Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA ARTIUM - Ediţia nr.1 din 2018  
         
         
   
1.  LORENZO LOTTO VS. GEORG LEMBERGER. POVESTEA INVENȚIEI / LORENZO LOTTO VS. GEORG LEMBERGER. UNA STORIA D’INVENZIONE.
          Autori: GIULIO ANGELUCCI.


2.  PROPAGANDA IMPERIALĂ ȘI MEDALISTICA. SECOLELE XVII-XVIII / THE IMPERIAL PROPAGANDA AND MEDALISTICS. XVII-XVIII CENTURIES.
          Autori: CLAUDIA M. BONȚA.


3.  REPREZENTĂRI ICONOGRAFICE ALE MORȚII ȘI ECOURILE LOR ÎN IMAGINARUL CULTURII TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI / ICONOGRAPHIC REPRESENTATIONS OF DEATH AND THEIR ECHO IN THE ROMANIAN TRADITIONAL CULTURE IMAGINARY.
          Autori: COSMINA BERINDEI.


4.  REVISTELE DE CULTURĂ ŞI ARTĂ DAS ZIEL, DAS NEUE ZIEL ŞI OSTLAND –„PLATFORME ALE UNEI GENERAŢII CREATIVE” / DIE KUNST – UND KULTURZEITSCHRIFTEN DAS ZIEL, DAS NEUE ZIEL UND OSTLAND – „FOREN EINER SCHAFFENSFREUDIGEN GENERATION”.
          Autori: GUDRUN-LIANE ITTU.


5.  CORIOLAN PETRANU – REFERENT AL COMISIEI MONUMENTELOR ISTORICE ŞI EXPERTIZELE SALE ARTISTICE DIN ROMÂNIA INTERBELICĂ. SCRISORI RISIPITE / CORIOLAN PETRANU – REFEREE OF THE HISTORICAL MONUMENTS COMMISSION AND HIS EXPERT ART REPORTS WRITTEN IN ROMANIA DURING THE INTERWAR PERIOD. SCATTERED LETTERS.
          Autori: NICOLAE SABĂU.


6.  ASOCIERI ÎNTRE FORMELE GEOMETRICE DE BAZĂ ȘI CULORILE PRIMARE, DE LA WASSILY KANDINSKY LA INGO GLASS / BASIC GEOMETRIC FORMS AND PRIMARY COLORS ASSOCIATIONS, FROM WASSILY KANDINSKY TO INGO GLASS.
          Autori: VASILE DUDA.


7.  DESPRE JURIZARE, LA UN PROIECT DE ARTĂ PLASTICĂ ÎN ANUL 2018 / SULLA GIURIA, A UN PROGETTO D’ARTI PLASTICHE NELL’ANNO 2018.
          Autori: GHEORGHE MÂNDRESCU.


8.  IN MEMORIAM ANDREA RAGUSA.
          Autori: GHEORGHE MÂNDRESCU.


9.  BOOK REVIEW - INA ROȘU VĂDEANU, PROGRAMUL ARHITECTURAL AL BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA. EPISCOPIA DIN GHERLA ȘI CLUJ-GHERLA (1853-1947) TENDINȚE STILISTICE ÎNTRE ORIENT ȘI OCCIDENT, EDITURA MEGA, CLUJ-NAPOCA 2018, 529 P. + 573 IL..
          Autori: NICOLAE SABĂU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă