Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2019  
         
         
   
1.  DIFEREND ÎNTRE INCAPACITĂȚILE CIVILE – DE FOLOSINȚĂ ORI DE EXERCIȚIU? / ABSTRUSE ASPECTS OF THE INCAPACITY OF ENJOYMENT.
          Autori: PAUL VASILESCU.


2.  MEDIATION IN MATTERS CONCERNING PARENTAL RESPONSABILITY AND INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION. RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF AGREEMENTS CONCLUDED DURING RETURN PROCEEDINGS.
          Autori: DAN-ANDREI POPESCU.


3.  TRADIȚIUNEA BUNULUI IMOBIL ÎN TRANSFERURILE DE PROPRIETATE A DOMINO PRIN CARTEA FUNCIARĂ / TRADITION OF THE IMMOBILE ASSET IN THE REAL PROPERTY TRANSFER THROUGH LAND BOOK REGISTRY.
          Autori: DAN NEMETI.


4.  DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOȚULUI SUPRAVIEȚUITOR ÎN ȚARA ROMÂNEASCĂ ȘI MOLDOVA ÎN SECOLELE XVIII-XIX / SUCCESSION RIGHTS OF SURVIVING SPOUSE IN THE VALLACHIA AND MOLDAVIA IN THE XVIIITH - XIX<>TH CENTURY.
          Autori: ALINA-EMILIA CIORTEA.


5.  EFECTELE PATRIMONIALE ALE LIBERTĂȚII ÎN CODUL CIVIL ROMÂN / PATRIMONIAL EFFECTS OF FREEDOM IN THE ROMANIAN CIVIL CODE.
          Autori: DUMITRU BALEA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă