Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA BIOETHICA - Ediţia nr.1-2 din 2018  
         
         
   
1.  EDITORIAL - ETHICAL JUSTIFICATION OF BIOMEDICAL RESEARCH.
          Autori: MARIA ALUAȘ.


2.  PROBLEME ETICE ȘI SOCIALE PRIVIND ACCESUL STUDENȚILOR LA ALIMENTELE SĂNĂTOASE ÎN CAMPUSURILE UNIVERSITARE. O ABORDARE TEORETICĂ / ETHICAL AND SOCIAL ISSUES RELATED TO STUDENTS’ ACCESS TO HEALTHY FOOD IN THE UNIVERSITY CAMPUS. A THEORETICAL APPROACH.
          Autori: LAVINIA-MARIA POP, MAGDALENA IORGA, BEATRICE-GABRIELA IOAN.


3.  PROBLEME ETICE PRIVIND EVALUAREA FACTORILOR CARE CRESC RISCUL EXPERIENȚELOR ADVERSE DIN COPILĂRIE / ETHICAL ISSUES RELATED TO THE EVALUATION OF FACTORS THAT INCREASE THE RISK FOR ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES.
          Autori: ANAMIKA JAIN, TIM CARR, MAGDALENA IORGA.


4.  RESPONSABILITATEA MORALĂ A TRUPULUI, ÎN ZILELE NOASTRE. REFLECȚII TEOLOGICE / MORAL RESPONSABILITY ON BODY, NOWDAYS. THEOLOGICAL REFLECTIONS.
          Autori: GABRIEL NOJE.


5.  THE MEDICALIZATION OF SOCIETY. CONCEPTUAL AN ETHICAL CONTROVERSIES.
          Autori: ELENA ȘARGU.


6.  PREMISE BIOETICE ÎN CONSILIEREA SPIRITUALĂ A DEŢINUŢILOR CU TENTATIVE DE SUICID. / BIOETHIC PREMISSES IN SPIRITUAL ADVICE OF PRISIONERS WITH SUICIDAL ATTEMPTS.
          Autori: VIOREL COJOCARU.


7.  PACIENTUL NECOMPLIANT – PERSPECTIVE ETICE / NON-COMPLIANT PATIENT – ETHICAL VIEWS.
          Autori: ANDREEA-IULIA SOMEȘAN.


8.  INTERVIEW - ESTABLISHING A MASTER PROGRAM IN RESEARCH ETHICS AND METHODOLOGY IN CLUJ-NAPOCA, ROMANIA.
          Autori: MARIA ALUAȘ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă