Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2019  
         
         
   
1.  ARGUMENT - LEXICAL ACQUISITION AND LITERARY COMPETENCE. LINGUISTICS AND CULTURAL STUDIES.
          Autori: DORIN CHIRA, OANA AURELIA GENCĂRĂU.


2.  PENTRU O NOUĂ DIDACTICĂ A LIMBII FRANCEZE / POUR UNE NOUVELLE DIDACTIQUE DU LEXIQUE FRANÇAIS.
          Autori: JACQUELINE PICOCHE, BRUNO GERMAIN.


3.  FILOGENIA ACTIVEAZĂ PSIHOGENEZA / PHYLOGENY COMMANDS PSYCHOGENESIS.
          Autori: JACQUES COULARDEAU.


4.  NOI PERSPECTIVE ASUPRA DIDACTICII PREDĂRII ÎN CAZUL TINERILOR CU DIZABILITĂȚI DE AUZ / NOUVELLES PERSPECTIVES EN DIDACTIQUE AUPRÈS DES JEUNES SOURDS.
          Autori: PHILIPPE SÉRO-GUILLAUME.


5.  CUM RĂSPUND DOUĂ GRUPURI DE LICEENI (DIN ABIDJAN ȘI TOULOUSE) LA DOUĂ ÎNTREBĂRI DESPRE TRANZITIVITATE ȘI INTRANZITIVITATE ÎN LIMBA FRANCEZĂ: O CERCETARE ASUPRA CUNOȘTINȚELOR IMPLICITE ȘI EXPLICITE ALE ADOLESCENȚILOR / DEUX GROUPES DE COLLEGIENS (ABIDJAN ET TOULOUSE) FACE A DEUX QUESTIONS SUR LA TRANSITIVITE ET L’INTRANSITIVITE EN FRANÇAIS: RECHERCHES SUR LES CONNAISSANCES IMPLICITES ET EXPLICITES DES ADOLESCENTS.
          Autori: CHIARA DE ANGELIS, ORESTE FLOQUET.


6.  ASPECTUL VERBAL, PSIHOGENEZA ȘI PREDAREA TIMPULUI VERBAL ÎN LIMBA FRANCEZĂ / ASPECT VERBAL, PSYCHOGÉNÈSE ET ENSEIGNEMENT DU TEMPS EN FRANÇAIS.
          Autori: PHILIPPE GENESTE.


7.  CREATIVITATEA LEXICALĂ ÎN DIDACTICA FLS. DECODAREA HAPAXURILOR CA EXERCIȚIU MOTIVAȚIONAL DE ÎNSUȘIRE A VOCABULARULUI / LA CRÉATIVITÉ LEXICALE DANS LA DIDACTIQUE DU FLE. LE DÉCODAGE DES HAPAX COMME EXERCICE DE MOTIVATION DANS L’APPRENTISSAGE DU VOCABULAIRE.
          Autori: JANA ALTMANOVA.


8.  PUNȚI DE NON-COMUNICARE. O REFLECȚIE ASUPRA ROLULUI LIMBAJULUI NARATIV (ȘI A COMPETENȚEI NARATIVE) ÎN SFERA SOCIALĂ ȘI COMUNICAȚIONALĂ CONTEMPORANĂ / PONTI DI SCONOSCENZA. UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEI LINGUAGGI DELLE NARRAZIONI (E DELLE COMPETENZE) NELLO SPAZIO SOCIALE E COMUNICATIVO CONTEMPORANEO.
          Autori: FRANCESCA DRAGOTTO.


9.  UTILIZAREA TIC LA CURSUL ȘI SEMINARUL DE STRUCTURA GRAMATICALĂ A LIMBII ENGLEZE / SHOWCASES OF ICT DURING THE COURSES AND SEMINARS ON THE GRAMMATICAL STRUCTURE OF THE ENGLISH LANGUAGE.
          Autori: ALEXANDRA COTOC, DORIN CHIRA.


10.  EVALUAREA COMPETENŢELOR DE ÎNŢELEGERE-ASCULTARE ÎNTR-O LIMBĂ STRAINĂ PE BAZA STANDARDELOR CECRL / DEVELOPING A CEFR-BASED ANALYSIS GRID FOR LISTENING TASKS AND ITEMS.
          Autori: ADRIANA TODEA.


11.  REFERINȚĂ INTERNĂ ȘI EXTERNĂ ÎN TRADUCERILE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ALE UNOR TITLURI ALE ROMANELOR AGATHEI CHRISTIE / INTERNAL AND EXTERNAL REFERENCE IN THE ROMANIAN TRANSLATIONS OF SOME OF AGATHA CHRISTIE’S TITLES.
          Autori: LOREDANA PUNGĂ, DANA PERCEC.


12.  O ANALIZĂ A NUMELOR PROPRII UTILITARE DIN BEOWULF / FUNCTIONAL NAMES IN BEOWULF: AN ANALYSIS.
          Autori: MIHAELA BUZEC.


13.  TRADUCEREA DE AUTOR ÎN CADRUL CURSULUI DE FLS. IMPLICAȚII TEORETICE ȘI PROPUNERE DIDACTICĂ / LA TRADUZIONE D’AUTORE NELL’AULA DI FLE: IMPLICAZIONI TEORICHE E UNA PROPOSTA DIDATTICA.
          Autori: SIMONA MUNARI.


14.  REGISTRU ȘI DOBÂNDIREA COMPETENȚEI DE TRADUCERE. ANALIZA ATITUDINILOR STUDENȚILOR / REGISTER AND TRANSLATION COMPETENCE ACQUISITION. INVESTIGATING STUDENT ATTITUDES.
          Autori: ANDREEA ŞERBAN, VALENTINA MUREŞAN.


15.  TEORII AUCTORIALE ȘI ROMANTISMUL / AUTHORSHIP STUDIES AND ROMANTICISM.
          Autori: ALEX CIOROGAR.


16.  PAUL DERMÉE ȘI NOUL SPIRIT DE LA CONTIMPORANUL / PAUL DERMÉE AND THE NEW SPIRIT AT CONTIMPORANUL.
          Autori: ADRIANA COPACIU LAZAR.


17.  O MANIERĂ CONTEMPORANĂ DE A-L ÎNŢELEGE PE BILL SHAKESPEARE / A CONTEMPORARY UNDERSTANDING OF BILL SHAKESPEARE.
          Autori: CĂTĂLIN DEHELEAN.


18.  NATURA ÎN ORAȘ: REȚELELE ECOLOGICE ALE LUI JEAN ROLIN / LA NATURE EN VILLE : LES ÉC(H)O-RÉSEAUX DE JEAN ROLIN.
          Autori: MARINELLA TERMITE.


19.  «SCONFINATO È SOLO IL NIENTE». EUL ÎNTRE FRACTURĂ ȘI RECUNOAȘTERE ÎN «VISTA DALLA LUNA» DE CHANDRA LIVIA CANDIANI / «SCONFINATO È SOLO IL NIENTE» LE JE ENTRE FRACTURE ET RECOGNITION DANS VISTA DALLA LUNA DE CHANDRA LIVIA CANDIANI.
          Autori: ILARIA MORETTI.


20.  CRITICA LITERARĂ ȘI APORIILE LECTURII LITERARE / LITERARY CRITICISM AND THE APORIAS OF READING LITERATURE.
          Autori: NYSRET KRASNIQI.


21.  PREDAREA MODERNITĂŢII BRITANICE (TIMPURII) ŞI A ILUMINISMULUI ÎN SECOLUL AL XXI-LEA / TEACHING THE (BRITISH) EARLY MODERNITY AND ENLIGHTENMENT IN THE TWENTY-FIRST CENTURY.
          Autori: MIHAELA MUDURE.


22.  G. IBRĂILEANU, ADELA SAU AFINITĂȚILE NONELECTIVE / G. IBRAILEANU, ADELA (ADÈLE) OU LES AFFINITÉS NON ÉLECTIVES.
          Autori: ȘTEFAN GENCĂRĂU, OANA AURELIA GENCĂRĂU.


23.  MISCELLANEA - HISTOIRE DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE EN EUROPE MÉDIANE – BOOK PRESENTATION : “TRANSLATORS ARE THE REAL EUROPEANS.” (KONRÁD GYÖRGY, 2007).
          Autori: BEATRIX WALCZ.


24.  MISCELLANEA - LES LIGNES DU CORPS : EROTISME ET LITTERATURES ROMANES COLLOQUE INTERNATIONAL DU DEPARTEMENT DE LANGUES ET LITTERATURES ROMANES DE L’UNIVERSITE DE GENEVE.
          Autori: LUANA BERMÚDEZ, BELINDA PALACIOS, NATACHA CROCOLL.


25.  BOOK REVIEW - MARTIN LUTERO CINQUECENTO ANNI DOPO, A CURA DI GIOVANNI PUGLISI E GIANLUCA MONTINARO, PICCOLA BIBLIOTECA UMANISTICA, II, FLORENCE, LEO S. OLSCHKI EDITORE, 2019, 132 P..
          Autori: THÉA PICQUET.


26.  BOOK REVIEW - GRÉGOIRE ALEXANDRE DUNANT. CES OMBRES QUI FONT GENÈVE – UMBRELE GENEVEI: UN MOLDAVE AU BOUT DU LAC: ALEXANDRE DONICI (1886-1936) – UN MOLDOVEAN PE MALUL LACULUI: ALEXANDRU DONICI (1886-1936) [THE SHADOWS OF GENEVA A MOLDOVAN ON THE SHORE OF THE LAKE: ALEXANDRE DONICI (1886-1936)] GENÈVE: EDITIONS ECLECTICA, 2018, 48 P..
          Autori: ADINA FLORINA DRAGOȘ.


27.  BOOK REVIEW - MARTIN RIEGEL, JEAN-CRISTOPHE PELLAT, RENE RIOUL, GRAMMAIRE METHODIQUE DU FRANÇAIS (6E EDITION), PARIS, PUF, 2016, 1109 P..
          Autori: GABRIEL CAMARĂ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă