Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2019  
         
         
   
1.  ROLUL ȘCOLILOR BISERICEȘTI ÎN EDUCAȚIA ARTISTICĂ MUZICALĂ / THE ROLE OF CHURCH SCHOOLS IN MUSIC EDUCATION.
          Autori: JUDIT VÁRADI, GÁBOR DRAGONY.


2.  EXPRESIA MUZICALĂ CA UN INSTRUMENT AL PEDAGOGIEI BAZATE PE DRAMĂ ÎN PIESELE DE TEATRU ȘCOLARE DE BRECHT/WEILL & EISLER / MUSICAL EXPRESSION AS A TOOL OF DRAMA-BASED PEDAGOGY IN BRECHT/WEILL & EISLER’S LEARNING-PLAYS.
          Autori: BENCE ASZTALOS.


3.  DILEMA NOASTRĂ: CE SĂ CÂNTĂM? / PENSIVENESS OF US: WHAT SHOULD WE SING?.
          Autori: ATTILA SMUTA.


4.  PRECONDIȚII PENTRU MANIFESTAREA TIPURILOR PROFESIONALE A PROFESORILOR MUZICĂ ÎN CONTEXTUL STRESULUI OCUPAȚIONAL / PRECONDITIONS FOR MANIFESTATION OF MUSIC TEACHERS’ PROFESSIONAL TYPES IN THE CONTEXT OF OCCUPATIONAL STRESS.
          Autori: DIANA STRAKŠIENĖ, RYTIS URNIEŽIUS.


5.  CARACTERUL ONTOLOGIC ȘI ESTETIC AL SUNETULUI CÂNTAT / ONTOLOGICAL AND AESTHETIC QUALITIES OF A SINGING SOUND.
          Autori: TATYANA Y. GORDEEVA, ZAGID R. AZHIMOV, RAUSHANIA R. MIRNAYA, ALFIA RAFISOVNA VOZNESENSKAYA.


6.  ROLURILE DE OPERETĂ DE LA TEORIE LA PRACTICĂ / THE THEORY AND PRACTICE OF OPERETTA ROLES.
          Autori: JORDÁN ÉVA-ELENA.


7.  SIMBOLUL UMBREI ÎN OPERA OTELLO DE GIUSEPPE VERDI / THE SYMBOL OF THE SHADOW IN VERDI’S OTELLO.
          Autori: LETIȚIA GOIA, OANA MUREȘAN.


8.  ASPECTE STILISTICE REFLECTATE ÎN LITURGHIA MODALĂ DE DAN VOICULESCU / STYLISTIC ASPECTS REFLECTED IN MODAL LITURGY BY DAN VOICULESCU.
          Autori: ELENA-LAURA GREAVU, ROXANA PEPELEA.


9.  REQUIEMUL DE JOHN RUTTER; ÎNTRE TRADIȚIA ANGLICANĂ ȘI ESTETICA MUZICALĂ FRANCEZĂ / JOHN RUTTER’S REQUIEM – BETWEEN ANGLICAN TRADITION AND FRENCH MUSICAL AESTHETICS.
          Autori: KRISZTIÁN KÁLLÓ.


10.  CERCETĂRI DE MUZICĂ DE CAMERĂ PENTRU MEDITAȚIE / CHAMBER MUSIC EXPLORATIONS FOR MEDITATION.
          Autori: JÁNOS ZSOLT IMRE.


11.  IDEOLOGIZAREA MUZICII ÎN PERIOADA STALINISTĂ / THE IDEOLOGIZATION OF MUSIC IN THE STALINIST ERA.
          Autori: LOIS PAULA VĂDUVA.


12.  EVOLUȚIA CRITICII ÎN PERIODICELE MUZICALE ROMÂNEȘTI: DE LA ”GAZETA TEATRULUI NAȚIONAL” (1835-1836) LA REVISTA ”MUZICA” (1908-PREZENT) / CRITICISM EVOLUTION IN ROMANIAN MUSICAL PERIODICALS: FROM GAZETA TEATRULUI NAȚIONAL (1835-1836) TO MUZICA (1908 – PRESENT).
          Autori: CRISTINA ŞUTEU.


13.  ODISEEA UNUI ORATORIU PIERDUT / THE ODYSSEY OF A LOST AND FOUND ORATORIO.
          Autori: STELIAN IONAȘCU.


14.  SÁNDOR VERESS: ÎN UMBRELE UITĂRII / SÁNDOR VERESS: FADING INTO OBLIVION.
          Autori: KRISZTIÁN KÁLLÓ.


15.  VERISMUL PUCCINIAN ŞI STILUL NOVATOR PRIN PRISMA OPEREI LA BOHÈME / PUCCINI’S VERISMO AND INNOVATIVE STYLE THROUGH THE LENSE OF LA BOHÈME.
          Autori: ZSUZSANNA KÁLLÓ.


16.  MAURICE RAVEL ÎNTRE IMPRESIONISM, SIMBOLISM ȘI NEOCLASICISM / MAURICE RAVEL BETWEEN IMPRESSIONISM, SYMBOLISM AND NEOCLASSICISM.
          Autori: BOGLÁRKA ESZTER OLÁH.


17.  REMIZĂ KURTÁG – BECKETT? OPERA FIN DE PARTIE / DEAD DRAW? AN ENCOUNTER BETWEEN KURTÁG AND BECKETT: THE OPERA FIN DE PARTIE.
          Autori: BIANCA ŢIPLEA TEMEŞ.


18.  ISTORIA TEXTULUI ȘI A MELODIEI SEQUENȚEI GREGORIENE LAUDA SION / THE HISTORY OF THE TEXT AND MELODY OF THE GREGORIAN SEQUENCE LAUDA SION.
          Autori: ÁDÁM MIKE.


19.  TRADIȚIA MUZICALĂ BISERICEASCĂ ”CUNȚANU” ÎNTRE ORALITATE ȘI TENDINȚELE DE UNIFORMIZARE / THE TRADITION OF “CUNȚANU” CHURCH MUSIC BETWEEN THE ORALITY AND THE UNIFORMIZATION TRENDS.
          Autori: DANIEL MOCANU.


20.  ASPECTE MISIONARE ALE MUZICII BISERICEȘTI ASTĂZI / MISSIONARISCHE VALENZEN DER KIRCHENMUSIK VON HEUTE.
          Autori: MIHAI BRIE.


21.  JOHANN SEBASTIAN BACH - SINGURA SA CANTATĂ FUNEBRĂ: GOTTES ZEIT IST DIE ALLER BESTE ZEIT, BWV 106 / JOHANN SEBASTIAN BACH - THE ONLY FUNERAL CANTATA IN HIS WORKS: „GOTTES ZEIT IST DIE ALLERBESTE ZEIT”, BWV 106.
          Autori: PETRUȚA-MARIA COROIU.


22.  ANALIZA COMPARATĂ A NOCTURNELOR ÎN CREAŢIA COMPOZITORILOR FRYDERYK CHOPIN ŞI JOHN FIELD / COMPARATIVE ANALYSIS OF FRYDERYK CHOPIN’S AND JOHN FIELD’S NOCTURNES.
          Autori: TÍMEA SZILVESZTER.


23.  BÉLA BARTÓK: CONCERTUL PENTRU ORCHESTRĂ. ELEMENTE DIN FOLCLORUL TURCESC ÎN RESURSELE UNEI CAPODOPERE / BÉLA BARTÓK: “CONCERTO FOR ORCHESTRA”. ELEMENTS OF TURKISH FOLKLORE IN THE SOURCES OF A MASTERPIECE.
          Autori: BOGLÁRKA SZAKÁCS.


24.  SCURTĂ INCURSIUNE ÎN „MIKROKOSMOS-UL” LUI LIVIU GLODEANU / LIVIU GLODEANU’S “MIKROKOSMOS”: AN INTRODUCTION.
          Autori: OLGUȚA LUPU.


25.  BISERICĂ ȘI ȘCOALĂ: ARS POETICA LUI BIRTALAN JÓZSEF / CHURCH AND SCHOOL – BIRTALAN JÓZSEF’S CREDO.
          Autori: ATTILA FODOR.


26.  EDE TERÉNYI: CÂNTECE DE JOC PENTRU COR DE COPII ȘI INSTRUMENTE DE PERCUȚIE 1. MICA SUITĂ – TEHNICA COMPONISTICĂ / EDE TERÉNYI: PLAY SONGS FOR CHILDREN’S CHOIR AND PERCUSSION INSTRUMENTS 1. LITTLE SUITE – COMPOSITION TECHNIQUE.
          Autori: GABRIELA COCA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă