSTITUIREA TRANSILVANIEI CA PRINCIPAT SUB SUVERANITATE OTOMANĂ.
          Autori: FLORIN SOPORAN.


2.  MIHAI VITEAZUL ŞI CĂPITANUL SÂRB BABA NOVAC (1596-1601).
          Autori: SUSANA ANDEA, AVRAM ANDEA.


3.  ŞCOALĂ ŞI CULTURĂ EVREIASCĂ ÎN PRINCIPATELE ROMÂNE. ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE (SEC. XVII - PRIMA JUMĂTATE A SEC. XIX).
          Autori: SIMONA FĂRCĂŞAN.


4.  SOCIETATEA RURALĂ TRANSILVĂNEANĂ ÎN TRANZIŢIA SPRE MODERNITATE, ÎN LUMINA LEGISLAŢIEI AUSTRIECE DIN PERIOADA NEOABSOLUTISTĂ, 1849-1859.
          Autori: IOSIF MARIN BALOG, TEODOR PAVEL.


5.  PRESA ŞI MEMORIALISTICA EVREIASCĂ - FORME DE REZISTENŢĂ CIVICĂ.
          Autori: CLAUDIA URSUŢIU.


6.  NICOLAE IORGA ŞI COOPERAREA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ.
          Autori: AURORA ARION.


7.  ISTORIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ ÎN ANUL 1999. DIRECŢII ŞI TENDINŢE.
          Autori: NICOLAE BOCŞAN, STELIAN MÂNDRUŢ.


8.  CENTENAR DAVID PRODAN - ISTORIC AL SECOLULUI AL XVIII ROMÂNESC.
          Autori: LADISLAU GYÉMÁNT.


9.  CENTENAR VIRGIL VĂTĂŞIANU ŞI ARHEOLOGIA MEDIEVALĂ ROMÂNEASCĂ.
          Autori: NICOLAE EDROIU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă