Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.1 din 2002  
         
         
   
1.  PROBLEME ALE INDUSTRIEI DIN BAZINUL INFERIOR AL ARIEŞULUI.
          Autori: GRIGOR P. POP.


2.  NOI DATE CU PRIVIRE LA COROLOGIA UNOR SPECII DE STEPĂ ŞI SUBMEDITERANĂ DIN BAZINUL TRANSILVANIEI.
          Autori: A.S. BĂDĂRĂU, ŞT. DEZSI, GH. COLDEA, GH. GROZA.


3.  ZONAREA FUNCŢIONALĂ A REGIUNII DE NORD-VEST.
          Autori: P. COCEAN, RADU COCEAN.


4.  ALTERNATIVE DE NEUTRALIZARE ŞI DEPOZITARE A DEŞEURILOR SOLIDE DIN MEDIUL URBAN.
          Autori: C. CORPADE, C. BODEA.


5.  FUNCŢIILE PĂDURII ŞI MANAGAMENTUL FORESTIER DIFERENŢIAT.
          Autori: C. CORPADE.


6.  PARTICULARITĂŢILE HIDRICE ALE DEPRESIUNII HUEDIN.
          Autori: V. SOROCOVSCHI, R. POP.


7.  SONDAREA ÎN CADRUL STUDIILOR HIDROLOGICE. CU PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA SONDĂRII ACUSTICE .
          Autori: E. NICULAIE, V. DOHOTAR, CRISTINA DOHOTAR.


8.  ANALIZA COMPARATIVĂ A UNITĂŢILOR ELEMENTARE DE PEISAJ DIN PARTEA DE VEST A CÂMPIEI TRANSILVANIEI.
          Autori: L. DRĂGUŢ, T. MAN, W. E. SCHREIBER.


9.  APLICAŢII ALE CALCULULUI VARIAŢIONAL ÎN DETERMINAREA ECHILIBRULUI PROFILURILOR RÂURILOR .
          Autori: A.M. IMBROANE.


10.  GEOMORFOLOGIA ENVIROMENTALĂ - ABORDARE METODOLOGICĂ.
          Autori: I. MAC.


11.  ANALIZA PEISAJULUI GEOGRAFIC ÎN CADRUL SISTEMULUI INFORMAŢIONAL GEOGRAFIC (GIS).
          Autori: T. MAN.


12.  RELAŢII DE INTERCONDIŢIONARE A LITOLOGIEI CU MORFOSTRUCTURA DEPRESIUNII TRASCĂULUI.
          Autori: V. MARA.


13.  DEPRESIUNEA ZARANDULUI. REGIONAREA GEODEMOGRAFICĂ.
          Autori: M.C. OANCEA.


14.  ABORDAREA INTEGRATĂ ÎN GEOGRAFIE. ÎNTRE TRADIŢIE ŞI ACTUALITATE (ASPECTE DE DINAMICĂ CONCEPTUALĂ).
          Autori: D. PETREA.


15.  DIMENSIONAREA RISCULUI GEOGRAFIC. ASPECTE METODOLOGICE.
          Autori: C.C. POP.


16.  IMPORTANŢA TERITORIALĂ A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ŞI PROFESIONAL DIN ORAŞELE MICI ŞI AŞEZĂRILE RURALE DIN JUDEŢUL ARAD.
          Autori: R. RUSU.


17.  TEORIA DIN PERSPECTIVĂ FEMINISTĂ: A CRITICA..
          Autori: D.M. ŞIMANDAN.


18.  VARIAŢIA SCURGERII RÂURILOR DIN BAZINUL HIDROGRAFIC TÂRNAVA .
          Autori: V. SOROCOVSCHI, GH. ŞERBAN.


19.  EVOLUŢIA PALEOGEOGRAFICĂ A MUNŢILOR ŢIBLEŞ.
          Autori: I. BÂCA.


20.  COMPONENTELE OPERAŢIONALE ALE ORGANIZĂRII SPAŢIULUI GEOGRAFIC.
          Autori: V. ZOTIC.


21.  RECENZIE: NEMES NAGY JÓZSEF, SPAŢIUL ÎN CERCETAREA SOCIALĂ. INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA REGIONALĂ / NEMES NAGY JÓZSEF, A TÉR A TÁRSADALOMKUTATÁSBAN. BEVEZETÉS A REGIONÁLIS TUDOMÁNYBA .
          Autori: J. BENEDEK.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă