Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2020  
         
         
   
1.  FOREWORD.
          Autori: RODICA FRENŢIU, FLORINA ILIS.


2.  REVERIA ŞI PSIHISMUL ACVATIC LA YASUNARI KAWABATA, DANSATOAREA DIN IZU (IZU NO ODORIKO, 1926) / RÊVERIE ET « PSYCHISME HYDRANT » CHEZ YASUNARI KAWABATA DANS LA DANSEUZE D’IZU (IZU NO ODORIKO, 1926).
          Autori: RODICA FRENŢIU.


3.  AVATARURILE MĂȘTII ÎN OPERA LUI MISHIMA YUKIO ȘI ROLUL RAPORTULUI SUBIECT-OBIECT / THE MASK AVATARS IN THE WORKS OF MISHIMA YUKIO AND ROLE PLAYED BY THE SUBJECT-OBJECT RELATION.
          Autori: FLORINA ILIS.


4.  „DRĂGĂLĂȘENIA” (KAWAII) CA MIT ÎN DISCURSUL PUBLICITAR JAPONEZ / “CUTENESS” (KAWAII) AS MYTH IN JAPANESE ADVERTISING DISCOURSE.
          Autori: OANA-MARIA BÎRLEA.


5.  DECODIFICAREA ONOMATOPEELOR DIN LIMBA JAPONEZĂ: STUDIU DE CAZ – EXPRIMAREA RÂSULUI ÎN BANDA DESENATĂ KAMISAMA HAJIMEMASHITA / DECODIFYING JAPANESE ONOMATOPOEIA: A STUDY CASE OF LAUGHTER IN THE COMIC BOOK KAMISAMA HAJIMEMASHITA.
          Autori: IOANA RUXANDRA TOŞU.


6.  URME ALE BUDISMULUI ZEN ÎN CALIGRAFIA JAPONEZĂ – O PERSPECTIVĂ A SEMIOTICII CULTURALE / TRACES OF ZEN BUDDHISM WITHIN JAPANESE CALLIGRAPHY – A CULTURAL SEMIOTIC PERSPECTIVE.
          Autori: IOANA-CILIANA TUDORICĂ.


7.  TRANSFORMAREA LUI SIN SAIMDANG ÎNTR-UN SIMBOL AL MODERNIZĂRII SUB REGIMUL LUI PARK CHUNG HEE / THE APPROPRIATION OF SIN SAIMDANG AS A SYMBOL OF MODERNIZATION DURING THE PARK CHUNG HEE ERA.
          Autori: CODRUȚA SÎNTIONEAN.


8.  PROMOVAREA LITERATURII COREENE ÎN ROMÂNIA PRIN TRADUCERE / PROMOTING KOREAN LITERATURE IN ROMANIA THROUGH TRANSLATION.
          Autori: DONG HUN KWAK.


9.  INTERPRETAREA ȘI (RE)PRODUCEREA UNOR SUNETE DIN LIMBI STRAINE DE CĂTRE VORBITORI NON-NATIVI. STUDIU DE CAZ: LIMBILE COREEANĂ ȘI ROMÂNĂ / NON-NATIVE INTERPRETATION AND (RE)PRODUCTION OF SL/FL SOUNDS. CASE STUDY: KOREAN AND ROMANIAN.
          Autori: ALEXANDRA BÎJA.


10.  ACTUL CATHARTIC AL REÎNTOARCERII ACASĂ ÎN ROMANUL DRUMUL CĂTRE SORADAN DE YUN HŬNGGIL / CATHARTIC HOMECOMING IN YUN HŬNGGIL’S NOVEL SEQUENCE THE ROAD TO SORADAN.
          Autori: CĂTĂLINA STANCIU.


11.  O DISCUȚIE CRITICĂ A TRANZIȚIEI DE LA LITERATURA COREEANĂ „PREMODERNĂ” LA CEA „MODERNĂ” / A CRITICAL DISCUSSION ON THE TRANSITION OF ‘PRE-MODERN’ TO ‘MODERN’ KOREAN LITERATURE.
          Autori: JERÔME DE WIT.


12.  MOTIVAŢIA NEGATIVĂ ŞI INFLUENŢA SA ASUPRA STRĂINILOR CARE ÎNVAŢĂ LIMBA CHINEZĂ / NEGATIVE MOTIVATION AND ITS INFLUENCING FACTORS OF CHINESE LEARNERS OF FOREIGNERS.
          Autori: FENG SHAOZHONG, LIU JIANTONG.


13.  O ISTORIE CULTURALĂ DE LA EXAMINAREA CIVILĂ IMPERIALĂ ŞI PÂNĂ LA EXAMINAREA CHINEZEASCĂ CONTEMPORANĂ / A CULTURAL HISTORY OF IMPERIAL CIVIL EXAMINATION TO CONTEMPORARY CHINESE EXAMINATION.
          Autori: CHEN KAI.


14.  TRADIŢIE ŞI MODERNITATE ÎN POVESTIRILE LUI ZHANG AILING / TRADITION AND MODERNITY IN ZHANG AILING’S SHORTSTORIES.
          Autori: IOANA BOJOVSCHI.


15.  REÎNVIEREA CONFUCIANISMULUI: RELEVANȚA GÂNDIRII CONFUCIANISTE REFLECTATE ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL ÎN CHINA CONTEMPORANĂ / THE REVIVAL OF CONFUCIANISM: THE RELEVANCE OF CONFUCIAN THINKING REFLECTED IN THE EDUCATIONAL SYSTEM IN CONTEMPORARY CHINA.
          Autori: DIANA-ELENA VEREȘ.


16.  ANALIZA STRUCTURII VB1+ZHE+[OBJECT]+VB2 ÎN LIMBA CHINEZĂ / THE ANALYSIS OF THE STRUCTURE VB1+ZHE+ [OBJECT] +VB2 IN CHINESE LANGUAGE.
          Autori: DUMITRU BOJOVSCHI.


17.  CU MÂNA PE INIMĂ: IDENTITATE NAȚIONALĂ ȘI RITUAL ÎN IMNUL ROMÂNESC / HAND OVER HEART: NATIONAL IDENTITY AND RITUAL IN THE ROMANIAN ANTHEM.
          Autori: ANCA URSA.


18.  OBSERVAŢII ASUPRA STATUTULUI MORFEMATIC ŞI A SEGMENTĂRII GRAFICE ÎN ARBORE ALE LUI –Ă FINAL ROMÂNESC ÎN CONTEXTUL SUBSTANTIVELOR COMUNE DERIVATE MOŢIONAL / OBSERVATIONS ON THE MORPHEMATIC STATUS AND ON THE PARSING OF THE ROMANIAN FINAL VOWEL –Ă IN COMMON NOUNS FORMED THROUGH MOTIONAL DERIVATION.
          Autori: DIANA-MARIA ROMAN.


19.  OBSERVAȚII REFERITOARE LA REALIZAREA OPOZIȚIEI MORFOLOGICE DE NUMĂR A SUBSTANTIVELOR NEUTRE CU RADICALUL ÎN –E / OBSERVATIONS ON THE REALIZATION OF THE MORPHOLOGICAL OPPOSITION OF NUMBER IN NEUTER NOUNS WHOSE ROOT ENDS IN –E.
          Autori: CRISTINA BOCOȘ.


20.  A OCUPA O INSULĂ: FURTUNA ȘI COLONIALISMUL / TO PEOPLE AN ISLE: THE TEMPEST AND COLONIALISM.
          Autori: VLAD RĂZNICEANU.


21.  INTERNATIONAL SYMPOSIUM: NIHONGO DEKIMASU. 20 YEARS OF JAPANESE STUDIES AT THE BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY.
          Autori: RODICA FRENŢIU, FLORINA ILIS.


22.  ORGANIZATION OF THE “FOURTH INTERNATIONAL KOREAN SPEECH CONTEST AND EDUCATORS’ WORKSHOP,” CLUJ-NAPOCA, MARCH 21-23, 2019.
          Autori: CODRUȚA SÎNTIONEAN.


23.  RECENZIE - FLORINA ILIS, RODICA FRENȚIU (COORD.), JAPONIA ÎN CALEIDOSCOP. 20 DE ANI DE STUDII JAPONEZE LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI. [JAPAN THROUGH A KALEIDOSCOPE. 20 YEARS OF JAPANESE STUDIES AT BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY], CLUJ-NAPOCA, EDITURA ARGONAUT, 2019, 274 P..
          Autori: OANA-MARIA BÎRLEA.


24.  RECENZIE - RODICA FRENȚIU, 一人相撲を取る:301 EXPRESII IDIOMATICE JAPONEZE, [一人相撲を取る:301 JAPANESE IDIOMATIC EXPRESSIONS] CLUJ-NAPOCA, ARGONAUT, 2018; 116 P..
          Autori: IOANA RUXANDRA TOŞU.


25.  RECENZIE - YU HUA. MÂNIA LUI MAO: CHINA DE ASTĂZI VĂZUTĂ PRIN OCHII UNUI SCRIITOR, [MAO’S FURY: CHINA TODAY SEEN THROUGH THE EYES OF A WRITER], TRANSLATED FROM CHINESE BY: MUGUR ZLOTEA, BUCUREȘTI, HUMANITAS, 2019, 161 P..
          Autori: DIANA-ELENA VEREȘ.


26.  RECENZIE - RODICA FRENȚIU. LIMBAJUL POETIC – ACT CREATOR ȘI ACTUALITATE CULTURALĂ: MODELUL CULTURAL JAPONEZ [POETIC LANGUAGE – CREATIVE ACT AND CULTURAL ACTUALITY: THE JAPANESE CULTURAL MODEL], CLUJ-NAPOCA: PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ PUBLISHING HOUSE, 2017, 250 P..
          Autori: IOANA-CILIANA TUDORICĂ.


27.  RECENZIE - IOANA MARCU, LA PROBLÉMATIQUE DE L’«ENTRE(-)DEUX» DANS LES LITTÉRATURES DES «INTRANGER-È-S»,L’HARMATTAN, 2019, COLLECTION « ÉTUDES TRANSNATIONALES, FRANCOPHONES ET COMPARÉES », 342 P..
          Autori: RAMONA MALITA.


28.  RECENZIE - JACQUES COULARDEAU AND IVAN EVE, THE INDIAN OCEAN FROM ADMIRAL ZHENG HE TO HUB AND SPOKE CONTAINER MARITIME COMMERCE, EDITIONS LA DONDAINE, JANUARY 21, 2016, KINDLE EDITION, 274 PAGES..
          Autori: ȘERBAN V.C. ENACHE.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă