Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1-2 din 2003  
         
         
   
1.  O MĂRTURIE DOCUMENTARĂ DESPRE CETATEA GHERLA LA 1675.
          Autori: GABRIEL-VIRGIL RUSU.


2.  «COLONIŞTII MAGHIARI» DIN PĂRŢILE VESTICE ALE TRANSILVANIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR.
          Autori: ADRIAN IVAN.


3.  MOLDOVA ÎNTRE VILNIUS ŞI MOSCOVA. ANII TRECERII DE LA ROMA LA CONSTANTINOPOL (1386-1388).
          Autori: ALEXANDRU SIMON.


4.  CONFESIUNEA UNITARIANĂ ÎN BANAT ÎN SECOLUL AL XVI-LEA.
          Autori: ADRIAN MAGINA.


5.  IDEEA EUROPEANĂ ÎN PUBLICISTICA LUI NICOLAE IORGA.
          Autori: AURORA ARION.


6.  EFORTURI DE MODERNIZARE ECONOMICĂ ŞI REDRESARE FINANCIARĂ A IMPERIULUI AUSTRIAC ÎN ANII 1853-1854: ÎMPRUMUTUL INTERN PE BAZĂ DE SUBSCRIPŢIUNI PUBLICE DIN 1854 ŞI ROLUL TRANSILVANIEI.
          Autori: MARIN IOSIF BALOG, LORÁND MÁDLY.


7.  FENOMENUL ANTISEMIT ÎN A DOUA JUMĂTATE A VEACULUI AL XIX-LEA.
          Autori: SIMONA FĂRCĂŞAN.


8.  INSTITUŢIILE EVREIEŞTI INTERBELICE DIN TRANSILVANIA.
          Autori: GIDÓ ATTILA.


9.  MULTICULTURALISMUL CANADIAN ŞI CEA DE-A TREIA FORŢĂ A SOCIETĂŢII CANADIENE: IMIGRANŢII.
          Autori: MINERVA LOVIN.


10.  NOI PRECIZĂRI DESPRE MIŞCAREA ŞI VIAŢA HAIDUCULUI PINTEA (1693-1703).
          Autori: SUSANA ANDEA, AVRAM ANDEA.


11.  MILAN HODŽA ŞI ROMÂNII.
          Autori: STELIAN MÂNDRUŢ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă