Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.2 din 2003  
         
         
   
1.  SISTEM INFORMATIC INTEGRAT LA NIVELUL UNEI FILIALE DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE.
          Autori: ELTHES ZOLTAN.


2.  MASURI ALE FORMEI SEMI-PUTERNICE DE EFICIENTA ALE PIETELOR FINANCIARE.
          Autori: ALEXANDRU TODEA, HORIA TULAI.


3.  ROLUL MANDATARULUI COMERCIAL IN DERULAREA AFACERILOR.
          Autori: BIZO DANA.


4.  MĂRCI CELEBRE.
          Autori: MARIUS BOTA.


5.  IMAGINEA FIRMEI.
          Autori: SMARANDA COSMA.


6.  PRACTICI CONTABILE INTERNAŢIONALE.
          Autori: CRISTEA ŞTEFANA.


7.  METODA DE PROIECTARE STRUCTURATĂ SSADM.
          Autori: ELTHES ZOLTAN.


8.  SISTEME DE CALITATE.
          Autori: FAZAKAS JÓZSEF, BOGDÁN LAURA, FAZAKAS ENIKŐ.


9.  AMENINŢĂRI LA ADRESA SOCIETĂŢILOR CAPTIVE DE ASIGURĂRI.
          Autori: MARIUS DAN GAVRILETEA.


10.  OBLIGATIUNILE - SURSA DE EXTERNA DE FINANTARE.
          Autori: IUSTIN ATANASIU POP.


11.  ALEGEREA UNDINEI OPTIME PENTRU CURSUL BURSIER AL BĂNCII ROMÂNE DE DEZVOLTARE .
          Autori: MIHAELA JARADAT, DANIELA BOJAN, SABINA FUNAR.


12.  STUDIU DE CAZ PRIVIND SITE-URILE HOTELURILOR ROMÂNEŞTI / CASE STUDY ON ROMANIAN HOTELS'' WEBSITES.
          Autori: LICINIU-ALEXANDRU KOVÁCS, NICOLAE-FLAVIU ŞCHIOPU.


13.  CONTROLUL EXECUTIEI BUGETELOR LOCALE .
          Autori: KRÁJNIK IZABELLA.


14.  GESTIUNEA TREZORERIEI ÎN CADRUL GRUPULUI.
          Autori: VIOREL DORIN LĂCĂTUŞ.


15.  ACTORII DE INFLUENŢĂ AI COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI.
          Autori: OLTEANU LAURA.


16.  PROBLEMELE INOVĂRII ÎN SECOLUL XXI .
          Autori: MAGDALENA VORZSÁK.


17.  IMPACTUL SEGMENTĂRII PIEŢEI FINANCIAR BANCARE ÎN REALIZAREA PROGRAMULUI DE MARKETING BANCAR.
          Autori: COSMIN VOICU NISTOR.


18.  FACTORI DETERMINANŢI AI “MIRACOLULUI ECONOMIC JAPONEZ”.
          Autori: IOAN ALIN NISTOR.


19.  TRANSPORTUL DE PERSOANE ÎN INTERIORUL MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA.
          Autori: VALENTIN TOADER, CRISTIAN CHIFU-OROS.


20.  PROVIZIOANE VERSUS DATORII.
          Autori: ADRIANA MIHAELA PRESECAN.


21.  INTERPRETAREA CALITĂŢII LA RĂSCRUCE DE MILENII.
          Autori: .


22.  RISCURILE ASOCIATE INVESTIŢIILOR FINANCIARE.
          Autori: ALEXANDRU TODEA, HORIA TULAI.


23.  BILANŢUL - IMPORTANŢĂ, CERINŢE, FUNCŢII .
          Autori: ADRIANA MIHAELA PRESECAN, IUSTIN ATANASIU POP.


24.  LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE - PROCES ECONOMIC DE RESTRUCTURARE OBLIGATORIU SAU FACULTATIV?.
          Autori: .


25.  CREŞTEREA CREATIVITĂŢII.
          Autori: TAPALAGĂ-INOAN CRISTINA MIHAELA.


26.  TIPURI DE GARANŢII BANCARE.
          Autori: POP IUSTIN ATANASIU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă