Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.3 din 2019  
         
         
   
1.  PERSPECTIVE COMPARATIVE CU PRIVIRE LA ASCUNDEREA DE BUNURI DE CĂTRE MOȘTENITORI, ÎN LEGISLAȚIA FRANCEZĂ ȘI CEA ROMÂNEASCĂ / APERÇU COMPARATIF SUR LE RECEL SUCCESSORAL EN DROIT PRIVE FRANÇAIS ET ROUMAIN.
          Autori: JUANITA GOICOVICI.


2.  RECUNOAȘTEREA LIMBII TAMAZIGHT ÎN LEGISLAȚIA ALGERIANĂ / LA RECONNAISSANCE DES LANGUES TAMAZIGH AU SEIN DU DROIT ALGÉRIEN.
          Autori: AMAR LAIDANI.


3.  ASPECTE PRIVIND EVOLUȚIA ȘI APLICABILITATEA BUNEI-CREDINȚE ÎN DREPTUL ROMAN / ASPECTS REGARDING THE EVOLUTION AND APPLICABILITY OF BONA FIDES IN ROMAN LAW.
          Autori: CRISTINA POP.


4.  EVOLUȚIA LEGISLATIVĂ ȘI ISTORIA STUDIILOR DOCTORALE DIN ROMÂNIA ÎNTRE 1898 ȘI 1995 / THE LEGISLATIVE EVOLUTION AND HISTORY OF DOCTORAL STUDIES IN ROMANIA BETWEEN 1898 AND 1995.
          Autori: CĂTĂLIN-DANIEL POP.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă