Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.2 din 2002  
         
         
   
1.  INTERPRETĂRI GEOMORFOLOGICE PRIVITOARE LA STRUCTURILE MAGMATO-VULCANICE DIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI.
          Autori: I. MAC, MARIA HOSU.


2.  BAZINUL CARSTIC AL SOMEŞULUI CALD (MUNŢII APUSENI, ROMÂNIA), PRECUM ŞI POTENŢIALUL SĂU TURISTIC / LE KARST DU BASSIN DE SOMEŞUL CALD (MONTS APUSENI, ROUMANIE) ET SON POTENTIEL TOURISTIQUE.
          Autori: BOGDAN P. ONAC, P. COCEAN, G. FRATILA, MONICA AANEI.


3.  CONSIDERAŢII ASUPRA MORFOLOGIEI PERIGLACIAREDIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI.
          Autori: I. MAC, FL. PENDEA.


4.  SITUAŢII SINOPTICE CARE AU GENERAT LUNI EXCEDENTARE PLUVIOMETRIC �N REGIUNEA DE NORD-VEST A ROM�NIEI.
          Autori: ADINA-ELIZA CROITORU, T.C. GHERMAN.


5.  EVOLUŢIA NUMERICĂ A POPULAŢIEI REGIUNII DE NORD-VEST A ROMÂNIEI, ÎN SECOLUL XX.
          Autori: F. IPATIOV.


6.  STRUCTURA PE SEXE A POPULAŢIEI REGIUNII DE NORD-VEST A ROMÂNIEI .
          Autori: GRIGOR P. POP.


7.  DISTRICTUL CHIOAR, CA SISTEM POLITICO-MILITAR ÎN SECOLELE XIII-XVII .
          Autori: ANGELICA PUŞCAŞ.


8.  AGRICULTURA DE SUBZISTENŢĂ ŞI DEZVOLTAREA SPAŢIULUI RURAL ÎN ROMÂNIA .
          Autori: J. BENEDEK.


9.  TIPURI BIDIMENSIONALE ŞI MULTIDIMENSIONALE ALE AGRICULTURII ÎN CÂMPIA SOMEŞULUI / TYPOLOGIES BIDIMENSIONNELLES ET MULTIDIMESIONNELLES DE L`AGRICULTURE DANS LA PLAINE DU SOMEŞ.
          Autori: CS. M. KOVÁCS.


10.  ASPECTE PRIVIND ESTIMAREA VALORII POTENŢIALULUI TURISTIC ŞI A BAZEI DE CAZARE DIN REGIUNEA DE NORD-VEST A ROMÂNIEI .
          Autori: NICOLAE CIANGĂ, ŞT. DEZSI, GABRIELA ROTAR.


11.  REFLECŢII CU PRIVIRE LA ÎNCEPUTURILE FENOMENULUI TURISTIC / RÉFLEXIONS SUR LES COMMENCEMENTS DU PHÉNOMÈNE TOURISTIQUE.
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


12.  NOTE, CRONICI ŞI RECENZII : JUMĂTATE DE SECOL DE CERCETARE ŞI STUDIU UNIVERSITAR DE GEOGRAFIA TURISMULUI DIN ROMÂNIA.
          Autori: NICOLAE CIANGĂ.


13.  NOTE, CRONICI ŞI RECENZII: AL XIV-LEA COLOCVIU INTERNAŢIONAL DE CLIMATOLOGIE.
          Autori: F. MOLDOVAN.


14.  NOTE, CRONICI ŞI RECENZII: GR. P. POP, DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI.
          Autori: V. SURDEANU.


15.  NOTE, CRONICI ŞI RECENZII: N. CIANGĂ, ROMÂNIA. GEOGRAFIA TURISMULUI (PARTEA ÎNTÂI).
          Autori: P. COCEAN.


16.  PERIOADELE EXCEDENTARE PLUVIOMETRICE ÎN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI .
          Autori: V. SOROCOVSCHI, F. MOLDOVAN, ADINA-ELIZA CROITORU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă